17. sep, 2015

Foruma "Pašvaldība - digitālās sabiedrības veidotāja" video!

Noskaties visu trīs foruma sesiju prezentāciju video ierakstus un uzzini vairāk par pašvaldību stratēģisko virzību un tendencēm, pašvaldībām paradzēto e-pakalpojumu risinājumiem, kā arī par pašvaldību pieredzi digitālo risinājumu izmantošanā.

1. Sesija

2. Sesija

3. Sesija