1. nov, 2017

Dubultots finansējums Baltijas valstu uzņēmumiem

Saskaņā ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda COSME garantiju līgumu Eiropas Investīciju fonds (EIF) un "Swedbank" palielinājuši Baltijas uzņēmumiem izsniedzamo finansējumu par 160 miljoniem eiro, kas tagad sasniedz 325 miljonus eiro.

Jau 2016. gada jūnijā EIF un "Swedbank" noslēdza pirmos COSME daudzvalstu līgumus kopsummā par 165 miljoniem eiro, kas paredzēja, ka trīs gadu laikā tiks sniegts finansiāls atbalsts aptuveni 3000 Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU).

Noslēgtie līgumi "Swedbank" ļāvuši ievērojami samazināt nodrošinājuma prasības aizdevumiem un pirmās iemaksas līzingam, tādējādi MVU, kam ir ierobežota piekļuve finansējumam, var iegūt papildu līdzekļus ar labvēlīgiem nosacījumiem. 

Labvēlīgāki finansēšanas nosacījumi un lielāka kapitāla pieejamība

Lai spētu apmierināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) augošo pieprasījumu pēc finansējuma, "Swedbank" pieteica COSME limita palielināšanu un noslēdza jaunu garantiju līgumu, saskaņā ar kuru kopējais izsniedzamā finansējuma limits "Swedbank" grupai Baltijā ir palielināts divkārt – līdz 325 miljoniem eiro. Papildus piešķirtie 160 miljoni eiro ļaus īstenot savus ilgtspējīgo investīciju plānus vēl aptuveni 2000 Baltijas uzņēmumiem.
Dati liecina, ka Baltijas valstīs MVU nodrošina aptuveni 80% darbavietu.

„Mazie un vidējie uzņēmumi ir ekonomikas balsts, tāpēc ir ļoti svarīgi radīt apstākļus, lai šie uzņēmumi varētu augt un attīstīties. Šāda garantiju programma ļauj uzņēmējiem dažādās jomās saņemt nepieciešamo finansējumu to konkurētspējas palielināšanai. "

"Esam apmierināti ar līdzšinējiem COSME programmas īstenošanas rezultātiem – kopš programmas uzsākšanas pagājušajā gadā Latvijā "Swedbank" jau ir noslēgusi 342 līgumus par kopējo summu 31,5 miljoni eiro. Ar programmā pieejamā finansējuma paplašināšanu ceram uz vēl lielāku tās īstenošanas dinamiku,” pauž "Swedbank" Latvijā vadītājs Reinis Rubenis.

COSME programmā EIF sniedz "Swedbank" grupai Eiropas Komisijas nodrošinātas garantijas, kas bankai ļauj piešķirt finansējumu MVU gadījumos, kad šādas garantijas ir nepieciešamas. Uzņēmumiem tas nozīmē labvēlīgākus finansēšanas nosacījumus un lielāku kapitāla pieejamību: tiem ir vienkāršāk saņemt aizdevumus, līzingu un garantijas ar mazāku nodrošinājumu.

Par COSME programmu

COSME ir ES Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas programma laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, un tās kopējais budžets ir 2,3 miljardi EUR. Programma sniedz atbalstu MVU, lai tie varētu veiksmīgi uzsākt uzņēmējdarbību, piekļūt finansējumam un iekarot starptautisko tirgu, kā arī palīdz iestādēm uzlabot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un veicināt ES ekonomikas izaugsmi.

Programma sniedz MVU atvieglotu piekļuvi finansējumam, izmantojot divus instrumentus:

  • COSME Aizdevumu garantiju mehānisms paredz atbalstu garantiju un pretgarantiju izsniegšanai finanšu institūcijām, lai palīdzētu tām izsniegt vairāk aizdevumu un līzinga finansējuma MVU. Šajā mehānismā ir iekļauta arī MVU parāda finansējuma portfeļu vērtspapirizācija.
  • COSME Kapitāla mehānisms izaugsmei veicina investīcijas akciju fondos, kas nodrošina riska kapitālu MVU galvenokārt paplašināšanās un izaugsmes stadijās.

"Swedbank" kļuva par pirmo komerciālo institūciju Baltijas valstīs, kura iesaistījās COSME programmā. Plānots, ka tās ietvaros banka sniegs atbalstu vairāk nekā 5000 MVU.

Saņem atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par šo plānu! 
Ja jums ir interese, finansējumam aicinām pieteikties šeit.