Vēlies samazināt apkures vai elektrības rēķinu? Izpēti valsts sniegtās atbalsta iespējas

Valsts pieejamais atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem sniedz iespēju ietaupīt ikdienas tēriņus ilgtermiņā.

Šobrīd mums pieejamas vairākas atbalsta programmas, kuru ietvaros mājsaimniecībās iespējams uzlabot energoefektivitāti, iegādāties atjaunojamo energoresursu iekārtas, kā arī nodrošināt mājsaimniecības pieslēgšanos centralizētās siltumapgādes sistēmām.

Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un valsts attīstības finanšu institūciju “ALTUM” esam apkopojuši svarīgāko, kas būtu jāzina par pieejamajām valsts atbalsta programmām.

No jaunu iekārtu iegādes līdz remontdarbiem energoefektivitātes celšanai

Kopumā VARAM atbalsta programma paredz trīs galvenās aktivitātes:

 • fosilā kurināmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu) iekārtu nomaiņa uz jaunām iekārtām, kas izmanto atjaunojamos energoresursus (biomasas granulu katli, siltumsūkņi un saules kolektori);
 • pieslēgšanās centralizētai siltumapgādes sistēmai;
 • jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegāde.

Savukārt “ALTUM” programmā atbalsts ir paredzēts dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, tai skaitā:

 • Būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;
 • Inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
 • Jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
 • Siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai;
 • Jaunu saules paneļu un vēja ģeneratoru iegādei un uzstādīšanai.

Apskati VARAM un ALTUM piedāvāto programmu salīdzinājumu un izvēlies sev noderīgāko!

Atbalsts līdz 70% apmērā no kopējām izmaksām un “griesti” iekārtu iegādei

VARAM atbalsta programmā vienam projektam jeb mājsaimniecībai paredzētais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro. Tā paredz segt atjaunojamo energoresursu iekārtas iegādes izdevumus līdz pat 70% apmērā.

Iekārtas piegādes, uzstādīšanas, kalibrēšanas un citas saistītās izmaksas sedz pats projekta pieteicējs - mājas īpašnieks. Ja mājsaimniecība plāno pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tad arī šajā gadījumā atbalsts ir līdz 70% apmērā no projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām.

Katram iekārtas veidam, siltumapgādes sistēmas projektēšanai un siltummezgla izveidei noteikta maksimālā atbalsta summa, ar ko vari iepazīties šīs programmas (konkursa nolikuma) 1. pielikumā.

Toties ALTUM programmā maksimālais atbalsta apmērs atkarīgs no veicamās aktivitātes - energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai 5000 eiro un tehniskajai palīdzībai 1000 eiro, bet saules un vēja elektrostacijas – līdz 4000 eiro. Granti savstarpēji nesummējas un šajā programmā vienam pieteicējam iespējams saņemt tikai vienu no tiem.

Iespēja vienlaikus nomainīt esošu apkures katlu un uzstādīt saules paneļus

Atbalstu VARAM programmā jaunas siltumapgādes iekārtas iegādei vari saņemt tikai tad, ja iepriekš esi izmantojis kādu no fosilajiem kurināmajiem (vecā malkas vai granulu katla nomaiņa šoreiz netiek atbalstīta). Lai atbilstu programmas nosacījumiem, tev būs pilnībā jāatsakās no fosilo kurināmo izmantošanas savas mājsaimniecības apkurē, kā arī jāspēj par to iesniegt apliecinājumu. Savukārt, ja plāno iegādāties saules paneļus vai vēja ģeneratorus papildus jau mājā uzstādītajām iekārtām, to droši vari darīt šīs atbalsta programmas ietvaros, bet atceries, ka saražotā elektroenerģija vismaz 80% apmērā jāizmanto savas mājsaimniecības vajadzībām.

VARAM programmā vari pretendēt uz atbalstu vairākām aktivitātēm, piemēram, vienlaikus nomainot esošu siltumapgādes iekārtu vai pieslēdzoties centralizētajai siltumapgādes sistēmai un papildus iegādājoties arī saules paneļus vai vēja ģeneratorus elektroenerģijas ražošanai, tādējādi samazinot elektrības rēķinu maksu. Neskatoties uz to, cik dažādas atjaunojamo energoresursu iekārtas projektā iegādāsies un uzstādīsi, kopējais valsts atbalsts, uz ko vari pretendēt, joprojām būs 15 000 eiro.

