16. apr, 2020

Uzņēmēji: galvenais risks no Covid-19 - neskaidrība par nākotni

Swedbank pētījumā, kurā aptaujāti vairāk nekā 700 Latvijas uzņēmumu, lielākoties mazie un vidējie, visbiežāk (80%) kā galveno risku no Covid-19 ierobežojošajiem pasākumiem atzīst tieši neskaidrību par nākotni, kas rada grūtības plānot uzņēmuma darbību. Neskatoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, uzņēmēji saskata arī ieguvumus, galvenokārt, iespēju pārskatīt uzņēmuma prioritātes un fokusēties uz svarīgāko.

“Mēs redzam, ka daudzi uzņēmumi izmanto šo laiku, lai pārvērtētu savu biznesa modeļu ilgtspēju un ieviestu inovācijas, kas agrāk, iespējams, tika atliktas."

"Šobrīd ir daudz neskaidrību, kas apgrūtina plānošanu nākotnē, taču ir skaidrs, ka no pēc šīs krīzes nenotiks atgriešanās tādā pat situācijā, kāda tā bija pagātnē – tā būs jau cita pasaule un tie, kas meklēs veidus, kā tai pielāgoties jau šobrīd, būs ieguvēji,” saka Ieva Vīgante, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja.

Uzņēmēju vērtējums par ieguvumiem

Visbiežāk respondenti (64%) norādījuši, ka no pandēmijas Covid-19 radītajām sekām nesaredz ieguvumus savam biznesam, taču tajā pašā laikā otra populārākā atbilde (43%) norāda uz pozitīvu skatu – uzņēmēji atzīst, ka tā ir iespēja pārskatīt uzņēmuma prioritātes un fokusēties uz svarīgāko, kā arī apgūt attālināto darbu (33%).

Skatoties pa nozarēm, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības jomā strādājošie arī atklāj, ka Covid-19 stāvokļa dēļ pārskatīs uzņēmuma prioritātes un fokusēsies uz svarīgāko (22%). Tam seko arī ražošanas un rūpniecības nozare (18%), būvniecības nozare (17%) un IT un komunikācijas joma (15%).

Aptaujā uzņēmēji arī norāda, ka šobrīd īsta mācībstunda ir praksē apgūt attālinātā darba iespējas – to kā papildu ieguvumu visaugstāk vērtē IT un komunikācijas jomā strādājošie (15%), pēc kā seko vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības jomas uzņēmumi (12%), ražošanas un rūpniecības nozare (11%) un būvniecības nozare (9%).

Riski – ilgtermiņa vai īstermiņa?

Par Covid-19 radītajiem riskiem uzņēmējdarbībā, Latvijas uzņēmēji visbiežāk (80%) nosauc neskaidrību par nākotni – radīto ekonomisko seku dēļ, grūti plānot uzņēmuma darbību uz priekšu. Otra biežāk nosauktā atbilde (58%) ir produkcijas/pakalpojuma iespējamais noieta kritums. Kā trešā populārākā atbilde (28%) – uzņēmēji apsver būtiski sašaurināt sava uzņēmuma darbību.

Neskaidrība par nākotni ir vienlīdz liela gan uzņēmējiem, kuri pārstāv būvniecības nozari (31%), IT un komunikācijas (30%), ražošanas un rūpniecības (30%), gan vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības (28%) jomu.

Vai Covid-19 ietekmējis arī uzņēmumu finanses?

Vērtējot sava pārstāvētā uzņēmuma finanšu stāvokli šobrīd, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežojošos pasākumus, uzņēmēji galvenokārt uzskata, ka tas ir pasliktinājies (35%), ienākumi ir pilnībā apsīkuši (31%), savukārt katrs piektais uzņēmējs atzīmē, ka finanšu stāvoklis nav mainījies. Uzņēmēji atzīst, ka patlaban valda liela nenoteiktība, tāpēc 14% atturas no vērtējuma.

Vērtējot pa nozarēm, vismazāko ietekmi uz finanšu situāciju izjūt IT un komunikācijas nozares pārstāvji un būvniecības nozares uzņēmumi – attiecīgi 48% un 39% atzīst, ka stāvoklis uzņēmumā nav mainījies.

Savukārt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem (19%) stāvoklis nav mainījies, tomēr lielākai daļai jeb 42% finanšu stāvoklis ir pasliktinājies.

Lai arī valda liela nenoteiktība, kopumā 48% uzņēmumu prognozē, ka finanšu stāvoklis pēc krīzes būs pasliktinājies, 26% atzīst, ka pašlaik vēl grūti noteikt, savukārt 16% pieļauj, ka zaudējumu dēļ var arī nākties savu uzņēmumu slēgt. Tikai neliela daļa (8%) prognozē, ka Covid-19 krīze finanšu stāvokli nemainīs, bet 2% plāno uzlabošanos.