Par uzņēmēju kļūst, nevis piedzimst

Iespējams, arī tu ik pa brīdim iedāmājies, kā būtu sākt savu biznesu! Konsultāciju firma „Intellego” piedāvā iepazīties ar tām īpašībām, kas biežāk piemīt veiksmīgam uzņēmējam.

Pētījumi liecina, ka Latvijas biznesa vidē aptuveni 50% jaundibināto uzņēmumu darbību pārtrauc jau pirmajā gadā, kā iemeslu minot zināšanu un pieredzes trūkumu. Tāpēc aicinām ieskatīties Swedbank Biznesam padomu rakstos, kur vari iegūt daudz un dažādus noderīgus padomus.

Pētījumi psiholoģijā mudina domāt, ka par veiksmīgu uzņēmēju kļūst, nevis piedzimst, tomēr literatūrā ir arī zināma vienprātība, par kādām īpašībām vērts runāt, ieskicējot uzņēmēja psiholoģisko portretu.

1.Vajadzība pēc sasniegumiem.

Tā pauž gatavību ieguldīt milzu pūliņus, lai sasniegtu kāroto. Cilvēki, kam šī vajadzība ir attīstīta stipri, tiecas noteikt augstus mērķus, uzņemas atbildību pār darāmo, plāno un kontrolē notiekošo. Jāteic gan, ka pārlieku liela vajadzība pēc ātriem sasniegumiem var arī nebūt pats labākais sabiedrotais biznesa sākumposmā.

2.Iekšēja kontroles orientācija.

Tā apzīmē cilvēka pārliecību, ka notikumus un situācijas ir iespējams ietekmēt. Tas, kas ar mums notiek, ir atkarīgs no mums, nevis no kādiem ārējiem spēkiem vai likteņa. Skaidrs, ka šāda pārliecība prasa arī aktīvu darbošanos, nevis pasīvu nogaidīšanu, ka problēmas atrisināsies pašas no sevis.

3. Tendence uzņemties risku.

Tā raksturo cilvēka domāšanu saistībā ar riskiem, pieņemot lēmumus vai sākot kādu aktivitāti. Šādi cilvēki aktīvi meklē riskantus uzdevumus un nebaidās mēģināt. Par šīs īpašības nozīmīgumu uzņēmējdarbības attīstīšanā gan nav pilnīgas vienprātības – lai gan tā ir saistīta ar lielāku drosmi spert pirmo soli biznesa uzsākšanai, tā ne vienmēr nodrošinās stabilu ilgtermiņa virzību.

4. Noturība pret stresu un nenoteiktību.

Šis aspekts raksturo reakcijas brīžos, kad nepieciešams pieņemt lēmumu situācijā ar nepilnīgu informāciju. Cilvēki ar augstu nenoteiktības toleranci spēj darboties produktīvi arī situācijās ar nepilnīgām vadlīnijām un noteikumiem. Tas var būt izšķiroši daudziem, kas no algota darbinieka vēlas kļūt par uzņēmēju.

5. Radošums.

Tas atklāj vēlmi eksperimentēt, domāt netradicionāli, būt atsaucīgam jaunām idejām, izaicināt esošos pieņēmumus un adaptēt problēmas risinājumus katrai jaunai situācijai. Bieži vien tieši spēja „izkāpt no savām vecajām čībām” un paskatīties no cita redzes leņķa uz biznesa attīstību, produktu piedāvājumu vai organizācijas vadību nosaka to, vai uzņēmums spēs augt un ieiet kvalitatīvi jaunā līmenī.

6. Vajadzība pēc autonomijas.

Cilvēki ar augstu vajadzību pēc autonomijas vairās no stingriem ierobežojumiem, noteikumiem un darbībā tiecas pēc maksimālas neatkarības. Sākt biznesu tāpēc, ka tā dara citi, vai tāpēc, ka kāds cits no mums to sagaida, šim mērķim nebūs labs pamats. Ticība, ka ir izvēlēts īstais ceļš, ļauj ieguldīt pūles un enerģiju, lai nodomāto īstenotu.