ALTUM programmā gan granti savstarpēji nesummējas un finansējumu vari saņemt tikai vienai no aktivitātēm, tāpēc vari izvēlēties izmantot abas programmas, piemēram, ar VARAM atbalsta programmu iegādājies un uzstādi jaunu apkures iekārtu, bet ALTUM atbalstu izmanto saules paneļu iegādei un uzstādīšanai.

Atbalstītas arī ekspluatācijā nenodotas mājas un daudzdzīvokļu māja

Lai saņemtu atbalstu, rūpīgi iepazīsties ar visiem programmas nosacījumiem, vai kvalificējies atbalsta saņemšanai. Šeit esam apkopojuši svarīgākos no tiem:

 • Tev ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu, kas ir viena dzīvokļa māja, dārza māja, individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām vai divu dzīvokļu māja, dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māja, kā arī triju vai vairāku dzīvokļu māja, kur īstenosi plānotās aktivitātes;
 • Mājsaimniecībā var tikt veikta saimnieciskā darbība, taču šādā gadījumā nedaudz mainās atbalsta piešķiršanas kārtība, jo tiek piemērots de minimis atbalsts, summējot kopējo saimnieciskās darbības veicēja saņemtā finansējuma apjomu. Jā īpašumā ir reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, iesakām rūpīgi iepazīties ar programmas nosacījumu punktā minētajiem ierobežojumiem, jo pastāv arī vairāki izņēmumi, ko vērts zināt pirms pieteikšanās finansējuma saņemšanai.
 • Mājai jābūt nodotai ekspluatācijā uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi SIA “Vides investīciju fonds”, taču, ja plāno iegādāties jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai, māja var arī nebūt vēl nodota ekspluatācijā – tas būs jāpaveic piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
 • Atjaunojamo energoresursu iekārtu esi iegādājies ne agrāk kā 2022. gada 9. martā, kad stājusies spēkā šī atbalsta programma;
 • Līdz ar projekta iesniegšanas dienu, esi pilnībā atteicies no fosilās apkures sistēmas izmantošanas apkurei.
 • Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas, ko saņemsi no projektā iekļautajām iekārtām, izmantosi savas mājsaimniecības vajadzībām;
 • Tuvākos piecus gadus veiksi ikgadēju monitoringu par saražotās un patērētās siltumenerģijas un/vai elektroenerģijas apjomu un informēsi par to SIA “Vides investīciju fonds”.

ALTUM atbalsta programmā papildus nosacījums atbalsta saņemšanai - ģimenē ir vismaz viens bērns vai gaidāms ģimenes pieaugums.

Atšķirīga pieteikšanās finansējumam

Būtiska atšķirība abās atbalsta programmās – ja ALTUM programmā vispirms jānoslēdz līgums par atbalsta saņemšanu un tikai tad vari sākt rīkoties, VARAM atbalsta programmai vari pieteikties pēc tam, kad esi īstenojis savas projekta aktivitātes.

Tāpēc, ja saredzi iespēju saņemt finansējumu VARAM atbalsta programmā, pirms veic kādas investīcijas, rūpīgi iepazīsties ar programmas nosacījumiem, vai viss atbilst konkursa nolikumam un vai vari saņemt valsts atbalstu, kā biji plānojis.

Neuztraucies, ja jaunas iekārtas iegādei vai projekta izstrādei uzreiz šāda apjoma līdzekļi tev nav pieejami. Apstiprināti tiks arī tie projekti, kas iekārtu iegādē izmantojuši bankas finansēšanas pakalpojumus.

Vēl pieejami 40 miljoni eiro

Gada laikā kopš pieejams VARAM atbalsts fosilo apkures iekārtu nomaiņai un elektro mikroģenerācijas (saules un vēja) iekārtu iegādei, ir apstiprināti jau vairāk nekā 5000 projekti 19,5 miljonu eiro apmērā, taču 2023. gada jūnijā tika apstiprināts programmas pagarinājums līdz 2024. gada 31. decembrim, palielinot arī kopējo pieejamo finansējumu.

Tātad, ja vēl neesi paguvis pieteikties kādai no atbalsta programmām, viss vēl ir iespējams, jo pašreiz pieejamais finansējums ir vēl 40 miljoni eiro. Turklāt drīzumā plānots atvērt vēl vienu atbalsta programmu (administrē Centrālā Finanšu un Līgumu aģentūra (CFLA), kurā dzīvojamās mājas īpašnieki varēs nomainīt vecās apkures iekārtas pret jaunām - “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas”.