Kas vēl var pagūt pieteikties Altum privātmāju energoefektivitātes programmai?

Iedzīvotāju interese par Altum atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai ir milzīga, taču daļa pieteikumu – neatbilstoši vai kļūdaini.

 Diemžēl teju katrs sestais pieteikums Altum privātmāju energoefektivitātes programmai neatbilst programmas prasībām, tāpēc saņem atteikumu. 

Kādi ir biežākie atteikuma iemesli?

 • viena privātpersona ir iesniegusi vairākus pieteikumus uz vienu māju;
 • privātmāja nav reģistrēta Zemesgrāmatā, tātad nav nodota ekspluatācijā;
 • pieteikumus iesniedz privātmāju atjaunošanai Rīgā vai Pierīgā, taču ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam;
 • mājas adrese ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības vieta
 • pieteikumu neiesniedz privātmājas īpašnieks.

Tāpat redzams, ka ļoti liela interese ir atjaunot tieši lauku viensētas un mājas reģionos. Vislielākā interese šobrīd ir par Vidzemes un Zemgales īpašumu energoefektivitātes paaugstināšanu. Taču diemžēl daudzi pieteikumi ir arī mājām, kas ir ļoti sliktā stāvoklī, un īpašnieks vēlas ieguldīt tikai granta apmēra summu, līdz ar to neizpildot Altum programmas prasības paaugstināt privātmājas energoefektivitātes klasi vismaz līdz C klasei un samazināt apkures patēriņu vismaz 20 % apmērā.

Kas var pieteikties saņemt atbalstu?

Altum garantiju kredītiestādes aizdevumam var saņemt jebkura fiziska persona, kurai pieder privātmāja, kas ir nodota ekspluatācijā un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība. Tehnisko palīdzību un grantu projekta īstenošanas noslēgumā var saņemt persona:

 • kuras apgādībā un kopā ar viņu dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu (vai divi un tiek gaidīts trešais);

vai

 • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas, Rīgas un Rīgas piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

Kādus pasākumus var īstenot privātmāju energoefektivitātes programmā, lai saņemtu atbalstu?

 • būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās, tas būtu siltināt mājas ārsienas, griestu pārsegumus vai jumtu;
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
 • mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
 • citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekšminētajiem pasākumiem.

Ieteikumus, kādus tieši darbus veikt ir vispareizāk, sniegs energoauditori, kuri veiks mājas apskati. To sarakstu var atrast Altum mājas lapā. Papildus energofektivitātes darbiem ir iespējams veikt arī citus, ēkas uzlabošanas darbus.

Atceries, ka pastāv iespēja pieteikties gan Altum grantam (5000 eiro apmērā) bankas aizdevumam, lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, gan tehniskai palīdzībai (1000 eiro) viena pieteikuma ietvaros. Ja vēlies saņemt Altum grantu bankas aizdevumam, ir jāaizpilda  pieteikums Altum. Pirms tam ir ieteicams apzināt savas aizņemšanās iespējas bankā. Tehniskā palīdzība un grants tiek izmaksāts tikai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas privātmājā, sasniedzot programmas noteiktos energoefektivitātes rādītājus.