26. nov, 2019

Garantiju programmas – finansiāls atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir būtiska mūsu tautsaimniecības daļa – tie nodrošina daudz darbavietu un dod pievienoto vērtību valsts ekonomikai. Taču to attīstībai nepieciešams finansējums. Esam apkopojuši svarīgāko informāciju par četrām Swedbank pieejamām finansēšanas atbalsta programmām un to nosacījumiem.

EaSI garantiju programma

Jau pirms dažiem gadiem Swedbank un Eiropas Investīciju fonds (EIF) parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir sniegt atbalstu mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. EaSI garantiju programmas finansējuma apjoms ir 123 miljoni eiro, un tas uzņēmumiem pieejams līdz 2021. gada 1. martam.

Šīs garantiju programmas mērķis – atvieglot un palielināt finansējuma pieejamību uzņēmumiem to sākotnējā vai attīstības posmā, piedāvājot papildu garantiju. EaSI garantiju programmas ietvaros uzņēmumiem ir iespēja saņemt samazinātu kredītprocentu likmi aizdevumiem bez ķīlas un samazināt pirmo iemaksu līzingam. EaSI garantija uzņēmumiem ir bezmaksas.

Pretendēt uz atbalstu EaSI programmas ietvaros var visi mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi – t. i., uzņēmumi, kuros nodarbināti ne vairāk par 10 darbiniekiem un kuru gada apgrozījums vai gada bilances kopsumma nav lielāka par 2 milj. eiro. Atbalstu var saņemt arī pašnodarbinātās personas.

Maksimālā ar EaSI garantiju nodrošināta kredīta vai līzinga summa ir 25 000 eiro, apgrozāmajiem līdzekļiem aizdevumu var piešķirt līdz vienam gadam ar iespēju termiņu pagarināt, aizdevumu investīcijām, kā arī līzingu, var saņemt uz termiņu līdz sešiem gadiem. Aizdevumi uzņēmumiem tiek piedāvāti bez ķīlas, bet ar īpašnieka personīgo galvojumu, savukārt līzinga gadījumā nodrošinājums ir tikai līzinga objekts.

Kopš programmas sākuma ar EaSI garantiju parakstīti jau 625 līgumi, izsniedzot aizdevumus un līzingus par kopējo summu 6,1 miljonu eiro apmērā. Aptuveni 85% klientu izvēlējušies noformēt kredīta aizdevumu, bet 15% izmantojuši līzinga iespējas. Swedbank statistika liecina, ka vidējā līguma summa kredītam šīs programmas ietvaros uzņēmumiem ir 9 300 eiro, bet līzingam – 12 000 eiro.

  • Vairāk par programmu varat izlasīt šeit.

COSME garantiju programma

Savukārt Swedbank līgums ar EIF programmā COSME paredz atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) līdz 2021. gada beigām. Sākot no programmas ieviešanas 2016. gadā, piešķirtais limits aizdevumiem un līzinga darījumiem ticis veiksmīgi apgūts – piemēram, līzinga COSME garantiju limits 25 miljonu eiro apmērā pilnībā tika izmantots jau 2018. gadā beigās. Pēc sadarbības līguma grozījumu parakstīšanas ar EIF, Latvijas MVU uzņēmumiem ir pieejami papildu 45 miljoni eiro līzinga darījumiem, kā arī līdz 100 miljoniem eiro palielināts limits apgrozāmā kapitāla un investīciju finansēšanai.

COSME programmas mērķis – veicināt MVU kreditēšanu, jo uzņēmumiem būs vienkāršāk saņemt aizdevumus, līzingu un bankas garantijas ar mazāku nodrošinājumu. Uzņēmumi, kas visvairāk iegūst no COSME programmas atbalsta, ir augošie MVU, kuriem trūkst nodrošinājuma, lai saņemtu finansējumu ar labvēlīgiem nosacījumiem un tādējādi varētu attīstīties un palielināt savu konkurētspēju.

Lai saņemtu finansējumu ar COSME garantiju, uzņēmumam jāatbilst MVU kritērijiem – t. i., tā darbinieku skaits nedrīkst būt lielāks par 250 un apgrozījums – par 50 miljoniem eiro vai bilances kopsumma – par 43 miljoniem eiro. COSME garantija nodrošina 50% no finansējuma, maksimālā finansējuma summa kredītiem – līdz 1,5 miljoniem eiro, līzingam – līdz 150 000 eiro. Ja finansējums atbilst COSME programmas nosacījumiem, tad kredīta gadījumā tiek samazinātas prasības nodrošinājumam, savukārt līzingam tiek samazināta pirmā iemaksa. COSME garantija ir bezmaksas.

