Kas jāzina par atbalstu hipotekārā kredīta ņēmējiem?

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas 2024. gadā paredz kompensēt 30% no hipotekāro kredītu līgumu procentu maksājumiem.

Esam apkopojuši būtiskāko informāciju, kas jāzina atbalsta saņēmējiem.

Svarīgākais!
Lai saņemtu atbalstu, klientiem nav atsevišķi jāpiesakās – kompensācijas apjoms tiks aprēķināts un izmaksāts automātiski, ņemot vērā likumā noteiktos kritērijus. Tie nosaka, ka atbalstu saņems hipotekārā kredīta ņēmēji, kuri noslēguši līgumu līdz 2023. gada 31. oktobrim un kuru kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro. Atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem par 2024.gada 1.ceturksni Valsts ieņēmumu dienests (VID) izmaksās līdz aprīļa beigām.

Kuriem kredītņēmējiem tiks piešķirts atbalsts?

Klients saņems kompensāciju, ja izpildās šie kritēriji:

  • hipotekārā kredīta līgums ir noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;
  • hipotekārā kredīta atlikums uz kompensācijas aprēķina brīdi nepārsniedz 250 000 eiro;
  • hipotekārā kredīta līgums (visā līguma termiņā) nav ar fiksētu procentu likmi;
  • nodrošinājums ir hipotēka;
  • klients ir fiziska persona—patērētājs.

Kas man jādara, lai saņemtu atbalstu?

Atbalsts automātiski tiks aprēķināts un piešķirts visiem kredīta ņēmējiem, kuri atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem. Tev kā kredītņēmējam pieteikšanās atbalstam nav jāveic.

Kāds būs kompensācijas izsniegšanas process?

Banka sagatavos informāciju par kredīta ņēmēja samaksātajiem procentu maksājumiem, aprēķinās kompensācijas apmēru un nodos informāciju VID, kas veiks kompensācijas izmaksu.

Kādu informāciju banka sniegs VID?

Banka katru ceturksni VID nodos šādu informāciju: kredīta apkalpojošā konta īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, kredīta apkalpojošā konta numurs un aprēķinātās kompensācijas apmērs.

! Pārliecinies, ka Tavi augstāk minētie dati nav mainījušies. Atjaunot datus vari Internetbankā, sadaļā Klienta dati.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensācijas apmērs aprēķināms kā 30% no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem, vienlaicīgi nepārsniedzot 2% no kopējās procentu likmes.

  • Aprēķina piemēri (vēršam uzmanību, ka šie ir ilustratīvi aprēķina piemēri, kas neatspoguļo katra atsevišķa līguma iespējamās nianses):

A) Klienta kopējā likme (pievienotā likme + bāzes likme) ir 7% un ceturksnī veiktais procentu maksājums ir 540 eiro:

1) 540 eiro * 30% = 162 eiro;

2) 540 eiro : 7 (kopējā likme) * 2 (ierobežotā atlaide) =154 eiro;

Kompensācija būs mazākā no divām augstākminētajām summām = 154 eiro.

B) Klienta kopējā likme ir 5% un ceturksnī veiktais procentu maksājums ir 540 eiro:

1) 540 eiro* 30% = 162 eiro;

2) 540 eiro : 5 (kopējā likme) * 2 (ierobežotā atlaide) =216 eiro

Kompensācija būs mazākā no divām augstākminētajām summām = 162 eiro.

Veikto procentu maksājumu var apskatīt internetbankas konta pārskatā. Jāņem vērā, ka procentu maksājums konta pārskatā ir redzams atsevišķā maksājumā, savukārt aizdevuma pamatsummas maksājums citā maksājumā. Kompensācijas aprēķins tiek rēķināts tikai no veiktajiem procentu maksājumiem. Plānotos nākotnes maksājumus var redzēt aizdevuma grafikā, kas atrodams internetbankā, sadaļā Manas saistības un atverot konkrēto kredīta līgumu.

Pēc katra ceturkšņa beigām katrs kredīta apkalpojošā konta īpašnieks internetbankā saņems informāciju par viņam aprēķināto kompensācijas apmēru un konta numuru, uz kuru tā tiks izmaksāta. 

Kur tiks ieskaitīta kompensācija?

Kompensācija tiks ieskaitīta kredīta apkalpojošā kontā. Tas ir konts, no kura tiek ieturēti kredīta ikmēneša maksājumi.

Ņem vērā!

– Ja klientam uz kontu, uz kuru jāveic kompensācijas izmaksa, ir uzlikts apķīlājums piedziņas dēļ, klientam jāvēršas pie VID vai zvērināta tiesu izpildītāja, lai palielinātu neapliekamo summas daļu (saglabājamo summu).

– Ja konts ir arestēts vai iesaldēts attiecībā uz visiem ienākošajiem maksājumiem, klientam ir jāsazinās ar aresta uzlicēju.

Kad varēs saņemt kompensāciju?

Paredzēts, ka kompensāciju VID izmaksās mēneša laikā, noslēdzoties konkrētajam ceturksnim. Piemēram, par pirmo ceturksni līdz aprīļa beigām.

Vai atbalstam varēs pieteikties arī Swedbank mazā mājokļa kredītņēmēji?

Nē, atbalsts piemērojams tikai kredītiem, kuri nodrošināti ar hipotēku.

Cik ilgi šāds atbalsts hipotekārajiem kredītņēmējiem ir paredzēts?

Šobrīd noteikts, ka atbalsts hipotekārā kredīta ņēmējiem paredzēts līdz 2024. gada beigām.

Jāņem vērā, ka kompensācijas piešķiršanas un izmaksas process var tikt precizēts, saņemot uzraugošo institūciju papildus skaidrojumus par likuma piemērošanu.