8. jūn, 2020

RTU ar Swedbank finansējumu turpina īstenot attīstību Ķīpsalā

Ar Swedbank papildu finansējumu 10 miljonu eiro apmērā, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) turpinās tālāko izaugsmi, attīstot studentiem un zinātnei paredzēto infrastruktūru Ķīpsalā. Mērķis ir veicināt Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstību un mūsdienu prasībām atbilstošu studiju, kā arī zinātniskās darbības vides izveidi un labiekārtošanu. RTU projekti tiek īstenoti gan ar Eiropas Savienības fondu, gan ar Swedbank un Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) finansiālu atbalstu. Daļu no kopējā finansējuma veido arī RTU finanšu līdzekļi.

Viens no galvenajiem RTU investīciju projektiem ir Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstība, kur līdz 2021. gadam plānots turpināt attīstīt Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centru, kas ietver Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Ķīpsalas ielā 6B un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ķīpsalas ielas 6A infrastruktūru pārbūvi, telpu un inženierkomunikācijas modernizāciju. Tikpat nozīmīgi plāni ir attiecībā arī uz RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes pārcelšanu no Daugavgrīvas ielas 2 un Sētas ielas 1 uz Zunda krastmalu 10, kur jau sākta jauna mācību korpusa un RTU koplietošanas auditorijas būvniecība, tādējādi panākot lielāku studentu skaita koncentrēšanos Ķīpsalā.

Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūras attīstība paredz arī Zinātnes un inovāciju centra izveidi 800 m2 platībā 5. stāva pārejā starp Būvniecības  inženierzinātņu  fakultātes  un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes ēkām. Attīstot Zinātnes un inovāciju centru Ķīpsalā, RTU saviem studentiem spēs nodrošināt plašas iespējas pielietot savas zināšanas, pieredzi un prasmes dažādos pētnieciskajos projektos un tikties ar industrijas pārstāvjiem, īstenojot tehnoloģiju pārneses un jaunu produktu izveides projektus. Savukārt zinātniekiem tiks nodrošinātas lielākas iespējas savu pieredzi, prasmes un zināšanas nodot studentiem.

“Lai nodrošinātu valsts attīstību nākamajās desmitgadēs, RTU mērķtiecīgi strādā pie universitātes vides modernizācijas un pilnveides, lai ne tikai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu studiju un zinātniskās darbības vidi, bet arī nodrošinātu pētniecības platformu attīstību, jaunu un inovatīvu produktu, tehnoloģisko risinājumu izstrādi,” saka prof. Ingars Eriņš, RTU finanšu prorektors.

“Esam gandarīti būt līdzās RTU un tās valstiski nozīmīgu plānu īstenošanā, kā arī atbalstīt uzsākto attīstības kursu, lai ikvienam nodrošinātu labākos apstākļus savai profesionālajai izaugsmei. Katru gadu pieaug globālā konkurence augstākajā izglītībā, taču varam būt lepni par RTU lomu Latvijas labāko augstskolu pulkā. "

"Priecājamies par RTU ambiciozajiem mērķiem, tiecoties kļūt par spēcīgāko un modernāko studiju centru, vienlaikus attīstot Ķīpsalas studentu pilsētu,” saka Ieva Vīgante, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja.

Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) aizdevums 15 miljonu eiro apjomā tika apstiprināts 2018. gada novembrī. Toreiz, līguma parakstīšanas laikā 2018. gada decembrī, EPAB prezidents Rolfs Vencels (Rolf Wenzel) atzīmēja, ka EPAB ir lepna, ka finansē notiekošo RTU infrastruktūras modernizāciju, kas būs ne tikai ieguvums universitātes darbiniekiem un studentiem, bet arī stiprinās kopējo Latvijas augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju. EPAB projekts tiek veiksmīgi īstenots.

Kopējais Swedbank finansējums RTU attīstības plāniem ir 21 miljons eiro, no kura 10 miljoni eiro piešķirti 2020. gadā. Iepriekšējos periodos mērķtiecīgi modernizēta un no jauna izveidota infrastruktūra Ķīpsalā: RTU Arhitektūras, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu, Elektronikas un telekomunikāciju, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātēm, Laboratoriju mājas izveide un aprīkošana, kā arī Ķīpsalas dienesta viesnīcu ēku renovācija. RTU pēc studentu skaita ir viena no lielākajām universitātēm Baltijā.