Lifta runa: drosme uzstāties publiski

Uzņēmējiem bieži nākas īsi un kodolīgi iepazīstināt ar savu uzņēmumu, un tad lieti noder tā dēvētās lifta runas (elevator pitch) prasmes – māka prezentēt pārliecinošu stāstu pāris minūtēs. Vai tā ir publiska uzstāšanās klātienē vai attālināti – formātam īsti nav nozīmes, jo lifta runas galvenais trumpis ir saturs. Kā ieinteresēt klausītāju? Kā pasniegt sarežģītu informāciju vienkārši un skaidri? Un, galu galā, kā pašam oratoram noskaņot sevi un pārvarēt uztraukumu klausītāju priekšā? Praktiskos ieteikumos dalās Iveta Zinta Ivansone, pieredzējusi publiskās runas mentore un koučs. 

Praktiskos ieteikumos dalās Iveta Zinta Ivansone, pieredzējusi publiskās runas mentore un koučs. 

Četri veiksmes stūrakmeņi

“Lifta runai ir četri veiksmīgas prezentācijas stūrakmeņi – skaidrs mērķis, savas auditorijas definēšana, pārdomāts saturs un sagatavošanās,” uzver eksperte.

1. Lifta runas mērķis

Gatavojoties publiski uzstāties, iztēlojieties, ka braucat liftā no pirmā uz divdesmito stāvu un jums šo pāris minūšu laikā līdzbraucējam ir jāpaspēj izstāstīt galvenais par savu uzņēmumu. Lifta runas uzdevums ir ieinteresēt un pārliecināt klausītāju, kodolīgi un koncentrēti pasniedzot savu biznesa ideju bez vizuāliem uzskates materiāliem – jūsu rīcībā ir tikai stāstījums. Parasti lifta runa ir 30 sekunžu līdz 2 minūšu ilga, bet reizēm var aizņemt arī nedaudz vairāk laika.

Visupirms jums jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kas ir jūsu runas mērķis un svarīgākie vēstījumi. Lai atvieglotu mērķa definēšanu, mēģiniet to uzrakstīt uz papīra. Piemēram, “veicināt mana uzņēmuma popularitāti” vai “piesaistīt potenciālos investorus”.

2. Spēja pielāgoties dažādām auditorijām

“Katra pasākuma vai notikuma auditorijas var atšķirties. Vairumā gadījumu tie var būt potenciālie investori, darbinieki, finanšu institūcijas, klienti. Apzinoties, kas ir jūsu galvenā mērķauditorija, runātājam ir ne tikai attiecīgi jāpielāgo prezentācijas saturs, bet arī balss tembrs, intonācija, ķermeņa valoda, kā arī jāizvēlas atbilstoša terminoloģija,” saka Iveta Zinta Ivansone.

Ne visas biznesa lifta runas ilgst tikai pāris minūtes. Tas uzņēmējam ļauj savu stāstījumu padarīt krāšņāku, atbilstoši auditorijai izceļot papildu nianses, piemēram, nepieciešamo finansējumu vai produkta ieviešanas plānu.

“Vairākkārt esmu redzējusi uzņēmumus lietojam vienu standarta prezentāciju pasākumos, konkursos, sanāksmēs. Taču vēlos uzsvērt, ka viena un tā pati prezentācija neder visiem gadījumiem,” norāda eksperte. “Mans ieteikums ir katru prezentāciju pielāgot konkrētajam notikumam un auditorijai, kas jūsos klausīsies. Tas paņem laiku, bet ir vērts pacensties.”

3. Galvenā atslēga – saturs

Runas mentore atgādina, ka auditoriju mūsdienās kļūst arvien grūtāk ieinteresēt, tāpēc vērts padomāt, kā sākt savu stāstījumu ar kādu negaidītu un interesantu faktu par sevi vai uzņēmumu. Piemēram, ar ko esat īpaši? Vai biznesa idejas pamatā ir kāds personisks notikums? Nereti kā viens no instrumentiem stāstījuma veidošanā tiek izmantots arī humors.

“Humors ir labs rīks, bet atcerieties – ja prezentējat citā valodā, dažas dzimtās valodas frāzes var “pazust tulkojumā” un auditorija tās var nesaprast vai pārprast. Tāpēc – apdomīgi,” atgādina eksperte.

