Cik daudz naudas drīkst pārskaitīt radiem un paziņām?

Vai ienākumu deklarācijā ir jāmin pārskaitījumi radiem, draugiem, kolēģiem un paziņām? Un kādos gadījumos par to jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Iesniedzot ienākumu deklarāciju, var rasties jautājums, vai jādeklarē arī ienākušie pārskaitījumi no radiem, draugiem un paziņām? Kādos gadījumos par to nav vērts uztraukties, bet kad ienākumi ne vien jādeklarē, bet par tiem arī jāsamaksā valstij iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)? Skaidrojam dažādas situācijas kopā ar Swedbank Finanšu institūta vadītāju Reini Jansonu un VID nodokļu konsultantiem.

Situācija: manā kontā tiek vākta nauda kopīgam draugu braucienam, jo izdevīgāk ir pirkt biļetes kopā. Vai man šī summa ir jādeklarē un par to jāmaksā IIN.

Kā skaidro Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons, lai piemērotu IIN, ir jābūt darījumam, no kura gūst ienākumu. Ja draugi sametas kopīgi kādas lietas iegādei un viens to nopērk, ienākums nerodas, ja vien maksātājs neietur procentus par darījumu. “Vēl var ieteikt visus darījumus veikt elektroniski un saglabāt pirkuma čekus kā apliecinājumu, ka savāktā nauda, piemēram, par ceļojumu, ir arī iztērēta šim mērķim,” saka Reinis Jansons, uzsverot, ka pavisam droši tas ir tad, ja katrs draugs gadā neskaita vairāk par 1425 eiro, jo tā ir summa, ko viena fiziska persona drīkst pārskaitīt otrai fiziskai personai bez papildu skaidrojumiem, protams, ja vien šī summa netiek skaitīta kā atlīdzība par kādu saimniecisku darbību.

Situācija: manā kontā tiek vākta klases fonda nauda, par kuru pērkam dzeramo ūdeni klasē, kancelejas preces, kā arī maksājam par ārpusklases nodarbībām. Vai man šī summa ir jādeklarē?

VID konsultanti skaidro, ka jādeklarē ir ienākumi. Ja kontā tiek ieskaitīti līdzekļi, kas paredzēti noteiktiem mērķiem, un konta īpašnieks tos nevar izmantot saviem personiskajiem tēriņiem, tad tas nav un arī netiek uzskatīts par ienākumu gūšanas veidu.

Situācija: no draudzenes esmu aizņēmusies 1000 eiro. Vai man šī summa ir jādeklarē?

No citas fiziskas personas saņemtais aizdevums ir jādeklarē vien tad, ja tas pārsniedz 15 000 eiro un ar šo cilvēku nesaista laulība, kā arī radniecība līdz trešajai pakāpei. Taču arī par deklarētu aizdevumu ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Šajā gadījumā 1000 eiro aizdevums nav nedz jādeklarē, nedz arī par to jāmaksā nodokļi.

Situācija: ar dzīvesbiedru neesam laulājušies, taču regulāri pārskaitām viens otram lielas naudas summas, kas gada griezumā pārsniedz 1425 eiro. Vai šī nauda ir jādeklarē?

Ja naudas pārskaitītāju un saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei* un tā netiek izlietota, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, tad nauda ir jādeklarē un par to jāmaksā IIN 23% apmērā no tās pārsnieguma (no saņemtās summas atņem 1425).

Tiesa gan, likumā ir izņēmums, kādos gadījumos pārskaitītā summa nav jādeklarē. Proti, ja naudas pārskaitītāju un saņēmēju nesaista laulība vai radniecība (piemēram, kaimiņš, draugs vai tml.) un nauda tiek sūtīta ar bankas pārskaitījumu, lai segtu saņēmēja izdevumus par izglītību un/vai medicīnu un ārstniecību. Taču naudas saņēmējam ir jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda izmantota minēto izdevumu apmaksai.

Situācija: vīrs strādā ārzemēs un katru mēnesi pārskaita daļu ienākumu sievai uz Latviju. Vai sievai šie ienākumi ir jādeklarē?

Kā skaidro VID eksperti, nodoklis nav jāmaksā, ja naudas pārskaitītāju un saņēmēju saista radniecība un nauda no ārzemēm tiek pārskaitīta mājsaimniecības uzturēšanai (komunālie maksājumi, pārtikas un citu preču iegādei).

Nauda ir jādeklarē, bet nodokļa maksājums neveidosies, ja naudas pārskaitījuma apmērs no vienas personas gadā pārsniedz 10000 eiro un pārskaitītāju ar saņēmēju saista radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, bet tiem nav kopīgas mājsaimniecības. Kopīga mājsaimniecība nozīmē to, ka visi dzīvo kopā un kopīgi sedz izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā mājokļa uzturēšanu.

*vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, vecāku brālis vai māsa, brāļu un māsu bērni