4. feb, 2021

Kas ir atvērtās inovācijas un ko tās var dot uzņēmumam

Sākoties Covid-19 pandēmijas izraisītajai krīzei, uzņēmējdarbības apstākļi krasi mainījās un lika uzņēmumiem pielāgoties jaunajai situācijai. Tradicionālā pieeja vairs nesniedza gaidītos rezultātus, tādēļ daudzi uzņēmēji saskatīja atvērtās inovācijas (open innovation) kā ceļu pretī izaugsmei. Atvērtās inovācijas ir uzņēmējdarbības modelis, kas veicina sadarbību ar speciālistiem un organizācijām ārpus uzņēmuma. Tam kļūstot par aizvien izplatītāku inovāciju procesu organizēšanas metodi, uzņēmumi biežāk izvēlas tieši sadarbību un kopradi ar jaunuzņēmumiem kā tiem vissaistošāko atvērto inovāciju modeli.

Uzņēmumiem būtiski ir mērķi un motivācija

Koprade ir jauns darba formāts gan jaunuzņēmumiem, gan lielajiem uzņēmumiem, un laika gaitā ar to saistītie izaicinājumi kļūst skaidrāki. Tieši tāpat skaidrāki kļūst arī veiksmīgas sadarbības pamatnosacījumi.

Atvērto inovāciju eksperts un “TechHub Riga” valdes loceklis Viesturs Sosārs izceļ divus biežāk sastopamos izaicinājumus, ar ko saskaras lielie uzņēmumi, uzsākot sadarbību ar jaunuzņēmumiem.

Pirmkārt, viņš norāda uz uzņēmuma iekšējo komunikāciju un to, kā nesaskaņoti sadarbības mērķi un neskaidra motivācija var negatīvi ietekmēt sadarbību jau pašā tās sākumā.

Otrkārt, uzņēmumi nereti pārāk augstu novērtē jaunuzņēmuma spēju sniegt straujus rezultātus, kamēr tas vēl ir tikai produkta izstrādes procesā. Lai izvairītos no šīm situācijām, uzņēmumam jābūt pārliecinātam, ka sadarbības mērķi ir saskaņoti gan ar uzņēmuma vadību, gan komandu, kas strādās kopā ar jaunuzņēmumu. Svarīgi arī paturēt prātā, ka jaunuzņēmumam partneris ir ne tikai klients, bet arī palīgs jaunu zināšanu apguvē.

Attiecību veidošana jaunuzņēmumu uzmanības centrā

Tikmēr koprades otrā pusē ir jaunuzņēmumi. Kā liecina nesen veiktais globālās vadības konsultāciju firmas “McKinsey & Company”pētījums, tikai 27% jaunuzņēmumu dibinātāju apmierina sadarbība ar lielajiem uzņēmumiem. “Nordigen” vadītājs un līdzdibinātājs Rolands Mesters norāda, ka par kopīgu izaicinājumu var uzskatīt sadarbības iekšējo atbalstītāju un veicinātāju atrašanu uzņēmumos.

“Lieli uzņēmumi parasti vienlaicīgi strādā pie vairākām problēmām, un prioritātes var pārklāties jebkurā brīdī. Turpretī kopradei bieži vien nepieciešams ilgāks laiks, līdz tā sniedz rezultātus, tādēļ sadarbība vienmēr pakļauta riskam aizēnot citas prioritātes, tādejādi zaudējot nozīmi uzņēmuma acīs. Sekmīgas sadarbības pamatā izšķiroša nozīme ir spēcīgam tās atbalstītājam un veicinātājam uzņēmumā, un tie parasti nav vieni un tie paši cilvēki. Diemžēl jaunuzņēmumiem nav nekādu apkārtceļu – katras veiksmīgas sadarbības pamatā ir attiecību veidošana ilgtermiņā,” skaidro Rolands Mesters.

Pozitīva pieredze

Lielai daļai banku ir vairāku gadu pieredze ar jaunuzņēmumiem kopīgu inovatīvu risinājumu veidošanā klientu ērtībām un biznesa efektivitātei. Šo ceļu bankām ir papildus sekmējusi tā dēvētā Open banking likumdošana. Kamēr bankām jādara sava infrastruktūra pieejama citiem uzņēmējiem, šī pieeja ļauj arī radīt jaunus pakalpojumus, kas sekmē bankas mērķu sasniegšanu.

