Vecums nav šķērslis - kāpēc un kā uzsākt studijas pieaugušā vecumā?

Aizvien lielāku interesi par atgriešanos skolas solā izrāda topošie studenti arī pieaugušā vecumā. Vēlmei mācīties nav vecuma ierobežojuma.

  • Kā pieaugušo izglītība var palīdzēt un mainīt tavu darba ikdienu, pieredzē dalās Liene Gasiņa un Anete Gribuste, kuras savas zināšanas paplašinājušas nozarēs, kas pilnībā atšķiras no viņu ikdienas profesionalajām gaitām, kā arī organizāciju psihologs, biznesa konsultants un treneris Uldis Pāvuls.

Ar plašāku tvērumu savā karjerā un privātajā dzīvē

Lienei ir 20 gadu pieredze darbā finanšu sektorā. Sākotnēji Liene plānoja apgūt MBA jeb biznesa vadību, ko izvēlējās liela daļa viņas paziņu. Uzdodot sev jautājumu, kas pašu visvairāk aizrauj un par ko “deg acis”, Liene nolēmusi par labu studijām pasākumu producēšanā un kultūras menedžmentā.

“Pasākumu producēšana mani aizrauj. Vienmēr vēlos pasākuma dalībniekam sniegt pieredzi, kāda līdz šim viņam nav bijusi. Studijas šajā jomā man dod iespēju ar citām acīm paraudzīties uz pavisam jaunu pasauli, kā arī iedod praktiskus padomus tam, ko jau esmu līdz šim darījusi prieka un hobija līmenī,” par savu izvēli stāsta Liene.

Arī Anetes ikdienas darba gaitas komunikācijas nozarē nav tieši saistītas ar izvēlētajām un nu jau pabeigtajām maģistra studijām mākslas vēsturē, taču jau tagad sniegušas ieguvumu ikdienas darbā. “Māksla vēstures zināšanas ir daļa no mana pasaules izziņas ceļa un par to interesējos jau sen. Uzsākt studijas mani pamudināja vēlme turpināt augt un paplašināt zināšanas vienmērīgi - ne tikai ar profesionālajām interesēm saistītās jomās. Studijas manai ikdienai un izaugsmei bija neatsveramas."

"Vispirms tās bija dažādas sastapšanās ar cilvēkiem, kurus citādi nekad nesastaptu pārāk dažādo dienaskārtību dēļ. Vēl tā bija būšana citā vidē, kas bieži rosina palūkoties citām acīm uz ierasto. Mūs veido unikāls zināšanu un pieredžu sakausējums un nekad nevar zināt, kura būs tā kombinācija, kas kādā situācijā var izrādīties izšķiroša,” ar ieguvumiem pēc studijām dalās Anete.

Mācoties jau apzinātā vecumā ieguvumu ir pat vairāk kā uzreiz pēc vidusskolas beigšanas.

Organizāciju psihologs Uldis Pāvuls uzsver četrus galvenos ieguvumus pieaugušo izglītībai: 

  • Pirmkārt, zinātniskie pētījumi norāda uz pozitīvu saistību starp mācīšanos pieaugušā vecumā un garīgo veselību. Paaugstinās apmierinātība ar dzīvi, labbūtības līmenis, tiek uzturēta aktīva smadzeņu darbība, tiek veicināti sociālie kontakti.
  • Otrkārt, mācīšanās pieaugušā vecumā nodrošina papildus iespējas pielāgoties mainīgiem vides apstākļiem, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes, kas var kļūt par būtisku personīgo resursu, lai tiktu galā ar jauniem izaicinājumiem, darba jomas mainīšanu, jauna darba atrašanu. Tas varētu paaugstināt arī pašvērtējumu un paļaušanos uz sevi, ticību saviem spēkiem.
  • Treškārt, studiju uzsākšana var kļūt par lielisku tā saucamo jauno sākumu, kas saskaņā ar psiholoģijas atziņām palīdz sasniegt izvirzītos mērķus, to skaitā arī citus, ar mācībām nesaistītos mērķus.
  • Ceturtkārt, ieguvums noteikti ir arī sabiedrībai, jo mācoties cilvēki uzzina daudz jauna, uz notiekošo parasti paskatās plašākā kontekstā, meklē problēmām jaunus risinājumus, uzņemas lielāku atbildību par savu dzīvi un spēj iedvesmot attīstībai arī citus.

