Valsts atbalsts mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem

Lai uzlabotu mājokļu pieejamību, ģimenes ar bērniem var saņemt atbalstu mājokļa iegādei, paredzot īpašu atbalstu arī daudzbērnu ģimenēm.

Ģimenes, kurās aug viens bērns vai kas vēl ir pirmā bērna gaidībās, var saņemt finanšu institūcijas ALTUM garantiju 10% apmērā. Savukārt, ja ģimenē aug divi bērni vai ir otrā bērna gaidībās, pieejama garantija līdz 15% apmērā. Trešā bērna gaidībās vai jau trīs bērnu ģimenei garantija ir līdz 20% no aizdevuma summas.

Personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērni, maksimālais garantijas apmērs ir līdz 30% no kopējās aizdevuma summas. Turklāt daudzbērnu ģimenēm pieejams papildus valsts atbalsts bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai - 8 000 eiro apmērā, ja ģimenē ir 3 bērni (vai 2 un tiek gaidīts trešais) vai 10 000 eiro apmērā, ja ģimenē ir 4 bērni vai vairāk (vai 3 un tiek gaidīts ceturtais). Atbalsta summu iespējams palielināt  par 2 000 eiro, ja iegādājamais/ būvējamais mājoklis ir gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēka, saskaņā ar energoefektivitātes normatīviem.

Ja ģimene izvēlēsies iegādāties vai būvēt energoefektīvu mājokli, tad garantijas procentuālo apmēru būs iespējams palielināt par vēl 5%, papildus jau augstāk minētajam. Taču jāatceras, ka garantijas apmēra pieaugums neizslēdz likuma prasību par vismaz 5% sava līdzfinansējuma esamību.

Jāņem vērā, ka atbalsts tiek piešķirts mājokļa iegādei vai būvniecībai, kam kopējā darījuma summa nepārsniedz 250 000 eiro.

Atbalstam var pieteikties atkārtoti

Ja ģimene ar bērniem, kura pēc dalības Altum atbalsta programmā  kļuvusi vēl kuplāka jeb būs sagaidījusi vēl kāda bērniņa ienākšanu ģimenē un būs radusies nepieciešamība pēc plašāka mājokļa, atbalstam mājokļa iegādei varēs pieteikties arī atkārtoti.

Valdības noteikumos ietverta iespēja ģimenēm pretendēt uz garantiju atkārtoti ne ātrāk kā pēc 3 gadiem kopš iepriekš piešķirtās garantijas, ja ir palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās.

Kā norāda Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis:

“Atbalsta programma ir nozīmīga daudzām ģimenēm Latvijā, jo redzam, ka ģimenes par jauna mājokļa iegādi nereti sāk domāt jau esot bērna gaidībās. Ģimenes vēlas sagatavoties lielajam notikumam, kā arī nodrošināt ērtākus dzīvošanas apstākļus citiem ģimenes locekļiem, ja ģimenē jau ir viens vai vairāki bērni. Lai mēs kā banka izvērtētu pieteikumu mājokļa iegādei ar ALTUM garantiju, grūtniecības gadījumā nepieciešams apliecinošs izraksts no ārsta. Citkārt kredīta pieteikuma izvērtēšanas un piešķiršanas process norit kā līdz šim.”

Plašāka informācija par iespēju saņemt hipotekāro kredītu mājokļa iegādei pieejama Swedbank mājaslapā. Pārskatāmiem aprēķiniem noderēs arī Altum kalkulators.