1. feb, 2021

Swedbank Latvija 2020. gada finanšu rezultāti

Rezultāti

Swedbank peļņa Latvijā 2020. gadā bija 89 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar gadu iepriekš, peļņa samazinājusies par 20 miljoniem eiro (109 miljoni eiro 2019.gadā). Peļņas kritumu ietekmēja lielāki izdevumi un mazāki bankas ieņēmumi. Tāpat ietekmi uz peļņu atstājis arī lielāks līdzekļu apmērs, kas novirzīts kredītuzkrājumu veidošanai.

Swedbank tīrie procentu ienākumi ir samazinājušies par 2%, tomēr kredītportfeļa apmērs šajā laikā palicis stabils. Īpaši jāizceļ pieaugums mājsaimniecību segmentā, kur kredītportfelis palielinājies par 4%, kamēr uzņēmumiem portfeļa apmērs sarucis par 4%.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn ievērojami palielinājies noguldījumu apmērs – novērots kāpums par 20%.

Samazinoties ieņēmumiem no maksājumu un karšu apkalpošanas, tīrie komisiju ienākumi ir sarukuši par 6%. Tas skaidrojams ar Covid-19 radītajām pārmaiņām klientu ikdienas paradumos. Citi bankas ieņēmumi 2020.gada laikā ir kritušies par 11%, ko ietekmēja zemāki ienākumi apdrošināšanas un finanšu instrumentu darījumu jomā.

Tikmēr bankas kopējie izdevumi ir auguši par 3%. Izdevumus palielinājušas augstākas darba spēka izmaksas, kā arī atbilstības un risku funkciju stiprināšana. 2020.gada laikā arī turpinājušies nozīmīgi ieguldījumi digitālajos risinājumos.

Kredītuzkrājumi pērn ir sasnieguši 5 miljonus eiro. Salīdzinājumam - tādā pašā laika posmā pērn kredītuzkrājumos tika atbrīvoti 0,4 miljoni eiro.

“Aizvadītais gads bijis sarežģīts visai Latvijai sabiedrībai, ekonomikai un attiecīgi arī finanšu sektoram. Vislielākais gandarījums, ka šajā trauksmainajā laikā Swedbank un finanšu sektors kopumā ir bijis nozīmīgs atspaids Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Piedāvājot atlikt kredītmaksājumus – Swedbank vien pērn piešķīra kredītbrīvdienas vairāk nekā 7200 klientu līgumiem. Saņēmām arī atzinīgu vērtējumu par mūsu programmu “Stiprāki kopā”, kuras ietvaros sniedzām ārkārtas palīdzību vairāk nekā desmit Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas palīdz sabiedrībai pārvarēt krīzes sekas. Tomēr pandēmijas ietekme daļai sabiedrības bijusi arī pozitīva, par ko liecina būtiskais uzkrājumu pieaugums un uzplaukums tiem uzņēmumiem, kuri spēja strauji pielāgoties situācijai. "

"Neraugoties uz ekonomikas kritumu, kredītportfelis pērn spējis saglabāt 2019.gada līmeni – lielā mērā pateicoties privātpersonu aktivitātei. Saprotamu iemeslu dēļ daudzi uzņēmēji atliek investīciju lēmumus un attiecīgi arī aizņemšanos bankā, tomēr nozīmīgi palielinājies Swedbank piedāvāto digitālo risinājumu pielietojums, piemēram, interneta tirdzniecībā izmantotos e-komercijas risinājumus Latvijas uzņēmumi izmantojuši par 34% aktīvāk nekā gadu iepriekš,” norāda Swedbank valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

Attīstība

Līdz ar Covid-19 pandēmijas otrā viļņa pieņemšanos spēkā Latvijā, Swedbank īpašu uzmanību pievērsa tieši individuāliem risinājumiem savu klientu atbalstam. Ja pavasarī pandēmijas radītais šoks veidoja masveida pieprasījumu pēc kredītbrīvdienām, tad gada beigās klientu interese par kredītmaksājumu atlikšanu ir bijusi niecīga. Pēdējā ceturkšņa laikā lielākā daļa klientu, kas izmantoja kredītbrīvdienas, jau atgriezās pie sākotnējā maksājumu grafika. Gada laikā kredītbrīvdienas tika piemērotas 5400 privātpersonu līgumu, kamēr gada beigās nepieciešamība pēc pamatsummas maksājuma atlikšanas bija vairs nepieciešama tikai 1900 līgumiem.