Svarīgākais programmas izvēlē - motivācija

Jauniešiem ir risks savas mācīšanās spējas pilnībā neizmantot, bet pieaugušie daudzās jomās mācībās var sasniegt līdzvērtīgus vai pat labākus rezultātus ar lielāku neatlaidību, un mērķtiecību. “Manuprāt, pieaugušā vecumā cilvēks vairāk novērtē iespēju mācīties, mācību procesā ir mērķtiecīgāks, neatlaidīgāks, demonstrē lielāku pašatdevi, iespējams, ir arī sistemātiskāks. Jauniešiem uzreiz pēc skolas ir mazāka dzīves pieredze, mazāk zināšanu par sevi, nereti pietrūkst pašvadības prasmju, bet ir lielāka vēlme pēc brīvības un dzīves baudīšanas. Tas ne vienmēr palīdz mācību procesā,” skaidro Uldis Pāvuls

Arī Lienei galvenais studijās ir motivācija, kāpēc to darīt.

“Esmu pārliecināta - ja tu pārstāj augt, tas nozīmē, ka tu ej uz atpakaļu, nevis stāvi uz vietas. Manās studijās ir vairāki priekšmeti, kas paver pavisam jaunus apvāršņus, ļauj labāk izprast sevi. Svarīgi ir ļauties, saprotot, kāpēc vispār studē - vai tas ir tikai formāli, vai savai izaugsmei. Manā gadījumā mērķis nav izglītības dokuments, bet gan vēlme no studijām paņemt pēc iespējas vairāk sev.”

Anetes pieredze rāda, ka motivācija un pārliecība, ka studijas pabeigsi, atkarīgas no sagatavošanās un informācijas izpētes:

“Katrs tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli, tāpēc droši vien tas ir arī ir ieteikums - vienkārši sākt kaut ko darīt šajā virzienā."

"Aprunāties ar kādu, kas jau studē izvēlētajā programmmā, izpētīt izvēlētās programmas apgūšanas iespējas, galu galā - pieteikties uz tikšanos izvēlētajā universitātē, noklausīties kādu coursera kursu, vismaz podkāstu vai audiogrāmatu par izvēlēto studiju tēmu, lai gūtu pārliecību, vai un kādā griezumā konkrētā tēma tevi interesē.”

Mācies tagad un maksā pēc tam

Lai gan Anetes maģistrantūras studijas bija valsts apmaksātas, nereti izvēlētajā studiju programmā budžeta vietas var nebūt pieejamas, kā tas notika arī Lienes gadījumā.

“Tā kā studijas vairāk ir manam pašas priekam, būtiska nozīme bija arī izmaksām. Sākotnēji pie sevis izvērtēju, cik daudz par šādu pieredzi esmu gatava maksāt un kādas ir manas iespējas. Manā gadījumā veiksmīgi sakrita jaunie studiju kredīta nosacījumi, kuros vairs nav nepieciešams galvotājs, kā arī studiju maksu vari sākt atmaksāt, kad studijas jau esi noslēdzis. Tas radīja papildus drošību - pat, ja es secināšu, ka tomēr mācību saturs mani neaizrauj, vai arī slodzes dēļ nevarēšu mācības apvienot ar darbu, man būs atpakaļceļš.”  

Uzņemšanai studijās pirmā iemaksa Lienei bija jāsarūpē pašai, taču tā esot bijusi salīdzinoši neliela ar kopējām studiju izmaksām, kuras var segt pakāpeniski.

Par vēlu nav nekad

Kā teikusi Anetes omīte: “Par vēlu ir tikai tad, kad būsim kapā!”.

“Manuprāt, personīgajam izziņas un izaugsmes ceļam nekad nevajadzētu apstāties. Būtu muļķīgi uzskatīt, ka ar trim vai četriem kādā bakalaura studiju programmā pavadītiem gadiem ir pietiekami, lai nodrošinātu izpratni un relevanci uz mūžu. Un nav svarīgi, vai tā ir akadēmiska studiju programma, kursi, vai paša kaislīga interese par kādu interesējošu tēmu,” pārliecināta Anete.

Arī Liene iesaka nebaidīties un droši atsākt savu studiju ceļu: “Neklausi nevienam, kurš tev saka, ka apgūt ko jaunu ir par vēlu."

"Arī manā kursā ir kursa biedri, kas tikko beiguši divpadsmito klasi, bet es tur pat ar savām trīs augstākajām izglītībām. Un tieši tajā brīdī jūs viens otram dodat un paverat pavisam jaunus apvāršņus. Nevaru iedomāties nevienu iemeslu, lai kaut kam jaunam būtu par vēlu."

"Kopš studiju uzsākšanas esmu tikai un vienīgi saņēmusi uzslavas, komplimentus un atbalstu par savu izvēli. Ja tev sirds saka un tu to vēlies - ej un dari!”

  • Augstskolās pieteikšanās studijām atvērta vairākas reizes gadā. Lai studijas sāktu rudenī, tām vari reģistrēties vasarā. Ja nepaspēji vasaras mēnešos izlemt par sev tīkamāko programmu, pieteikties iespējams arī ziemā, kad augstskolās atvērta “ziemas pieteikšanās”.