Saules paneļi un apdrošināšana – vai ir nepieciešama atsevišķa polise?

Kvalitatīvu saules paneļu vidējais lietošanas termiņš var sasniegt pat 25 gadus, tāpēc vērtīgi jau laikus nodrošināties pret neplānotām to remonta vai to nomaiņas izmaksām.

Vairāk nekā 10 tūkstoši mājsaimniecību, kurās dažu aizvadīto gadu laikā ir uzstādīti saules paneļi, kā arī vēl vairāki tūkstoši cilvēku, kuri paneļus uzstādīs šajā un nākamajā gadā, kļūst par īpašniekiem jaunai iekārtai ar ilgu lietošanas periodu. Kā jau jebkura iekārta, arī saules paneļi var sabojāties nolietojuma dēļ - kādam uzstādītās iekārtas to lietošanas laikā nāksies remontēt, iespējams, būs jānomaina kāda detaļa vai pat vesels panelis. Taču vajadzība veikt remontu var rasties arī neparedzētu notikumu dēļ, piemēram, dabas stihiju, elektrisku bojājumu, ugunsgrēka dēļ. Tāpēc jautājums, kā nodrošināties pret neparedzētiem tēriņiem ar apdrošināšanas atbalstu, kļūst aizvien aktuālāks.

Apdrošināt no jauna vai meklēt jau esošajā polisē?

Daudzos gadījumos cilvēki savos īpašumos saules paneļus uzstāda, izmantojot finansēšanas iespējas, ko piedāvā bankas vai energouzņēmumi (paneļi tiek iegādāti uz nomaksu). Tātad esošajiem ikmēneša maksājumiem nāk klāt vēl viens – par saules paneļu komplektu. Daļu no jaunā maksājuma, protams, kompensē tas, ka sarūk rēķins par elektrību, tomēr, kas notiek tad, ja noticis pēkšņs negadījums un saules panelis vai kāda no elektrības ražošanas iekārtām ir jāremontē, taču šo remontu nesedz garantija? Risinājums šādā brīdī var būt saules paneļu apdrošināšana, ko atsevišķi energouzņēmumi piedāvā noslēgt komplektā ar saules paneļu iegādi.

Tomēr, pirms parakstīt līgumu par jaunu apdrošināšanas pakalpojumu, būtu vērts pārliecināties, vai esošā mājokļa apdrošināšanā jau neietilpst arī saules paneļi. Jau tagad Latvijā liela daļa apdrošinātāju mājokļa apdrošināšanas ietvarā apdrošina arī ar mājokli saistītos saules paneļus. Vēl arī būtu ieteicams vēlreiz pārliecināties par esošās mājokļa apdrošinājuma summas pietiekamību – saules paneļi palielina mājokļa atjaunošanas izmaksas gadījumos, ja mājoklis negadījumā gājis bojā pilnībā.

 Swedbank Mājokļa apdrošināšanas produktu līnijas vadītāja Linda Rostoka norāda: “Mūsu mājokļa apdrošināšanas izpratnē tiek apdrošināts ne tikai mājoklis, bet arī visas būtiskās sastāvdaļas, kas nodrošina tā funkcionēšanu – santehniku, apkures sistēmu, elektroinstalāciju un citas. Saules paneļi ir tikpat normāla ēkas sastāvdaļa, kā iepriekš minētās, tāpēc par to uzstādīšanu mūs nav atsevišķi jāinformē. Turklāt visi mājoklī veiktie uzlabojumi ir apdrošināti automātiski to atjaunošanas vērtībā bez līgumā norādīta ierobežojuma. Jāņem vērā, ka apdrošinātajam mājoklim un tā būtiskajiem elementiem jāatrodas vienā un tajā pašā adresē. Tātad saules paneļi var būt uzstādīti arī pagalmā uz zemes vai, piemēram, nojumes.”

Zaudējumi - no pāris simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro

Saules paneļa remonta izmaksas var ievērojami atšķirties atkarībā no bojājuma apjoma, saules paneļa veida un izmēra, kā arī no darbaspēka izmaksām. Kopumā nelielu bojājumu, piemēram, plaisu labošana var izmaksāt dažus simtus eiro, savukārt būtiskāki bojājumi, piemēram, pilnīga paneļa nomaiņa, var izmaksāt pat vairākus tūkstošus eiro.

Ja ar saules paneļiem notiek apdrošināšanas negadījums, apdrošinātājs galvenokārt atlīdzina izmaksas par remontu, atskaitot līgumā noteikto pašrisku, bet, ja remonts nav ekonomiski pamatots, tad tiek segta jaunu paneļu iegāde, tai skaitā projektēšanas un uzstādīšanas izmaksas. Piemēram, kā apliecina Swedbank apkopotie dati, nesen tika izmaksāta 41 200 eiro liela atlīdzība par vētras un krusas bojājumiem mājoklim, no kuriem 2 950 eiro bija par saules paneļu remontu.

Ko ņemt vērā, ja apdrošināti tikai saules paneļi?

Ja mājoklis nav apdrošināts un cilvēks vēlas pirkt apdrošināšanu tikai saules paneļiem, kā pie jebkura apdrošināšanas līguma slēgšanas, uzmanība jāpievērš tam, kādi riski ir apdrošināti un kad atlīdzību neizmaksā jeb izņēmuma gadījumiem. No apdrošināto risku viedokļa skatoties, visu risku apdrošināšana ietvers plašāku negadījumu klāstu. Tāpat būtiski noskaidrot, kā tiek aprēķināts atlīdzības apmērs – piemēram, vai tiek ņemts vērā iekārtas nolietojums, vai un kādos gadījumos atlīdzība tiek samazināta.

Šīs un citas detaļas ietekmēs apdrošināšanas cenu šim vērtīgajam, taču tikai vienam no mājokļa elementiem. Tai pat laikā,  iespējams, ir vērts izšķirties par labu tādai mājokļa apdrošināšanai, kas  ietver visu normālai ikdienas dzīvei nepieciešamo. L. Rostoka apdrošināšanas jautājumu aicina skatīt kompleksi: “Apdrošināt tikai kādus atsevišķus elementus no visa mājokļa nebūtu prātīgi, jo viens notikums var izdarīt postu vairākām mājokļa sastāvdaļām. Piemēram, elektriski bojājumi var saules paneļu elementus un arī apkures iekārtas, vētra, lielgraudu krusa – bojāt jumta vai nojumes segumu, uz kura uzstādīti paneļi. Šo apgalvojumu arī apliecina mūsu izmaksātā atlīdzība, kur vislielākie bojājumi galu galā bija pašam mājoklim. Pietam jāņem vērā – kā jebkura ar elektrību saistīta ierīce – arī saules paneļi palielina ugunsbīstamības risku attiecībā uz visu mājokli.”

Saules paneļi un atbilstošs apdrošināšanas segums var būt vienlīdz nozīmīgi ikvienam mājas īpašniekam, kurš vēlas dzīvot ilgtspējīgi un ietaupīt izmaksas par elektroenerģiju. Esot informēts par savu apdrošināšanas segumu un veicot visus priekšdarbus pareizai saules paneļu uzturēšanai, ilgtermiņā varat turpināt gūt labumu no tīras enerģijas, vienlaikus samazinot iespējamos finanšu riskus.