Video: Kā tikt pie saules paneļiem vai izdevīgas apkures sistēmas ar valsts atbalstu?

Valsts atbalsta programmas pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem un mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai dod iespēju samazināt ikmēneša rēķinus.

Straujais energoresursu cenu kāpums un jaunās valsts atbalsta programmas ir veicinājušas iedzīvotāju interesi par dažādiem iespējamiem risinājumiem atjaunojamo energoresursu izmantošanai un mājokļa energoefektivitātes celšanai savā privātīpašumā. Tā, piemēram, Swedbank apkopotie dati apliecina, ka pieprasījums pēc finansējuma saules paneļu uzstādīšanai privātmājas vajadzībām šī gada martā bijis desmitkārt augstāks nekā 2021. gadā kopā. Tas varētu būt skaidrojams ar jauno VARAM atbalsta programmu, kur privātmāju īpašniekiem finansējums pieejams arī saules paneļu uzstādīšanai.

Lai mājsaimniecībās uzlabotu energoefektivitāti, iegādātos vai uzlabotu atjaunojamo energoresursu iekārtas, pieslēgtos centralizētās apkures sistēmām, kā arī iegādātos saules paneļus un vēja ģeneratorus, pašlaik atbalstu mājsaimniecībām piedāvā divas valsts atbalsta programmas -

Atbastu var saņemt no abām programmām

Starp abām atbalsta programmām pastāv virkne atšķirību no pieejamajā finansējuma apjoma, attiecināmajām izmaksām līdz pat pieteikšanās kārtībai. Mājokļa īpašnieki abas atbalsta programmas var kombinēt, saņemot finansējumu gan no VARAM, gan ALTUM puses, taču būtiski atcerēties, ka abās programmās nedrīksti īstenot vienādas aktivitātes, piemēram, iegādāties saules paneļus. Kombinēto atbalstu vari saņemt, ja, piemēram, no VARAM programmas iegādājies siltumenerģijas ražošanas iekārtu, bet ar ALTUM programmas atbalstu veic nepieciešamos būvdarbus.

Pieteikšanās kārtība atšķiras

Tāpat jāņem vērā arī pieteikšanās kārtība - VARAM atbalsta programmas finansējumam tu vari pieteikties tikai pēc tam, kad iekārtas jau esi iegādājies un uzstādījis, kamēr ALTUM atbalstam tev vispirms ir jāveic mājokļa sākotnējais energoefektivitātes novērtējums no ALTUM atlasīta pakalpojuma sniedzēja, jāiesniedz pieteikums uz programmu, jāsagaida apstiprinājums un tikai tad vari uzsākt darbus mājoklī.

Abās no programmām apstiprināti tiks arī tie projekti, kas projekta īstenošanai izmantojuši bankas finansēšanas pakalpojumus. Tā, piemēram, vari izmantot mājokļa energoefektivitātes kredītu, saules paneļu kredītu vai mazā mājokļa kredītu, kas arī paredz īpaši draudzīgus nosacījumu “zaļākiem” risinājumiem.

Energoauditore un asociētā profesore Rīgas Tehniskajā universitātē Ruta Vanaga pirms darbu veikšanas aicina ikvienu novērtēt esošo situāciju mājoklim:

“Tā kā katrai mājai energoefektivitātes līmenis atšķiras, nav pieejams universāls aprēķins, kas varētu novērtēt, kāda siltumenerģijas iekārta vai elektroenerģijas ražotājiekārta jāuzstāda, un kāds būs tās ieguvums."

"Lēmums var tikt pieņemts dažādu aspektu vadīts, piemēram, izvērtējot energoefektivitātes līmeni, esošo siltumu nesošo iekārtu risinājumus (radiatori vai siltās grīdas), bioekonomikas mērķus pēc pilna cikla koksnes izmantošanas, kā arī vēlmi pēc savas energo neatkarības."

"Tāpēc pirms darbu uzsākšanas būtu ieteicams veikt mājas energoauditu. Tas palīdzēs pieņemt izsvērtu un uz ekonomiskiem aprēķiniem pamatotu lēmumu ilgtermiņa ieguvumam.”

Par to, kādas ir galvenās prasības un būtiskākās atšķirības starp VARAM un ALTUM atbalsta programmām, kā izvēlēties sev piemērotāko siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas risinājumu un kas jāņem vērā, un kur vērsties pirms gala lēmuma pieņemšanas, skaties diskusijā “Kā tikt pie saules paneļiem vai izdevīgas apkures sistēmas ar valsts atbalstu?”.

Diskusijā atbildes uz daudzajiem jautājumiem meklējām kopā ar:

  • VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītāju Raimondu Kašu;
  • ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāju Ievu Vērzemnieci;
  • Energoauditori un asociēto profesori Rīgas Tehniskajā universitātē Rutu Vanagu;
  • “Swedbank” patēriņa finansēšanas virziena vadītāju Ievu Muzikanti;
  • “Swedbank” Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāju Normundu Dūci.
Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?