16. feb, 2016

VID janvārī aktualizējis svarīgu metodisko materiālu

"Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas kārtība finanšu grāmatvedībā un uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām".

Neskatoties uz to, ka šobrīd vairākumam grāmatvežu vēl jāveido gada pārskats par 2015. gadu, arvien piemērojot Gada pārskatu likumā noteiktas prasības un attiecīgus MK noteikumus (Nr. 481, Nr. 488, Nr. 537), 2016. gada 1. janvārī jau ir stājušies spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"

Metodiskajā materiālā ņemts vērā jaunākais regulējums, ar kuru laikus jāiepazīstas, jo arī 2016. gads paskries tik ātri, ka nepamanīsim un kārtējo reizi būs jāveido gada pārskats, bet mazliet savādāks.

Kas attiecas uz aktualizēto Metodisko materiālu, jāņem vērā, ka ilgtermiņa ieguldījumu (IeI) uzskaitē, ir svarīga to klasifikācija, jo viens un tas pats objekts, neatkarīgi no tā vērtības, mēdz būt gan pamatlīdzekļi, gan ieguldījuma īpašums, gan pārdošanai turētais IeI, gan krājums. Īpašu uzmanību jāpievērš pamatlīdzekļu novērtēšanai, pārvērtēšanai un patiesās vērtības noteikšanai.

Šogad grāmatvežu priekša stāv ļoti apjomīgs darbs, apgūstot Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata likuma normas, jo tikai ievērojot tās, 2017. gadā būs iespējams izveidot savu kvalitatīvu un atbilstošu gada pārskatu. Par to – plaša informācija Andreja Ponomarjova un Svetlanas Šepeļas rakstā.

Detalizēta informācija - žurnāla BILANCE 2016. gada februāra numurā - Nr. 4 (376).