Kopš COSME programmas sākuma finansējums ar garantiju piešķirts jau vairāk nekā 700 MVU, tā atvieglojot finansējuma pieejamību šiem uzņēmumiem un sniedzot tiem iespēju saņemt papildu garantiju nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumā.

Kopš programmas sākuma kredītos uzņēmumiem ar COSME garantiju Swedbank izsniegusi 45,4 miljonus eiro, savukārt līzingā – 32,2 miljonus eiro. Swedbank statistika liecina, ka vidējā līguma summa kredītam ar COSME garantiju ir 132 000 eiro, līzingam – 57 000 eiro, savukārt trim Swedbank klientiem apgrozāmo līdzekļu finansējums piešķirts par maksimālo ar COSME garantiju nodrošināto summu – 1,5 miljoni eiro.

  • Vairāk par šo finansēšanas iespēju varat uzzināt šeit.

ALTUM portfeļgarantija

2018. gada vasarā valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM izraudzījās kredītiestādes, kuras ieviesīs jaunu valsts atbalsta finanšu instrumentu uzņēmumiem un to atbalstam – portfeļgarantijas.

ALTUM portfeļgarantiju programma ir paredzēta tiem MVU, kam nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem un investīciju aizdevumiem līdz 250 tūkstošiem eiro. Uzņēmumam jāatbilst jau minētajiem MVU kritērijiem – darbinieku skaits līdz 250, apgrozījums – līdz 50 miljoniem eiro vai bilances kopsumma līdz 43 miljoniem eiro. Kredītiem, kas atbilst programmas nosacījumiem, banka automātiski varēs piešķirt valsts garantiju, un nebūs nepieciešams papildus doties pēc akcepta uz ALTUM.

Izsniedzot ALTUM portfeļgarantijas, Swedbank nodrošina ātru aizdevuma noformēšanu, zemāku kredītprocentu likmi un labvēlīgākus finansēšanas nosacījumus, jo ALTUM portfeļgarantija nodrošina 80% no finansējuma pamatsummas.

Garantijas prēmija par garantijas izmantošanu ir vienreizēja: 0,8% gadā, ja kredīta termiņš nepārsniedz 24 mēnešus, vai 1,42% gadā, ja kredīta termiņš pārsniedz 24 mēnešus.

Kopš programmas sākuma atbalstu ar ALTUM portfeļgarantiju saņēmuši jau 37 uzņēmumi, un kopējais piešķirtais finansējums ir 4,4 miljoni eiro. Vidējā kredīta summa ar ALTUM portfeļgarantiju ir 112 000 eiro, 80% no kopējā piešķirtā finansējuma ir kredīti apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

  • Vairāk par finansējuma piešķiršanas un bankas vērtēšanas kritērijiem, kā arī ieteikumiem sava aizņemšanās potenciāla uzlabošanai varat uzzināt interaktīvā rīkā Swedbank mājaslapā

Kredīta garantijas sadarbībā ar ALTUM

Sadarbībā ar ALTUM Swedbank piedāvā arī kredīta garantijas, kas nodrošina apgrozāmā kapitāla finansējumu, ilgtermiņa investīcijas uzņēmuma pamatlīdzekļos, pamatlīdzekļu iegādi finanšu līzingā, faktoringa pakalpojumu un dažāda veida bankas garantijas: konkursu, avansu maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas.

ALTUM kredīta garantija piedāvā līdz pat 80% no finansējuma pamatsummas līdz 3 miljoniem eiro apmērā uz termiņu līdz 10 gadiem. Gada likme par garantijas izmantošanu tiek noteikta individuāli katram klientam – 0,2–1,9% atkarībā no uzņēmuma reitinga un nodrošinājuma.

ALTUM aplēses liecina, ka 2018. gadā Swedbank izsniegusi 37% no visām izsniegtajām kredīta garantijām, kas ir lielākais rādītājs starp kredītiestādēm Latvijā.

Kredīta garantiju var saņemt Latvijā reģistrēti uzņēmumi un lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības, bet jāņem vērā nozaru ierobežojumi. Nosacījumi arī paredz, ka uzņēmumam jābūt bez aktuāla nodokļu vai nodevu parāda Valsts ieņēmuma dienestam; uzņēmumam nedraud maksātnespēja; nav uzsāktas bankrota procedūras, u. tml. Vairāk informācijas par kredīta garantijām var atrast ALTUM mājaslapā.

Aicinām pieteikties pie sava konsultanta, zvanīt Swedbank konsultantu komandai pa tālruni 67444444 vai noskaidrot jūsu uzņēmuma vajadzībām piemērotāko finanšu risinājumu.