21. mar, 2023

Kāpēc uzņēmumiem sākt investēt finanšu tirgos?

Uzņēmuma brīvo naudas līdzekļu uzglabāšana kontā ilgtermiņā ievērojami ierobežo iespējas vairot esošos naudas līdzekļus vai pasargāt tos pret inflāciju, kas 2023. gada februāri salīdzinājumā ar 2018. gada februāri bija 37,3%. Šāda apjoma inflācija, ja nauda pēdējo piecu gadu laikā ir glabāta kontā, būtiski samazina tās pirktspēju, taču investīcijas finanšu tirgos var palīdzēt vairot uzņēmumu ieņēmumu plūsmas drošākai nākotnei.

“Uzņēmuma kontā uzglabāta nauda nepelna, tā pat zaudē savu vērtību inflācijas dēļ. Tāpēc ir jālūko citi veidi, kā ļaut uzņēmuma kapitālam augt. Viena no iespējām ir daļu brīvo līdzekļu ieguldīt finanšu tirgos, liekot uzņēmuma jau esošajai peļņai pelnīt papildus peļņu,” skaidro Swedbank Ieguldījumu līnijas vadītājs Rolands Zauls.

Ienākumu dažādošana - drošības spilvens gan pašam, gan uzņēmumam

Lielai daļai uzņēmumu īpašnieku galvenais ienākumu avots koncentrējas vienā nozarē. Tas nozīmē, ka pastāv risks - gadījumā, ja uzņēmums nonāktu finansiālās grūtībās, nebūtu nekādu ar konkrēto uzņēmumu nesaistītu aktīvu, ar kuru palīdzību stabilizēt situāciju. Lai uzņēmums augtu un novērstu maksātnespējas risku, ar ienākumu reinvestēšanu atpakaļ pašā uzņēmumā var arī nepietikt. Saprātīgi ieguldot sava uzņēmuma peļņu vērtspapīros, variet nodrošināt riskam atbilstošus papildu ieņēmumus un drošības spilvenu savām personīgajām finansēm. Investīcijas diversificētā portfelī, kas ir pakļauts citām nesaistītām nozarēm, kurā darbojas konkrētais uzņēmums, var palīdzēt pārvarēt lejupslīdi arī jūsu uzņēmum nozarē.

Krāj lielajiem projektiem, vairojot kapitālu

Līdz ar pēdējo gadu inflācijas rādītājiem, naudai, ko glabājam uzņēmuma kontā nebaltām dienām, nevis reinvestējam attīstībā, vērtība zūd. Protams, investēt uzņēmuma brīvos līdzekļus nozīmē laicīgi un rūpīgi plānot īstermiņa apgrozāmā kapitāla vajadzības, piemēram, algas, izejvielas un papildus izmaksas, vienlaikus atvēlot līdzekļus ilgtermiņa projektiem, piemēram, jaunas iekārtas iegādei vai rūpnīcas celtniecībai. Taču, ja daļu no uzņēmuma peļņas investēsiet akciju tirgos, varēsiet vairot naudu, ko atkārtoti ieguldīt savā biznesā.

Risku mazināšanai būtiski ieguldīt ne tikai vienā, bet vairākos uzņēmumos. Piemēram, jūs varat iegādāties ieguldījuma fonda daļas, kas seko līdzi MSCI World indeksam, kurā ir vairāk nekā 1509 uzņēmumu no dažādām nozarēm un no 23 pasaules attīstītajam valstīm. Ieguldot fondā, kas seko MSCI indeksam, jūs būtu ne tikai mazinājuši savus riskus, bet arī sasnieguši ienesīgumu, kas pārsniedz inflāciju, jo MSCI indeksa ienesīgums* konkrētos periodos ir bijis šāds:

  • EUR: +59,31% (5 gadi) | 186,28% (10 gadi) | +503,14% (20 gadi)
  • USD: + 37,99% (5 gadi) | +135,13% (10 gadi) | 485,51% (20 gadi)

*ienesīgums ar reinvestētām dividendēm rēķināts par periodu no 10.03.2003 līdz 10.03.2023.

Avots: Bloomberg

“Tas ir arī veids, kā efektīvi apgrozīt uzņēmuma brīvos līdzekļus bez papildus nodokļa sloga, kad tos nav paredzēts izmantot dividenžu vai darba algas izmaksai. Ja dividenžu vai darba algas izmaksas tiek veikta uz privātpersonas kontu, attiecīgi tiek piemēroti nodokļi – dividenžu izmaksas gadījumā Uzņēmumu ienākuma nodoklis, darba algai – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Privātpersonai, šos līdzekļus ieguldot finanšu tirgos un  gūstot no tiem peļņu, attiecīgā brīdī būs maksājams iedzīvotāju ienākuma jeb kapitāla pieauguma nodoklis,” skaidro Rolands Zauls.

Investēt kā uzņēmumam ir tikpat vienkārši kā privātpersonai

Mūsdienās, lai uzņēmums varētu uzsākt investēt, nav jābūt ar Volstrītas pieredzi vai uzņēmumam ar simtiem darbinieku un desmitiem miljonu apgrozījumu vai peļņu. Viss, kas ir nepieciešams - atvērt vērtspapīru kontu. Šo kontu uzņēmumam var atvērt jebkurā bankas filiālē. Atvērtajā vērtspapīru kontā ieskaitiet sevis izvēlēto ieguldījumu summu un internetbankā bez maksas veiciet pirkšanas, pārdošanas darījumus ar izvēlētajiem Swedbank Grupas pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem vai ar Baltijas biržā tirgotajām akcijām kā arī ar nelielu komisijas maksu  ar ārvalsts akcijām un ETF (Biržā tirgotajos fondos).

! Turklāt, no 2023. gada 1. aprīļa uzņēmumiem būs ieviesta īpaša maksa vērtspapīru turēšanai:

  • Līdz 100 000 EUR ir bez maksas
  • No vērtības virs 100 000,01 EUR: 0,008% (gadā)
  • Baltijas akciju turēšana neatkarīgi no portfeļa apjoma bez maksas
  • Swedbank Grupas fondu turēšana: Bez maksas

“Uzņēmumi sākumā var ieguldīt nelielas summas. Nav nepieciešams uzņemties lielu risku, lai ar investīcijām nosargātu uzņēmuma peļņas vērtību un iespējas to vēl vairot. Viens no risinājumiem, kā uzņēmumam ērtāk uzskaitīt un pārskatīt aktīvus, kas ir ieguldīti finanšu instrumentos, varētu būt apakšuzņēmuma dibināšana, kura darbība būtu ieguldījumu finanšu instrumentos monitorēšana,” iesaka Rolands Zauls.