Kādu atbalstu šobrīd var saņemt maksāšanas grūtībās nonākuši hipotekārā kredīta ņēmēji?

Finanšu nozares asociācija apkopojusi labāko praksi, lai informētu patērētājus par atbalstu hipotekārajiem kredītņēmējiem Euribor pieauguma apstākļos.

Apkopotajā materiālā var atrast praktisku informāciju un risinājumus, kā maksātspējas grūtībās nonākušie klienti var ērtāk sazināties ar savu banku, lai kopīgi rastu labāko risinājumu katrai konkrētajai situācijai.

Kopumā hipotekāro kredītņēmēju ar ķīlu skaits Latvijā ir aptuveni 124 tūkstoši cilvēku (kopā aizņēmēji un līdzaizņēmēji), un aizņēmumu kopējā atlikusī summa ir 4,6 miljardi eiro. Vidēji 72% no kredītņēmējiem ikmēneša maksājums saistībā ar Euribor likmes paaugstināšanu nav pieaudzis vairāk par 100 eiro, un 60% kredīta līgumu maksājums ir mazāks nekā 350 eiro mēnesī.

Kredītportfeļa analīze liecina, ka maksājumu kavētāju skaits nepārsniedz 0,5%, un tas nepieaug. Kredītņēmēju skaitam, kas pārskatāmā nākotnē varētu nonākt grūtībās, nevajadzētu pārsniegt 1% robežu. Latvijas banku kredītportfelis kopumā ir labā kvalitātē un šobrīd klientiem netiek novērotas sistēmiskas grūtības ar hipotekārā kredīta ikmēneša maksājumiem.

Bankas, apzinoties globālās, reģionālās un valsts ekonomikas izaicinājumus un to ietekmi uz klientiem, meklē un piedāvā abpusēji pieņemamus risinājumus. Katra situācija ar kredītņēmēju tiek risināta individuāli, ņemot vērā, ka vajadzības un gadījumi ir atšķirīgi (piemēram, kredīta apjoms, procentu likme, maksātspējas grūtības vai arī tikai klienta vēlme maksāt mazāk par kredītu). Klienta iesniegumu izskata saskaņā ar tiesību aktiem, bankas noteikto politiku un procedūrām.

Jāsaka, ka daļa kredītņēmēju tomēr paši atsakās no iespējamajām izmaiņām hipotekārā kredīta līgumā, kad detalizēti tiek iepazīstināti ar likumdošanas prasībām saistībā ar izmaiņām kredīta līgumā, ņemot vērā maksātspējas grūtības. Proti, ja izmaiņas jāveic saistībā ar klienta maksātspējas grūtībām, tad Latvijas Bankas kredītu reģistrā jāveic atzīmi par šo gadījumu, kas var arī būtiski ietekmēt aizņemšanās iespējas nākotnē.

Noslēgtajiem hipotekārajiem kredītu līgumiem ir dažādi nosacījumi. Daļai jau noslēdzot līgumu atrunāta kredītņēmēja iespēja noteiktu laiku izmantot kredīta brīvdienas, bez papildus skaidrojumiem un arī ar samazinātām komisijas maksām.

  • Ar Swedbank risinājumiem maksājumu grūtībās nonākušajiem var iepazīties internetbankā.