8. mai, 2017

Biznesa idejas prezentācija - padomi veiksmei

Swedbank operāciju izcilības projektu vadītājs Andis Garbars zina stāstīt, kā kļūt par izcilu aizstāvi savai idejai, jo viņš šogad atbalstīja jaunos uzņēmējus granta programmas “Atspēriens” gatavošanās posmā, aicinot uz semināru „Kā labāk sagatavoties savas biznesa idejas prezentācijai”. Atziņas par to, kā radīt interesi par savu biznesa ideju un to saprotami formulēt citiem, var noderēt ikvienam uzņēmējam.

Pamatkritēriji

Cilvēki, kas piesakās granta programmai, ir ļoti dažādi – tirdzniecības nozarē strādājošie, kuri prot pārdot, skaitīt naudu un pamatot idejas dzīvotspēju, ir tehniski domājošie, kuriem labāk padodas izgatavot un iedzīvināt darbībā prototipus; ir daiļrunātāji, kas runā motivēti un pārliecinoši. Tomēr pamatkritēriji biznesa idejas prezentācijai ir nemainīgi visiem. Un tie ir šādi:

1. Pamatinformācija par granta prasītāju (idejas autoru). Kas ir šis cilvēks, ar ko viņš nodarbojas? Kāda ir viņa pieredze? Vai viņam ir komanda vai varbūt viņš darbosies vienatnē? Vai pats rakstījis savu biznesa plānu? Vai viņš ar savas idejas prezentāciju spēj radīt uzticību un pārliecību par savu kompetenci?

2. Biznesa idejas unikalitāte. Ar ko konkrētais piedāvājums (ideja) atšķirsies no citiem? Idejas mēdz būt divējādas – tās var piedāvāt risinājumu kādai aktuālai problēmai, vai inovatīvu ceļu, kā jau esošo padarīt labāku. Piemēram, vēl viena jauna apelsīnu sula! Jūsu ideju būs vieglāk uztvert, ja parādīsiet, kurā no šiem abiem virzieniem esat iecerējis darboties.

3. Projekta (idejas) dzīvotspēja. Kā šī ideja strādās? Kādā veidā ir plānots to realizēt? Kādi resursi jau ir un kādu vēl trūkst? Kad ideja spēs ģenerēt naudu – jau pirmajā mēnesī vai pēs gada? Kā tiks organizēts bizness un kādēļ nauda būtu jādod tieši šai idejai? Prezentāciju sākot, atbildēm uz šiem jautājumiem ir jābūt sagatavotām. Ir jāseko tam, ko pieprasa dzīve pašlaik, un jāspēj prognozēt, kas būs aktuāls nākotnē.

Der iegaumēt

Ir būtiski, vai jūsu biznesa idejas prezentācija ilgs stundu vai minūti. Atkarībā no tā mērķis būs atšķirīgs – notirgot ideju vai radīt interesi. 60 sekundēs, tā saucamajā „lifta sarunā”, var paspēt modināt interesi – izklāstīt savas idejas esenci un panākt, ka tiekat uzaicināts uz tikšanos citā laikā un vietā. Vienmēr ir jābūt gatavam situācijai, ka nejauši varat iegadīties vienā liftā, teiksim, ar ievērojamāko ASV investoru Vorenu Bafetu. Lai iemestu āķi ezerā, kurā peld zivis, ir jābūt ēsmai – galvā noformulētai, skaidrai, ieinteresējošai ziņai par savu ideju.

Jāņem vērā, vai idejas prezentācija tiks iesūtīta lasīšanai vai arī jūs prezentēsiet savu ideju pats; vai slaidi tikai papildinās stāstījumu vai arī prezentāciju veidos tikai attēli bez teksta.

10 minūšu prezentācijai pietiek ar 7 līdz 10 slaidiem: aptuveni slaids minūtē.

Jābūt skaidrībai par to, vai fokuss būs uz produktu vai prezentētāju. Labs piemērs bija Stīvs Džobs, kurš Apple produktus nemainīgi prezentēja zilos džinsos un melnā bītlenē. Ja fokuss ir uz cilvēku, tad jābūt atraktīvam un jāmāk piesaistīt sev interesi.

Idejas prezentācijai jābūt nevis idejas iesmērēšanai, bet intereses radīšanai.

Optimismam jābūt pamatotam. Ja ir pārlieku daudz emociju, tās var traucēt, taču bez emocijām biznesa idejas prezentācijā arī neiztikt. Jābūt līdzsvaram.

Pašam jāraksta biznesa plāns, jo tad daudzas lietas top skaidrākas. Lēmēji grib redzēt gan biznesa plānu, gan biznesa realizētāju, jo priekšstatu dod abi.

Biežāk sastopamās kļūdas

Vāji sagatavota idejas prezentācija. Ja ir ideja, tad jābūt arī saprotamai komunikācijai. Lai ideja nepazūd tulkojumā vai tehniskos terminos. Biznesa idejas prezentācija ir kā sievietes kleita: ja tā būs par garu – apnicīgi; ja par īsu – grūti domāt par kleitu.

Lieks kautrīgums. Prezentācijas laikā noteikti vairāk jāskatās uz auditoriju, nevis uz slaidiem ekrānā.

Plānveidīga stāstījuma trūkums. Gadās, ka runātājs izšauj visu sakāmo jau sākumā un tad turpinājumā tikai neveikli velk laiku vai sāk ar vienu domu un, to vēl nepabeidzis, uztraukumā pārlec uz nākamo

Nespēja runāt konkrēti un argumentēti. Biznesa idejas prezentācijā jāspēj pamatot, uz kādiem faktiem vai pētījumiem balstās pieņēmumi un prognozes. Svarīgi runāt konkrētajai auditorijai piemērotā valodā un lietot tai saprotamus terminus un leksiku.