Savukārt starp uzņēmumiem kopējais kredītbrīvdienu skaits pērn sasniedza 1849 līgumus, bet gada beigās šis apjoms jau bija samazinājies līdz 79 līgumiem.

Šajā laikā Swedbank ir sniegusi papildus atbalstu tieši tirdzniecībā strādājošajiem uzņēmumiem. Atviegloti un vienkāršoti maksājumu terminālu izmantošanas nosacījumi ļāva tirdzniecības uzņēmumiem samazināt zaudējumus e-komercijas ieviešanas laikā. Savukārt uzlabojumi tiešsaistes maksājumu apstrādē, atbalsts digitālā mārketinga veidošanā, loģistikas pārorientēšanā no fiziskas preču pieejamības uz attālināto piegādi, deva uzņēmumiem iespēju ātrāk un efektīvāk sākt izmantot e-komercijas sniegtās iespējas uzņēmējdarbības turpināšanai. Tiešsaistes tirdzniecības uzlabošanai esam arī izmantojuši Open banking sniegtās iespējas, papildinot Swedbank Bank Link risinājumu vēl plašākai tiešsaistes maksājumu apkalpošanai.

Gada noslēdzošajā ceturksnī Swedbank turpināja uzlabot iespējas saviem klientiem izmantot bankas digitālos rīkus. Tika ieviesta iespēja piekļūt Swedbank internetbankai ar biometrijas palīdzību, kas atvieglo bankas pakalpojumu izmantošanu laikā, kad citi autorizācijas rīki var īslaicīgi nebūt pieejami. Tāpat biometrija ir ērtāks veids kā veikt maksājumus, jo maksājuma apstiprināšanai pietiek tikai ar pirksta nospieduma vai sejas atpazīšanas tehnoloģiju. Biometrija šobrīd ir viens no drošākajiem veidiem kā izmantot bankas pakalpojumus un to ikdienā izmanto jau 210 tūkstoši Swedbank klientu Latvijā.

Īsi pirms gadumijas Swedbank kā pirmā banka Baltijā ieviesa Google Pay. Ar šo jauninājumu arī Swedbank Android viedierīču lietotājiem ir iespēja izmantot Google platformu maksājumu karšu pievienošanai savām viedierīcēm. Tā kā šī iespēja tika paziņota tajā pašā dienā, kad Google uzsāka maksājuma rīka pieejamību visā Baltijā, jau gada beigās vairāk nekā 3000 bankas klientu Latvijā sāka izmantot šo sistēmu saviem ikdienas norēķiniem, pievienojoties Apple produkcijas lietotājiem, kuri jau gadu izmanto Apple Pay.

Finanšu pratības uzlabošanai 4. ceturksnī arī Swedbank mobilajā lietotnē kļuva pieejams budžeta plānošanas rīks, kas ļauj klientiem ne tikai iegūt ērtu pārskatu par saviem tēriņiem, bet arī sniedz iespēju plānot savus izdevumus. Gada beigās ap 115 tūkstošiem Swedbank klientu jau izmantoja šo budžeta vadības rīku.

Rūpējoties par vides ilgtspēju, esam palielinājuši finansējuma iespējas projektiem, kas mazina oglekļa dioksīda izmešu apjomu. 2020.gadā banka pakalpojumu klāstam ir pievienojusi jaunus finanšu produktus atjaunojamās enerģijas ražošanai mājsaimniecībām un uzņēmumiem, privātpersonām radījusi risinājumu mājokļu energoefektīvai renovācijai, savukārt zaļā līzinga nosacījumu uzlabošana ir sekmējusi ne tikai jaunu, bet arī lietotu pazeminātas vai nulles oglekļa dioksīda emisijas transportlīdzekļu iegādi privātpersonām un uzņēmējiem – ar Swedbank finansējumu pa Baltijas ceļiem brauc 1000 dabai draudzīgu auto.

2020.gads arī bija zīmīgs, jo Swedbank pārvirzīja lielāko daļu pensiju ieguldījumu ilgtspējīgos fondos. Papildus tam 2.pensiju līmeņa “Swedbank ieguldījumu plāns 1990+” saņēmis atzinību kā labākais pensiju plāns Centrālajā un Austrumeiropā.

  • Swedbank Latvijā 2020.g.4.ceturkšņa darbības rezultāti ir pieejami: www.swedbank.lv  
  • Swedbank Grupas 2020.g.4.ceturkšņa darbības rezultāti ir pieejami: www.swedbank.com