9. jūn, 2023

Ilgtspējīga reģionālo pilsētu attīstība: Liepājas pārmaiņas piesaista investorus un veicina izaugsmi

Viens no Latvijas reģionu uzņēmējdarbības izaugsmes piemēriem – Liepāja - ir pievilcīga vieta gan vietējiem, gan ārvalstu investoriem. Pilsētai ir virkne stratēģisko priekšrocību, piemēram, daudzfunkcionāla un neaizsalstoša tirdzniecības osta netālu no Skandināvijas, dzelzceļa sliedes ar Baltijas valstīm, kā arī speciālās ekonomiskās zonas klātbūtne. Tomēr attīstība nav iedomājama bez pienācīga atbalsta un pārdomātas ilgtermiņa stratēģijas.

Uzņēmējdarbības centri reģionālajai attīstībai

Lai atbalstītu reģionālo pilsētu attīstību, jaunu darbavietu veidošanos, kā arī pilsētvides sakārtošanu ar ilgtspējīgiem risinājumiem, nozīmīgs priekšnoteikums ir pārdomātu un uz ilgtermiņu vērstu uzņēmējdarbības centru izveide. Turklāt uzņēmējdarbības centru attīstības veicināšana ne vienmēr nozīmē neskartu zemes gabalu apbūvi – būtiski novērtēt jau pieejamo pilsētas mantojumu un tam apkārt esošo infrastruktūru.

Multifunkcionālu uzņēmējdarbības kvartālu izveidei vietējiem un ārvalstu investoriem nekustamā īpašuma attīstītāji SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” un SIA “Northside Business Park” attīsta Liepājas kādreizējās rūpnīcu teritorijas (bijušās kokapstrādes rūpnīcas “Baltija” un Liepājas mašīnbūves rūpnīcas teritorijas). Pateicoties skaidrai vīzijai un pārdomātai teritoriju attīstības stratēģijai, uzņēmumi piesaistījuši Swedbank finansējumu un valsts atbalstu kopumā vairāk nekā 4  miljonu eiro apmērā, lai būvētu ne tikai jaunus angārus, bet atjaunotu arī esošās ražošanas ēkas.

Jauna ražošanas ēka investora vajadzībām

SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” (VOBP), kas atrodas Vecā ostmalā 10, jau iepriekš saņēmis Swedbank finansējumu vairāk nekā 2 miljonus eiro teritorijas attīstībai, taču, līdz ar jauna investora piesaisti no Zviedrijas, papildus 1,2 miljonu eiro finansējumu paredzēts investēt jauna ražošanas angāra celtniecībai vairāk nekā 3 tūkstošu m² platībā. Biznesa parka zemes platība ir vairāk nekā  3,5 ha, kas šobrīd ietver  ražošanas, noliktavu un biroja telpas nepilnu 13 tūkstošu  m² platībā. Biznesa parks saviem nomniekiem nodrošina stratēģiski izdevīgu atrašanās vietu un sasniedzamību, jebkuram biznesa virzienam atbilstošas telpas un inženierkomunikācijas - gan ražošanas un noliktavas, gan biroju ēkas, kā arī atbalstu projektu un jaundibinātu uzņēmumu attīstībai.

Biznesa vide strauji mainās un arī starptautiskie uzņēmēji vairs nelūkojas tikai lielvalstu virzienā, taču labprāt ražošanu pārvieto tuvāk saviem sadarbības partneriem un klientiem. Ja potenciālo investoru varam nodrošināt ar īpaši viņam pielāgotu ražošanas ēku un nepieciešamo infrastruktūru, esam soli priekšā saviem konkurentiem - industriālajiem parkiem Lietuvā, Igaunijā un citviet Eiropā. Turklāt Liepājā jau ilgstoši darbojas vairāki Skandināvijas uzņēmumi, kas pilsētu padara aizvien pievilcīgāku arī citiem Ziemeļvalstu investoriem, tāpēc papildus investīcijas teritorijas sakārtošanai un investoru piesaistei ir būtisks solis mūsu konkurētspējas celšanai,” skaidro Jānis Siliņš, SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” un SIA “Northside Business Park” īpašnieks.

Teritoriju “atdzimšana” jaunā veidolā

Ne vienmēr vienīgais risinājums ražošanas paplašināšanai ir jaunas ēkas būvniecība. Domājot par jau pieejamo teritorijas infrastruktūru, kā arī izvērtējot reģionālo centru iespējas, aizvien vairāk uzņēmēji izvēlas renovēt kādreizējās ražošanas ēkas un pielāgot tās mūsdienu uzņēmumu vajadzībām. Renovācijas projekti piešķir šīm ēkām jaunu elpu un vienlaikus nodrošina ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, efektīvi izmantojot visus pieejamos resursus un pilsētas apbūvi.

 Arī SIA “Northside Business Park”, kas atrodas Flotes ielā 16, saņemto Swedbank un ALTUM finansējumu 2,1 miljona apmērā investē kādreizējo Liepājas mašīnbūves rūpnīcas ēku iegādē kopumā gandrīz 10 ha platībā. Biznesa parka teritorija ietver 31 ražošanas, noliktavas ēku, kā arī darbnīcu telpas un nākotnes vīzija ietver modernu, multifunkcionālu un ilgtspējas labākajās praksēs balstītu uzņēmējdarbības kvartāla attīstību. Šāda uzņēmēja iniciatīva ne tikai veicina uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, bet arī atspoguļo uzņēmēju spēju domāt ilgtermiņā un izmantot visu tam pieejamo infrastruktūru.

"Kā finansētājs mēs apzināmies, cik svarīgi ir pilnībā izmantot pilsētas uzņēmējdarbības potenciālu, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi visā Liepājas teritorijā. Esam pagodināti būt daļa no Liepājas attīstības ceļa, jo īpaši tāpēc, ka ar mūsu partneri esam vienojušies, ka šī teritorija tiks attīstīta saskaņā ar BREEAM vērtībām. Šis būs pirmais projekts mūsu bankas vēsturē, kad BREEAM metodika tiks piemērota nevis jaunai celtniecībai, bet tieši lietošanā esošu ēku renovācijas projektam. Tas apliecina mūsu apņemšanos veikt ilgtspējīgas izvēles un veicināt videi draudzīgas iniciatīvas uzņēmējdarbībā. Atdzīvinot esošo infrastruktūru, mēs ne tikai sniedzam ieguldījumu Liepājas biznesa parku un reģiona vispārējā attīstībā, bet arī atbalstām pārdomātas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības izaugsmi, kas kalpos kā paraugs arī turpmākai attīstībai,” stāsta Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis.

Liepājas uzņēmēju vēlme īstenot videi, sabiedrībai un pašvaldībai draudzīgus risinājumus pilsētas attīstībai rada pievilcīgu vidi ne tikai ārvalstu investoriem, bet arī vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Turklāt, pievēršot lielāku uzmanību vides un sociālās atbildības jautājumiem, uzņēmējiem paveras aizvien plašākas iespējas arī finansējuma saņemšanā, tai skaitā no bankām, kas par prioritāti izvirzījušas ilgtspējīgas investīcijas un rūpes par sabiedrību ne tikai šodien, bet arī tālākā nākotnē.