10 lietas, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties KASKO apdrošināšanu

Nereti apdrošināšanas izvēle tiek veikta, vadoties tikai pēc cenas, bet neiedziļinoties apdrošināšanas nosacījumos.

Atšķirībā no OCTA apdrošināšanas, kuras nosacījumus nosaka likums, KASKO apdrošināšanas nosacījumi dažādiem apdrošinātājiem atšķiras. Tāpēc pastāv risks, ka līguma noteikumos slēpjas “zemūdens akmeņi”, kuri diemžēl tiek pamanīti tikai piesakot apdrošināšanas gadījumu. Tāpēc, pirms līguma slēgšanas, ir būtiski pārliecināties par apdrošinātajiem riskiem, izņēmumiem, apdrošinājuma summām un pārējiem svarīgiem līguma punktiem. Veltot pārdesmit minūtes apdrošināšanas nosacījumu izvērtēšanai, varēsiet būt pārliecinātāki par savu izvēli un iegūt lielāku finansiālo drošību.

KASKO kontrolsaraksts jeb 10 lietas, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties brīvprātīgo auto apdrošināšanu:

  • Kādi riski tiek apdrošināti?

Tirgū ir divu veidu KASKO polises – visu risku polise un nosaukto risku polise. Visu risku apdrošināšana nozīmē to, ka apdrošināšanas gadījums ir jebkurš pēkšņs negadījums ar auto, izņemot tos gadījumus, kas līguma noteikumos ir atrunāti kā izņēmumi.

Savukārt nosaukto risku polises gadījumā ir apdrošināti tikai polisē atrunātie riski.

Piemēram, ja bērns netīšām sabojā ādas sēdekli, un visu risku polisē nav paredzēts šāds izņēmuma gadījums, sēdekļa remonta izmaksas segs apdrošinātājs. Savukārt, ja esat noslēguši apdrošināšanas līgumu, kurā ir noteikta konkrētu risku apdrošināšana, visticamāk, šajā gadījumā paliksiet bešā, ja vien nebūsiet paredzējuši un vienojušies par tik specifiska gadījuma iekļaušanu apdrošināmo risku sarakstā.

  • Kā tiks atlīdzināti zaudējumi, ja auto tiks nozagts vai to nevarēs atjaunot?

Slēdzot līgumu, ir jāpievērš uzmanība, vai automašīna tiek apdrošināta tirgus vērtībā vai līgumā tiek noradīta konkrēta automašīnas vērtība. Apdrošinot automašīnu tirgus vērtībā, ir jāņem vērā, ka to ietekmē ne tikai automašīnas tehniskais stāvoklis, bet arī pieprasījums tirgū attiecīgajā laika periodā.

Apdrošinot jaunu automašīnu, ir svarīgi arī pārliecināties, vai ir iespēja izvēlēties jaunvērtības apdrošināšanu.

Tā kā izbraucot no autosalona, jaunajam auto tirgus vērtība uzreiz būtiski samazinās, drošāk ir izvēlēties polisi, kurā paredzēta jaunvērtības apdrošināšana. Tas nozīmē, ka tad, ja auto pēc pusgada nozags vai tas tiks neatgriezeniski bojāts, tiks izmaksāta automašīnas iegādes vērtība, nevis tā brīža tirgus vērtība, kas var būt būtiski zemāka.

  • Vai tiek noteikti ierobežojumi attiecībā uz autovadītāja vecumu un/vai stāžu? 

Ja apdrošinātājs pirms līguma noslēgšanas lūdz norādīt jaunāko automašīnas lietotāju vai lietotāju ar mazāko auto vadīšanas stāžu, norādot šos datus, ir jābūt uzmanīgam un rūpīgi jāpārdomā, kurš varētu lietot auto. Tiesa, arī tad tas neļauj būt pavisam drošam, jo līguma darbības laikā var gadīties neparedzētas situācijas, kad pie stūres sēžas, piemēram, jaunāks radinieks. Šajā situācijā, notiekot negadījumam, apdrošināšanas atlīdzība var tikt samazināta. Līdz ar to visdrošāk ir, ja jaunākais lietotājs vai lietotājs ar mazāko auto vadīšanas stāžu nav jānorāda vispār.

  • Kādos gadījumos apdrošināšanas atlīdzība var tik samazināta vai atteikta?