“Labs piemērs no Swedbank pieredzes ir sadarbība ar Minna Technologies. Šis abonēto pakalpojumu vadības rīks ir integrēts bankas mobilajā lietotnē, ko izmanto klienti Zviedrijā, un sekmē klientu izdevumu apzināšanu un optimizēšanu. Līdzīga pieredze bankai ir ar Asteria, kas uzņēmējiem palīdz plānot naudas plūsmu, kombinējot informāciju no grāmatvedības sistēmām un bankas kontiem. Ar abiem uzņēmumiem esam izgājuši koprades procesu un risinājumus integrējuši savās platformās. Jaunuzņēmums, kam inovatīvā ideja ir pamatbizness un tāpēc sitmprocentīgas uzmanības svarā, spēj mums un mūsu klientiem iedot pievienotas vērtības risinājumu, ļaujot mums savu inovāciju kapacitāti atlicināt pamatinfrastruktūras attīstīšanai. Tas ir atvērto inovāciju lielākais ieguvums mūsu acīs”, skaidro Ģirts Bērziņš, Swedbank Grupas Digitālās stratēģijas vadītājs.

Jaunuzņēmumu un lielo uzņēmumu koprades vadība

Viesturs Sosārs apstiprina, ka viņa pieredzē veiksmīgākās sadarbības izvēršas starp uz klientu orientētiem jaunuzņēmumiem un lielu uzņēmumu pārstāvjiem, kam piemīt uz inovācijām vērsta domāšana. Taču pastāv arī dažādi sadarbības atbalsta rīki kā lieliem uzņēmumiem, tā arī jaunuzņēmumiem.

“Viens no atvērto inovāciju formātiem, ko izvēlas pasaules vadošie uzņēmumi, ir koprades programmas, kas uzņēmumiem piemeklē sadarbībai atbilstošus jaunuzņēmumus. Tā ir lieliska alternatīva korporatīvajiem akseleratoriem un darbojas kā atspēriena punkts koprades uzsākšanai. Šo programmu pamatmērķis ir rast sinerģiju starp jaunuzņēmumiem un lielajiem uzņēmumiem, kā arī nodrošināt piekļuvi tirgum,” informē Marija Ručevska, inovāciju stratēģijas uzņēmuma “Helve” līdzdibinātāja un “TechChill” valdes priekšsēdētāja.

Sadarbības iespējas Baltijas reģionā – Swedbank akselerators “Future Hub”

Swedbank Latvija kopā ar inovāciju stratēģijas uzņēmumu “Helve” radījusi līdzīgu programmu arī Latvijā. Izveidots ilgtspējas akseleratorsFuture Hub”, kas jaunuzņēmumiem dos iespēju strādāt pie šobrīd aktuālajiem ilgtspējas izaicinājumiem kopā ar tirgus vadošajiem uzņēmumiem. Koprades akselerators līdz 16. februārim aicināja pieteikties Baltijas, Ziemeļvalstu un tuvējā Centrāleiropas reģiona jaunuzņēmumus, kas darbojas tādās jomās kā pārtika, lauksaimniecība, mobilitāte, pilsētvide, enerģētika, piegādes ķēžu loģistika, CO2 mērīšana, ESG un citas.

Swedbank Latvija aicina jaunuzņēmumus piedalīties akseleratorā, lai kopā ar banku radītu lietošanā ērtu rīku, kas palīdzētu Swedbank klientiem – mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – mērīt savu ilgtspējas jeb ESG sniegumu un sekot tam līdzi. “Jaunu biznesa procesu iedibināšana un veco maiņa ir sarežģīta, bieži vien neiespējama vai neefektīva, ja uzņēmums to mēģina risināt no sava skatpunkta vien. Koprade ir izvēlēta kā galvenais akseleratora darbības virziens, lai dotu iespēju uzņēmumiem strādāt pie to biznesa ilgtspējas izaicinājumiem ar Eiropas mēroga inovatīvākajiem risinājumiem,” atklāj Adriāna Kauliņa, Swedbank Ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā.

Parādoties jaunām iespējām un veidiem, kā rast inovatīvus risinājumus, mainās arī dinamika starp jaunuzņēmumiem un lielajiem uzņēmumiem. Arvien biežāk vērojama koprade dažādos formātos, un, lai gan šo sadarbību mērķi un stratēģija var atšķirties, rezultātā tas galvenokārt nozīmē labākus risinājumus un produktus to galapatērētājiem.