28. nov, 2023

Kuldīgas novada kokapstrādes uzņēmums SIA “Vēvers” šogad ieguldījis 4 miljonus eiro uzņēmuma attīstībā

Kokapstrādes uzņēmums SIA “Vēvers” ieguldījis 4 miljonus eiro jaunas ražošanas ēkas būvniecībā, jaunas katlu mājas izbūvē, jauna apkures katla iegādei un jaunu un modernu ražošanas iekārtu iegādei.

Kokapstrādes uzņēmums SIA “Vēvers” ieguldījis 4 miljonus eiro jaunas ražošanas ēkas būvniecībā, jaunas katlu mājas izbūvē, jauna apkures katla iegādei un jaunu un modernu ražošanas iekārtu iegādei, no kuriem 2,3 miljonus nodrošināja ar Swedbank atbalstu. Investīcijas jaunu iekārtu iegādei daļēji tiek realizētas ALTUM programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā” ietvaros.

Kā uzsver uzņēmuma Valdes priekšsēdētājs Nauris Vēvers, “Mūsu uzņēmuma attīstība nemitīgi vērsta uz ražošanas modernizāciju ar mērķi saražot kvalitatīvu un pieprasītu produktu par konkurētspējīgu cenu un palielināt savu efektivitāti. Uzņēmuma nākotnes redzējums ir ne tikai būtisks uzņēmuma izaugsmes priekšnosacījums, bet arī motivācija darbiniekiem, kuru vidū ar lepnumu varam teikt ir ilggadēji un lojāli speciālisti”.

Foto no Swedbank pārstāvju vizītes uzņēmumā 2023. gada novembrī. 

SIA “Vēvers” ražo augstas kvalitātes priedes kokmateriālus: līmētas priedes koka logu brusas, konstrukciju brusas, apdares materiālus, teātra latas, kā arī skaidu briketes, šķeldu un citus koksnes produktus. Ražošanas procesā kokmateriāls tiek pārstrādāts pilnībā. Aptuveni 80% savas produkcijas uzņēmums eksportē uz Eiropu, Skandināviju un Āziju; daļu produkcijas realizējot arī Latvijas tirgū.

Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Jevgenijs Ivanovs norāda, “Savu sapņu piepildīšana caur nemitīgu attīstību ir viena no dzīves jēgām. Tāpēc mēs kā finansētājs lepojamies ar uzņēmumiem, kas pārdomāti un mērķtiecīgi investē sava uzņēmuma attīstībā. SIA “Vēvers” vairāk nekā 20 gadu darbības laikā spējis augt un ražot preci ar augstu pievienoto vērtību, pārdomāti plānojot un ieguldot ražošanas procesos. Arī šobrīd, izmantojot  finansējuma un atbalsta programmas sniegtās iespējas, uzņēmums veiksmīgi ieviesis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas ne tikai sniegs būtisku enerģijas ietaupījumu, bet arī samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Pārdomāta vecāku pieredzes nodošana bērniem, kuri ir apguvuši mūsdienu zinātni un jauno klientu vajadzības, ir vajadzīgais vektors ilgtermiņa panākumiem”.

Uzņēmums dibināts 1992. gadā kā zemnieku saimniecība “Muižarāji”. 2011. gadā uzņēmums ieguvis starptautisku ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikātu Forest Stewardship Council FSC® 100%, kas apliecina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu. Uzņēmums kopumā nodarbina 91 darbinieku. Aizvadītajā finanšu gadā SIA “Vēvers” strādāja ar 1,6 miljons eiro lielu peļņu un 9,9 miljons eiro lielu apgrozījumu.