Neatkarīgi no tā, vai ir visu risku polise vai nosaukto risku polise, ir rūpīgi jāiepazīstas ar noteikumos norādītajiem gadījumiem, kad atlīdzība var tik atteikta. Tāpat uzmanība jāpievērš arī noteikumos atrunātajiem gadījumiem, kad apdrošināšanas atlīdzība var tik samazināta. Katram apdrošinātājam šie noteikumi var atšķirties.

  • Vai pašrisks mainās atkarībā no pieteikto apdrošināšanas gadījumu skaita?

Piemēram, tirgū plaši tiek piedāvāts nulles pašrisks automašīnas stiklu bojājumiem, taču ir jāpievērš uzmanība, vai nulles pašrisks tiks piemērots tikai pirmajam gadījumam vai arī viesiem gadījums, kas notiks atkārtoti līguma darbības laikā. 

  • Vai apdrošināšanas polises cenā ir iekļauta arī papildaprīkojuma, piemēram, bērnu sēdeklīšu, velosipēdu turētāju apdrošināšana?

Bieži vien automašīnā ir bērnu sēdeklīši vai tai ir uzstādīta jumta kravas kaste, velosipēdu turētāji, tāpēc šajā gadījumā ir svarīgi pārliecināties, vai papildaprīkojums ir automātiski apdrošināts vai arī tas ir atsevišķi jānorāda, slēdzot līgumu. Dažādiem apdrošinātājiem ir atšķirīga prakse šādu lietu apdrošināšanā. Tāpat svarīgi pārliecināties, vai ir kādi ierobežojumi attiecībā uz papildaprīkojuma maksimālo apdrošinājuma summu.

  • Vai nāksies piemaksāt, ja polise tiks apmaksā pa daļām?

Ir svarīgi pārliecināties, vai prēmiju ir iespējams sadalīt vairākos maksājumus, vai ir iespēja izvēlēties arī mēneša maksājumu un vai tas nesadārdzinās kopējo gada prēmiju. Piemēram, Swedbank KASKO apdrošināšanu iespējams iegādāties uz gadu, bet prēmiju maksājumus veikt reizi mēnesī, un kopējā gada prēmija no tā nemainīsies.

  • Vai tiek nodrošināta kvalitatīva automašīnas atjaunošana pēc negadījuma (apdrošinātāji piedāvā kvalitatīvāko, nevis lētāko servisu)?

Ja tiek apdrošināta jauna automašīna, ir jāpievērš uzmanība, vai un līdz cik gadus vecām automašīnām tiek piedāvāta iespēja automašīnu remontēt pie dīlera, izmantojot oriģinālās rezerves detaļas. Neatkarīgi no automašīnas vecuma ir jāpārliecinās, vai ir iespēja izvēlēties jebkuru autoservisu, vai arī remontu varēs veikt tikai apdrošinātāja noradītajos autoservisos.

  • Vai tehniskai palīdzībai uz ceļa nav noteikti limita ierobežojumi?

Tehnisko palīdzību uz ceļa piedāvā praktiski visi apdrošinātāji, taču ir jāpievērš uzmanība tam, cik plašs pakalpojums klāsts tiek nodrošināts un vai ir limita ierobežojumi. Svarīgi atcerēties, ka bieži vien tiek atrunāti atšķirīgi limiti pakalpojumiem Latvijā un pakalpojumiem ārzemes.

  • Vai papildu drošības sistēmas ir obligāta prasība? 

 Ja apdrošināšanas līgums paredz papildu drošības sistēmu uzstādīšanu, tam jāpieiet ļoti rūpīgi un precīzi jāievēro visi nosacījumi. Ja automašīnai jau ir uzstādītas drošības sistēmas, jāpārliecinās, ka tās pilnībā atbilst apdrošinātāja prasībām.

Pretējā gadījumā, notiekot zādzības gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība var tik samazināta pat par 50% vai atteikta vispār.

Pārdomāta rīcība un pieredze ir vienlīdz svarīga gan piedaloties satiksmē, gan arī izvēloties savu auto apdrošinātāju. KASKO apdrošināšanas polisei jābūt kā drošam sabiedrotajam, kas parūpēsies par ģimenes budžeta stabilitāti, notiekot ceļu satiksmes negadījumam vai pat auto zādzībai. Tāpēc nežēlo pāris minūtes un iepazīsties ar apdrošināšanas līgumu, ne tikai piedāvāto polises cenu.

Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?