Stāstījuma pamatā ir pārdomāta struktūra – galvenie vēstījumi, kas tiek pamatoti ar faktiem un ved pie izvirzītā mērķa. Parasti garākas lifta runas galvenais mērķis ir pārliecināt, taču vienas minūtes lifta runas misija ir notvert klausītāja uzmanību, ieintriģēt, lai tas vēlētos uzzināt vairāk. Galveno vēstījumu skaitu noteiks tas, cik minūtes ir atvēlētas jūsu runai. Ja tās ir 3–4 minūtes, tad vairāk par diviem (maksimāli trim) galvenajiem vēstījumiem nevajadzētu iekļaut. Ja tikšanās formāts pieļauj izmantot arī vizuālus palīglīdzekļus, svarīgs ir arī prezentācijas vizuālais noformējums, kam jāsaskan ar stāstījumu. Kopējam saturam jābūt lakoniskam, interesantam, ar tajā iesaistītiem spilgtiem faktiem un/vai notikumiem.

  • Atcerieties – jo mazāk, jo labāk. Tas attiecināms gan uz slaidu skaitu (vispārējs noteikums – viens slaids minūtē), gan uz katra slaida tekstu. Slaidos būtu jābūt ietvertiem atslēgvārdiem vai saīsinātām frāzēm, vai galvenajiem fokusa punktiem, nevis gariem un pilnīgiem teikumiem. Slaida saturs nav tas pats, kas runātāja piezīmes. Ja klausītājam runas laikā jācenšas izlasīt tekstu, viņš vairs nedzird pašu runātāju.

Līdz ar Covid-19 pandēmijas izplatību mūsu ikdienā aizvien vairāk ienāk attālinātās tikšanās. Tas publisko uzstāšanos nevis atvieglo, bet, tieši otrādi, – auditorijas uzmanības noturēšanu padara vēl izaicinošāku. Tas nozīmē, ka jūsu stāstījumam jābūt vēl saistošākam, lai, piemēram, potenciālie investori to ne tikai sadzirdētu, bet jums arī izdotos sasniegt prezentācijas mērķi un piesaistīt nepieciešamo finansējumu. Turklāt prezentētājam jāpatur prātā arī virkne tehnisku nianšu – interneta, apgaismojuma, skaņas un attēla kvalitāte. Ko dos labi sagatavota runa, ja prezentācijas laikā čerkstēs mikrofons vai raustīsies internets?

4. Bez vingrināšanās neiztikt

Gatavojoties lifta runai, veidojiet loģisku un noslīpētu stāstījumu par savu uzņēmumu. Pārdomājiet atbildes uz šādiem jautājumiem: vai uzņēmuma biznesa modelis ir pietiekami saprotams cilvēkam no malas; ar ko biznesa ideja ir īpaša; kādu problēmu jūsu produkts/uzņēmums palīdz risināt; vai tiek apmierinātas tādas klientu vajadzības kā funkcionalitāte, cena, uzticamība un efektivitāte? Atbildes ieteicams definēt pēc iespējas vienkāršāk.

Iveta Zinta Ivansone rekomendē veikt jūsu darbības nozares padziļinātu izpēti. Jums būtu jābūt kompetentam atbildēt uz tādiem jautājumiem, kā, piemēram, vai pārstāvētā nozare šobrīd piedzīvo izaugsmi; vai nozare tiek regulēta un pastāv kādi riski, kas potenciāli var ietekmēt uzņēmumu nākotnē; kas ir zināms par galvenajiem konkurentiem; kas ir uzņēmuma galvenās atšķirības no konkurentiem? Atbildes uz šiem jautājumiem var būtiski palīdzēt dažādās situācijās, jo brīžos, kad var aptrūkt stāstāmā, jums kabatā ir vēl papildu informācija, ko likt lietā, padarot stāstījumu vēl interesantāku.

Pirms gaidāmās uzstāšanās ieteicams atvēlēt pietiekamu laiku treniņam un veikt video ierakstu, lai redzētu sevi no malas.

“No pieredzes varu teikt, ka cilvēki bieži nejūt savas runas tempu. Šādos gadījumos palīdz audio vai video ieraksts – cilvēki parasti ir pārsteigti, cik uztraukumā mēdz ātri runāt,” norāda eksperte.

