24. jan, 2020

Pētījums: uzņēmēju izaicinājumi un 2020. gada izaugsmes faktori

Kā liecina Swedbank un SKDS pētījums, vairāk nekā puse aptaujāto Latvijas uzņēmumu vadītāju (55 %) par būtiskāko izaicinājumu pērn savam uzņēmumam uzskatīja apgrozījuma un peļņas noturēšanu vai palielināšanu. Taču kā nozīmīgāko faktoru, kas sekmēs uzņēmuma izaugsmi, 61 % aptaujāto uzņēmēju vadītāju atzīst jaunu klientu un sadarbības partneru piesaisti.

Uzņēmumu lielākie izaicinājumi

Starp būtiskiem izaicinājumiem uzņēmēji minējuši produktu vai pakalpojumu pieprasījuma noturēšanu vai palielināšanu (39 %), kvalificētu darbinieku piesaisti un noturēšanu (37 %), iekšējo procesu sakārtošanu (27 %) un klientu servisa uzlabošanu (25 %). Katrs piektais uzņēmuma vadītājs kā būtiskāko izaicinājumu norādījis jaunu inovāciju ieviešanu. Neskatoties, ka birokrātija katru gadu mazinās, 16 % uzņēmēju kā galveno izaicinājumu joprojām minējuši sadarbību ar valsts institūcijām.  Lai arī publiskajā telpā par šīm tēmām dzirdam daudz, starp visretāk nosauktajiem uzņēmēju izaicinājumiem ir naudas atmazgāšanas risku pārvaldība un starptautisko sankciju ievērošana. Arī finansējuma saņemšana bankā nav starp biežāk nosauktajiem uzņēmēju izaicinājumiem.

 

Savukārt, skatoties pa nozarēm, tieši tirdzniecības uzņēmumiem apgrozījuma un peļņas noturēšana vai palielināšana ir lielāks izaicinājums nekā citu jomu uzņēmumiem – atzīmējuši 67 % respondentu.

Piemēram, būvniecības nozares uzņēmumu lielākais izaicinājums (59 %) ir tieši kvalificētu darbinieku piesaiste, un tikai tad seko apgrozījuma un peļņas noturēšana vai palielināšana (42 %).

Pētījums arī atklāj, ka lielajiem uzņēmumiem, kas nodarbina 250 un vairāk darbinieku, nozīmīgākais izaicinājums ir tieši kvalificētu darbinieku piesaiste un noturēšana – to kā prioritāti atzīmējuši 83 % aptaujāto. Salīdzinājumam – uzņēmumi, kas nodarbina līdz 9 darbiniekiem, to atzīmējuši kā trešo nozīmīgāko izaicinājumu (35 %).

Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja Ieva Vīgante skaidro, ka šie dati ļoti labi atspoguļo ekonomikā notiekošo – lai arī izaugsme turpinās, vairākās jomās ir jūtama izaugsmes tempu bremzēšanās, kas atsaucas klientu piesardzīgumā. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka lielākā uzņēmēju daļa pievērš vairāk uzmanības tieši jaunu klientu meklējumiem un apgrozījuma noturēšanai. Savukārt zemais bezdarba līmenis liek uzņēmējiem vairāk domāt par darbinieku piesaisti un motivēšanu. Priecē, ka aptuveni piektā daļa uzņēmēju ir gatavi izmantot šo brīdi, lai ieguldītu inovācijās, kas ne tikai ļaus atbrīvot darba spēku jaunu uzdevumu veikšanai, bet arī ļaus palielināt pievienoto vērtību saražotajām precēm un pakalpojumiem. 

Faktori, kas sekmē uzņēmuma izaugsmi šogad

Kā rāda aptauja, Latvijas uzņēmumu vadītāji kopumā ir optimistiski par sava vadītā uzņēmuma izaugsmi – tikai 7 % respondentu norādījuši, ka nekas to neietekmēs. Pārsvarā uzņēmēji savu izaugsmi galvenokārt saskata jaunu klientu piesaistē.

Tai pašā laikā gandrīz tikpat liela uzņēmēju daļa savu izaugsmi plāno veicināt ar iekšējo procesu sakārtošanu, proti, 34 % Latvijas uzņēmumu vadītāji plānoja efektivizēt uzņēmuma darbību, bet vēl 27 % bija iecerējuši uzlabot savas produkcijas kvalitāti.  Uzņēmēji (29 %) retāk plāno savu izaugsmi uz jaunu produktu ieviešanas vai eksporta rēķina, kas nereti ir laikietilpīgs un arī dārgs process, prasot arī papildu zināšanas un radošumu.

Lai arī globālais tīmeklis mūsdienās uzņēmējiem sniedz milzu iespējas piedāvāt savu produkciju un pakalpojumu plašam klientu lokam visā pasaulē, tikai 12 % Latvijas uzņēmēji starp galvenajiem izaugsmi veicinošiem faktoriem atzīmē e-komerciju.

Likumsakarīgi, ka lielo uzņēmumu vadītāji (250 un vairāk darbinieku) kā uz galveno izaugsmes veicinātāju mazāk skatās uz jaunu klientu piesaisti, bet vairāk tieši uz efektivitātes uzlabošanu un iekšējo procesu sakārtošanu. Ievas Vīgante: “Kā liecina pētījuma rezultāti, liela daļa uzņēmēju plāno savu izaugsmi veicināt tieši pievēršot uzmanību dažādiem kvalitātes rādītājiem. Iekšējo uzņēmumu procesu sakārtošana, efektīvāku darba metožu ieviešana vai arī kvalitatīvākas produkcijas ražošana ir rādītāji, kas ilgtermiņā nodrošinās augstāku pievienoto vērtību.

Tāpat, lai arī uzņēmēju atbildēs tas vēl neparādās, ir skaidrs, ka viena no tēmām, kas jau 2020.gadā ienāks uzņēmēju dienaskārtībā, būs saistīta ar ilgtspējīga biznesa attīstīšanu. Un tas nav tikai stāsts par atbildību pret vidi, bet daudz plašāku izpratni par to, kas ir atbildīga uzņēmējdarbības attīstība, kas ietver arī ekonomisko un sociālo jomu, piemēram, ilgtspējīgu patēriņa paradumu un ražošanas modeļu veicināšana un citas stratēģiskas iniciatīvas”.

Par pētījumu:

Latvijas Uzņēmumu vadītāju pētījums par efektivitāti un izaugsmi tika veikts pēc Swedbank pasūtījuma, sadarbībā ar SKDS, aptaujājot 750 respondentus – uzņēmējus un uzņēmuma vadītājus 2019. gada rudenī.