4. feb, 2022

Aktualizēts atbalsta rīks biznesa uzsācējiem

Lai uzņēmējdarbības uzsākšana un iespējas gūt papildu ienākumus iedzīvotājiem būtu vieglāk saprotamas, esam izstrādājuši atbalsta rīku, kas palīdzēs noteikt piemērotāko saimnieciskās darbības formu.

Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs

Neskatoties uz arvien mainīgo biznesa vidi un izaicinājumiem uzņēmējiem, pēdējo gadu laikā ir audzis to iedzīvotāju skaits, kuri vēlas uzsākt savu biznesu. 

Tomēr pastāv arī vairāki šķēršļi, kas iedzīvotājus joprojām attur no rīcības, to vidū tieši birokrātija un likumdošanas labirinti. Tā, piemēram, to cilvēku vidū, kuri tuvākajā nākotnē plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā viens no biežāk minētajiem šķēršļiem tiek norādīts sarežģītais uzņēmuma reģistrācijas process.

Aicinām izmantot šo rīku saimnieciskās darbības formas un nodokļu režīma izvēlē: iepazīsties!