Mašīnas salonā izlijusi krāsa – vai saņemšu apdrošināšanas atlīdzību?

Domājot par auto vai mājokļa apdrošināšanu, ir iespēja izvēlēties starp nosaukto risku vai visu risku apdrošināšanu. Ar ko tās atšķiras?

Nosaukto risku apdrošināšanas gadījumā līgumā ir definēti konkrēti riski, kas būs apdrošināti. Savukārt visu risku apdrošināšana nozīmē, ka īpašums būs pasargāts teju no jebkura pēkšņa un negaidīta notikuma, izņemot līgumā atrunātos izņēmuma gadījumus.

Kam jāpievērš uzmanība vienā un otrā gadījumā?

Nosaukto risku apdrošināšanas gadījumā uzmanīgi jāiepazīstas gan ar to, kādi riski ir apdrošināti (piemēram, uguns, dabas stihijas, zādzības, vandālisms utt.), gan ar to, kas ir atrunāti kā izņēmuma gadījumi.

Visu risku apdrošināšanas gadījumā jau ir noteikts, ka apdrošināts ir jebkurš pēkšņs, negaidīts notikums, kas nav minēts izņēmumos, līdz ar to līgumā nebūs atrunāti konkrēti apdrošinātie riski, bet jāiepazīstas tikai ar līgumā paredzētajiem izņēmumu gadījumiem.

Protams, abos gadījumos pastāv izņēmuma gadījumi, kas nav apdrošināti, taču, izvēloties nosaukto risku apdrošināšanu, jābūt īpaši vērīgam, pārbaudot gan to, ka visi nepieciešamie riski ir apdrošināti pilnā apmērā (nav atrunāti kādi ierobežojumi), gan visus izņēmumu gadījumus. Piemēram, ir apdrošināts dabas stihiju risks, bet tai pašā laikā ir noteikts minimālais vēja stiprums. Tas nozīmē, ja bojājumu radīsies pie mazāka vēja stipruma nekā ir noteikts apdrošināšanas līgumā, tad šādi zaudējumi netiks atlīdzināti.

Lai vēl uzskatāmāk parādītu starpību starp nosaukto risku apdrošināšanu un visu risku apdrošināšanu, salīdzināsim divu apdrošināšanas līgumu piemērus. Viens ir nosaukto risku apdrošināšanas līgums, kurā ir iekļauti uguns, dabas stihiju, zādzības un vandalisma riski un otrs ir visu risku apdrošināšanas līgums:

Apdrošinātais risks

Nosaukto risku apdrošināšana

Visu risku apdrošināšana

Uguns

Dabas stihijas

Zādzība

Vandālisms

Paša nejauši radīti bojājumi 

 

Krītošu priekšmetu radīti bojājumi 

 

Ja šajā gadījumā, klients pats nejauši sasistu televizoru, tad saskaņā ar visu risu polisi, tas būtu apdrošināšanas gadījumus un zaudējumi tiktu atlīdzināti, bet saskaņā ar nosauktu risku polisi, tas nebūtu apdrošināšanas gadījums un zaudējumi netiktu atlīdzināti.

Piemērs uzskatāmi parāda, ka visus riskus iepriekš nav iespējams paredzēt un ka visu risku apdrošināšana sniedz lielāku drošības sajūtu un pārliecību, ka zaudējumus nenāksies segt pašam, notiekot kaut kam neparedzētam.

Ar visu risku apdrošināšanu nebūs jāsatraucas pat par mašīnā izlijušu krāsu bundžu

Izvēloties apdrošināt auto vai mājokli, bieži vien primāri domājam par riskiem, kas nes lielākos zaudējumus – uguns, vētra, zādzība, taču bieži finansiālus zaudējumus rada atgadījumi, par kuriem iepriekš nevarējām pat iedomāties.

Swedbank apdrošināšanas dati par 2021. gadā pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem, liecina, ka visu risku apdrošināšana ir palīdzējusi pat tādos gadījumos, ko parasti tiecamies norakstīt zaudējumos kā savas muļķības vai neuzmanības sekas. 

Piemēram:

  • Pārvietojot dīvānu no vienas istabas uz otru, ar dīvāna stūri tika bojāta sienas apdare. Izmaksātā atlīdzība bija 405 eiro.
  • Nokrītot pie sienas piestiprinātam virtuves skapītim, tika bojāta mikroviļnu krāsns, trauku mazgājamā mašīna un grīdas segums. Izmaksātā atlīdzība – 1280 eiro.
  • Bērns netīši aplēja dīvānu ar ūdeni un, cenšoties to izžāvēt ar fēnu, sabojāja dīvāna apdari. Izmaksātā atlīdzība – 280 eiro.
  • Publiskā vietā novietota automašīna tika bojāta salūta laikā. Izmaksātā atlīdzība – 380 eiro.
  • No priekšā braucošas smagās automašīnas izbira daudz sīku akmentiņu, kas sabojāja automašīnas vējstiklu, virsbūvi un priekšējos lukturus. Izmaksātā atlīdzība – 1740 eiro.
  • Automašīnas salonā izlija krāsa, kas tikko bija iegādāta būvniecības veikalā. Izmaksātā atlīdzība – 3030 eiro.

Protams, tas, cik daudz apdrošināto risku paredz līgums, ietekmē arī apdrošināšanas polises cenu. Taču nereti, nonākot nelaimē, dažu eiro starpība vairs nešķiet tik būtiska. Īpaši tik skaudrā situācijā, kad apdrošinātājs atsaka izmaksāt atlīdzību, jo saskaņā ar noslēgto nosaukto risku apdrošināšanas līgumu konkrētais negadījums nav apdrošināts. Tāpēc, izvēloties apdrošināšanu, ir svarīgi izvērtēt, cik lielā mērā vēlaties pasargāt savu maciņu no iespējamu negadījumu radītiem zaudējumiem.

Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?

Tuvākie notikumi