Valsts atbalsts mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem

Lai uzlabotu mājokļu pieejamību, ģimenes ar bērniem var saņemt atbalstu mājokļa iegādei. No 2024. gada marta atbalsts kļuvis vēl draudzīgāks mājokļa iegādei ārpus galvaspilsētas.

Ģimenes, kurās aug viens bērns vai kas vēl ir pirmā bērna gaidībās, var saņemt finanšu institūcijas ALTUM garantiju 10% apmērā, ja mājokli plānots iegādāties Rīgā, Pierīgā* vai Jūrmalā, bet atbalstu līdz pat 30% apmērā var saņemt tās ģimenes, kuras iegādāsies mājokli citos Latvijas reģionos.

Savukārt, ja ģimenē aug divi bērni vai ir otrā bērna gaidībās, mājokļa iegādei Rīgā, Pierīgā vai Jurmalā pieejama garantija līdz 15% apmērā, bet citos Latvijas reģionos līdz pat 40% garantijas apmērs.

Trešā bērna gaidībās vai jau trīs bērnu ģimenei garantija ir līdz 20% no aizdevuma summas mājokļa iegādei galvaspilsētā un tās apkārtnē, bet līdz pat 50% citos Latvijas reģionos.

Personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērni, maksimālais garantijas apmērs ir līdz 30% no kopējās aizdevuma summas galvaspilsētā un tās apkārtnē, bet līdz pat 50% citviet Latvijā.

Turklāt ģimenēm, kuru apgādībā aug bērns ar invaliditāti vai ir pilngadīga persona ar I, II invaliditātes grupu līdz 24 gadiem, pieejams papildus valsts atbalsts bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai - 8 000 eiro apmērā. Tāpat papildus atbalsts 8000 eiro apmērā pieejams daudzbērnu ģimenēm, ja ģimenē ir 3 bērni (vai 2 un tiek gaidīts trešais) vai 10 000 eiro apmērā, ja ģimenē ir 4 bērni vai vairāk (vai 3 un tiek gaidīts ceturtais). Atbalsta summu iespējams palielināt  par 2 000 eiro, ja iegādājamais/ būvējamais mājoklis ir gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēka, saskaņā ar energoefektivitātes normatīviem.

Ja ģimene izvēlēsies iegādāties vai būvēt energoefektīvu mājokli, tad garantijas procentuālo apmēru būs iespējams palielināt par vēl 5%, papildus jau augstāk minētajam. Taču jāatceras, ka garantijas apmēra pieaugums neizslēdz likuma prasību par vismaz 5% sava līdzfinansējuma esamību.

Jāņem vērā, ka atbalsts tiek piešķirts mājokļa iegādei vai būvniecībai, kam kopējā darījuma summa nepārsniedz 300 000 eiro.

Atbalstam var pieteikties atkārtoti

Ja ģimene ar bērniem, kura pēc dalības Altum atbalsta programmā radusies pēc nepieciešamības pēc lielāka mājokļa vai dzīvesvietas maiņas, atbalstam mājokļa iegādei varēs pieteikties arī atkārtoti, ja iepriekšējā garantija vairs nebūs spēkā.

Kā norāda Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis:

“Atbalsta programma ir nozīmīga daudzām ģimenēm Latvijā, jo redzam, ka ģimenes par jauna mājokļa iegādi nereti sāk domāt jau esot bērna gaidībās. Ģimenes vēlas sagatavoties lielajam notikumam, kā arī nodrošināt ērtākus dzīvošanas apstākļus citiem ģimenes locekļiem, ja ģimenē jau ir viens vai vairāki bērni. Lai mēs kā banka izvērtētu pieteikumu mājokļa iegādei ar ALTUM garantiju, grūtniecības gadījumā nepieciešams apliecinošs izraksts no ārsta. Citkārt kredīta pieteikuma izvērtēšanas un piešķiršanas process norit kā līdz šim.”

Plašāka informācija par iespēju saņemt hipotekāro kredītu mājokļa iegādei pieejama Swedbank mājaslapā. Pārskatāmiem aprēķiniem noderēs arī Altum kalkulators.

* Pierīgas reģioni - Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads