Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?

Katru gadu, sākot no marta, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt ienākumu deklarāciju, lai saņemtu no valsts iepriekšējā gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Atbilstoši likumam tā ir daļa no līdzekļiem, ko pērnā gada laikā esam samaksājuši par ārsta pakalpojumiem vai izglītību (tostarp bērnu pulciņiem jeb interešu izglītību), uzkrājumiem privātajai pensijai, kā arī par diferencēto neapliekamo minimumu, kas pārsniedz mēnesī noteikto.

Lai gan gada ienākumu deklarācija ir obligāta tikai nedaudzām iedzīvotāju grupām, ir vērts deklarēt savus ienākumus brīvprātīgi, īpaši ja ir apgādājamās personas, bijuši izdevumi par mācībām vai ārsta pakalpojumiem.

Skaties Swedbank Finanšu institūta sarunu par gada ienākumu deklarāciju.

Naudas summas, ko var atgūt no valsts, ir dažādas (atkarībā no taksācijas gada), savukārt deklarāciju var iesniegt par iepriekšējiem trīs gadiem.

Jāņem vērā, ka kopējā atmaksa no VID nevar būt lielāka par konkrētajā gadā (par ko iesniegta deklarācija) nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Par ko un cik lielu nodokļu pārmaksu iespējams atgūt?

  • Par diferencēto neapliekamo minimumu. 

Cilvēki, kuri gadā nav strādājuši visus 12 mēnešus un nav arī izmantojuši visu gada neapliekamo minimumu, kas tiem pienākas, iesniedzot deklarāciju, var atgūt šo neizmantoto daļu.

Ja gada kopējie ienākumi bijuši zemāki par 21 600 eiro (12 x 1800), tad, iesniedzot deklarāciju, var atgūt pārmaksātā nodokļa tiesu par neizmantoto gada neapliekamo minimumu. Svarīgi gan ņemt vērā, ka nepaliekamā minimuma apmēru ietekmē papildu ienākumu apjoms, kā arī papildu nodokļu atvieglojumi. 

  • Par katru apgādājamo iespējams saņemt atvieglojumus 250 eiro mēnesī jeb  3000 eiro gadā. Apgādājamos iespējams reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu un, deklarējot ienākumus, saņemt atbilstošos atvieglojumus.
  • Par ārstniecības un izglītības izdevumiem, veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 600 eiro apmērā katrs ģimenes loceklis var saņemt pārmaksātos nodokļus. Ja izdevumi attiecīgajā gadā bijuši lielāki, tos automātiski attiecina uz nākamajiem trim gadiem. Būtiski, ka deklarācijā var iekļaut arī vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu un personu, kas ir apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību. Tas ir iespējams gadījumā, ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju.

Nodoklis ir atgūstams arī par veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumiem, ja polisi esi pircis pats vai esi veicis darba devēja noteiktu līdzmaksājumu.

Tāpat svarīgi atcerēties, ka izdevumi par izglītību nav tikai studiju izdevumi. Nodokļa daļu iespējams atgūt arī par apmācību darbā nepieciešamo iemaņu iegūšanu, piemēram, angļu valodas kursiem, ja tie apgūti valsts akreditētā izglītības programmā.

Savukārt bērnu vecāki var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summas, kas samaksāta par interešu izglītības programmu apgūšanu jeb pulciņiem bērniem līdz 18 gadiem, piemēram, par mūzikas, deju vai sporta nodarbībām.

Ja ir ziedota nauda nodibinājumiem, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, piemēram,  Ziedot.lv, tad šādos gadījumos deklarācijā iespējams norādīt ziedotās summas apmēru, no kuras tiks atmaksāta nodokļa tiesa 20%. Kā maksājuma apliecinājums kalpos bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts vai nodibinājuma kases ieņēmumu orderis.

  • Par iemaksām uzkrājumos ar dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. līmenī. Maksimālais privāti veikto iemaksu apjoms uzkrājošajai apdrošināšanai un pensiju 3. līmenim ir noteikts kopīgs – līdz 10% no gada bruto darba algas, kā arī summāri līdz 4000 EUR.

Ātrākais veids deklarācijas iesniegšanai ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo tajā atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, kā arī no iepriekšējiem gadiem attiecinātie ārstniecības un izglītības izdevumi.

Tev atliks tikai norādīt attaisnoto izdevumu summas un deklarācijai pievienot maksājumus apliecinošos dokumentus.

Atceries, ka nodokļos pārmaksāto līdzekļu atgūšanu paredz likums. Šādai iespējai papildināt savu ģimenes budžetu vajadzētu būt tikpat pašsaprotamai, kā paņemt veikalā naudas atlikumu pēc pirkuma veikšanas!