Parādu dzēšana 2008. gada krīzes skartajiem cilvēkiem – kas jāzina?

Cilvēkiem, kuriem 2008. gada krīzes dēļ nebija iespējams nokārtot saistības pret banku, tagad būs iespējams dzēst seno parādu.

Tas attiecas uz hipotekārajiem kredītiem (mājokļa, dzīvokļa iegāde un būvniecība), kurus nevarēja segt pēc ieķīlātā īpašuma pārdošanas.

Proti, ja īpašuma vērtība bija kritusies un, pārdodot to, izdevās atgūt vien daļu no agrākās vērtības, cilvēki palika bez īpašuma, bet ar kredītsaistībām.

Uz ko attiecas parāda dzēšana?

Parādu dzēšana, jeb norakstīšana tiks piemērota tiem līgumiem, kas kā mājokļu kredīti tika ņemti laika posmā līdz 2008. gada 31. decembrim un nav atmaksāti 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Šiem aizdevumiem ieķīlātais mājoklis ir pārdots, tomēr ar to nav bijis pietiekami, lai segtu visas atlikušās saistības.

Swedbank aicina pieteikties katru, kuram vēl palikušās šādas saistības. Ar nosacījumiem ikviens var iepazīties Swedbank mājas lapas sadaļā Maksājumu grūtības, apakšsadaļā “Pirmskrīzes hipotekāro kredītu dzēšana”.

Personām, kurām parādu norakstīšana ir piemērojama, Swedbank nodrošinās iespēju samazināt atlikušās parādsaistības 90% vai pat 100% apmērā.

Likuma izmaiņas veicina risinājumu

Saeima 2020.gada vasarā atbalstīja likuma izmaiņas, kas ļauj bankām vienpusēji dzēst privātpersonu hipotekāro kredītu parādus, kas uzskatāmi par neatgūstamiem. Tas attiecas uz aizņēmumiem, kas tika ņemti līdz 2008. gada beigām nekustamā īpašuma iegādei. Izmaiņas sniedz iespēju parādus dzēst, neradot ienākuma nodokļa nomaksas pienākumu parādniekiem par parāda norakstīšanu (to vairs nepielīdzina dāvinājumam).

Kā uzsver Reinis Rubenis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs:

“Šīs likuma izmaiņas ir nozīmīgs solis, lai palīdzētu ekonomiskajā apritē atgriezt tos, kuri savulaik nonāca ēnu ekonomikas varā. Bankas 2008. gada krīzes parādus jau sen ir norakstījušas zaudējumos, tomēr tikai ar izmaiņām likumdošanā mums ir dota iespēja parādsaistības dzēst arī klientiem – lai saistības vairs nekarātos kā Damokla zobens virs tās sabiedrības daļas, kura objektīvu iemeslu dēļ nespēja tikt ar tām galā. Es aicinu visus godprātīgi izturēties pret savām vēsturiskajām saistībām un iepazīties ar saistību dzēšanas procesu Swedbank mājas lapā”.

Šādi Swedbank turpina jau kopš 2015.gada pastāvošo Sociālā izlīguma programmu, kuras ietvaros kop vairāk nekā 2000 klientu ir sakārtojuši savas pagātnes saistības.  Sagaidāms, ka šajā noslēguma fāzē tiks palīdzēts pārējiem 3100 klientiem, kuriem banka plāno dzēst saistības vēl vismaz 110 miljonu eiro apmērā.

Kā notiks parādu dzēšana?

Lai uzzinātu vairāk, aicinām meklēt informāciju Swedbank mājas lapas sadaļā Maksājumu grūtības. Sociāli jutīgo grupu personām mājas lapā ir jāaizpilda veidlapa, kas jānosūta bankai: visas detaļas aprakstītas mājas lapā. Tāpat pieteikumus ir iespējams iesniegt jebkurā Swedbank filiālē.

Pilnā, 100%, apmērā saistības tiks dzēstas tām personām, kuras atbilst sociāli jutīgām sabiedrības grupām, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, par maznodrošinātām vai trūcīgām atzītām personām u.tml. Tāpat pilna apmēra parādu norakstīšana attieksies uz personām, kuras līdz 2022.gada 31. decembrim būs sasniegušas pensijas vecumu vai arī tiem klientiem, kas iepriekš savas saistības risināja Swedbank Sociālā izlīguma ietvaros un centās vienoties ar banku par neizpildīto saistību atrisināšanu.

Saistību dzēšanu 90% apmērā piedāvās visiem pārējiem klientiem, kuri tā arī nespēja rast risinājumu 2008.gada finanšu krīzes neatrisināto parādu segšanai. Individuālā kārtā izvērtēs tos pieteikumus, kuriem vēl joprojām ir tiesvedības process, vai arī, kurās bijis izlīgums vai kuru atgūšanas procesa laikā klientu rīcība nav bijusi godprātīga.

Likums nosaka, ka parādu norakstīšana nav piemērojama aizņēmējiem, kuriem ir aktīvs maksātnespējas procesu.