Analizējiet savas runas tempu, valodniecisko izteiksmi un tā saucamo parazītvārdu un skaņu (“teiksim”, “nu”, “āāmm”, “ēē”) lietojumu, balss tembru, elpas ritmiku un ķermeņa valodu. Apzinoties, ka ikvienas uzstāšanās laiks ir ierobežots, praktizējiet savas runas iekļaušanos norādītājā laikā. Vai tās ir 60 sekundes vai četras minūtes – trenējieties un nepieciešamības gadījumā veiciet izmaiņas savā runā, atmetot lieko.

“Par runas mēģinājumu nevar uzskatīt savas prezentācijas lasīšanu, sēžot pie datora. Jums tā skaļi un skaidri jānorunā, stāvot kājās, līdzīgi kā tas būtu uzstāšanās vietā. Vēlams, lai, runu mēģinot, jums būtu arī auditorija – ģimenes locekļi, draugi vai kolēģi. Tas palīdz uztrenēt acu kontaktu, ķermeņa valodu un balsi, kas ir visai svarīgi faktori, prezentējot gan klātienē, gan tiešsaistē. Ja gadījumā jums ir jārunā svešvalodā, tad trenēt savu stāstījumu skaļi ir vēl svarīgāk, jo mutē ir muskuļi, un tiem ir atmiņa. Šāda prakse palīdzēs attīstīt līganu valodas plūdumu, īpaši satraukuma brīžos,” norāda eksperte.

Atvadas no lampu drudža

Bailes vai nedrošību pirms publiskas uzstāšanās izjūt ikviens. Lai uzveiktu lampu drudzi, svarīgākais ir noteikt tā cēloni. Skatuves uztraukumu izraisa arī bailes no nezināmā. Pirms runājat publiski, pārliecinieties, ka esat uzzinājis pēc iespējas vairāk informācijas par pašu pasākumu, norises vietu, auditoriju un tehniskajiem jautājumiem, lai nebūtu lieku pārsteigumu. Noskaidrojiet, kurš pēc kārtas jūs uzstāsieties, kur jūs stāvēsiet (uz skatuves, vienā līmenī ar auditoriju, vai būs pjedestāls vai galds utt.). Vienlaikus svarīgi zināt par tehniskām niansēm – kāda veida mikrofons (rokas vai austiņas) būs jums pieejams; vai būs monitori un laika taimeris.

“Tas viss ir svarīgi, jo palīdz “vizualizācijas” tehnikā. Līdzīgi kā profesionāli sportisti rūpīgi gatavojas pirms sacīkstēm, piemēram, bobslejists, kurš pārzina katru trases līkumu, vizualizē braucienu no sākuma līdz beigām, arī publiskajam runātājam vajadzētu darīt to pašu. Proti, domās vizualizēt, kā jūs prezentēsiet savu stāstījumu, kā pārvietosieties pa skatuvi, kāda būs jūsu elpa, kā uzrunāsiet auditoriju un galu galā – kāds būs jūsu smaids. Vizualizējiet panākumus, un jums tie būs!” iedrošina Iveta Zinta Ivansone .

Lai pārvarētu nedrošību, ieteicams veikt elpošanas vingrinājumus. Elpošana ir svarīga, lai nomierinātu nervus un sevi stabilizētu. Iedomājieties garu gaisa kolonnu no jūsu pēdām līdz galvas augšai. “Iezemējiet” sevi, sajūtot savu centru zem ribām, diafragmā. Tieši dziļa diafragmālā elpošana palīdz atbrīvot plecus, izelpot spriedzi no jūsu ķermeņa un stabilizēt balsi.

Pirms uzstāšanās vēlams kārtīgi izgulēties, jo miegā atpūšas arī mūsu balss. Ieteicams lietot daudz ūdens, taču izvairīties no kafijas.

Pievērsiet uzmanību arī ērtiem apaviem un notikumam atbilstošam apģērbam. Ja pasākumā plānots izmantot piespraužamo mikrofonu, parūpējieties par tāda apģērba izvēli, lai to varētu ērti piespraust.

Ikviens stāstījums var būt interesants un saistošs auditorijai, tomēr to ir iespējams panākt tikai praktizēšanas ceļā. Koncentrējiet savu enerģiju un adrenalīnu nevis uz sevi, bet gan uz galveno vēstījumu. Jūsu sakāmais ir svarīgs, un auditorija patiešām vēlas dzirdēt jūsu stāstu.