28. okt, 2016

Neierobežota izaugsme sākas aiz robežas

Eksports Latvijā pēdējo 15 gadu laikā ir piedzīvojis strauju augšupeju un tā apjoms ir desmitkāršojies, liecina Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapā pieejamā informācija. Orientēties uz vietējo tirgu nav ilgtspējīga politika, atzīst uzņēmējdarbības eksperti un iesaka arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aktīvāk apzināt potenciālos eksporta tirgus. Lai arī Latvijas iedzīvotāju pirktspēja palielinās, ir jāņem vērā, ka paļaušanās uz vietējo tirgu ir īslaicīga biznesa stratēģija. Lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi, ir nepieciešams iepazīt tirdzniecības iespējas ārpus Latvijas robežām, tādējādi nodrošinot straujāku un stabilāku uzņēmuma attīstību.

Ceļā uz eksportu
Ja uzņēmums ir nolēmis uzsākt eksportu un jau ir izvērtējis savas eksporta iespējas, būtiski ir stratēģiski pareizi izvēlēties eksporta tirgu. Tā izvērtēšanas pamatā ir jebkuras metodes, kas palīdz noteikt mērķa tirgus vajadzības, pieprasījumu un tirgus tendences. Eksporta tirgus izvērtēšanas efektivitātes nolūkos izvēlētajos mērķa tirgos ieteicams ņemt vērā šādus aspektus:

  1. pamatinformācija un demogrāfiskā informācija par valsti un tās infrastruktūru (valsts tips un iedzīvotāju struktūra u.t.t.);
  2. tirgus lielums un konkrētās nozares tirgus struktūra;
  3. informācija par potenciālajiem pircējiem (pieprasījums, vajadzības, patēriņš, uzvedība);
  4. produkta piemērotība – produkta atbilstība mērķa tirgum, modifikāciju nepieciešamība;
  5. produkta pārdošanas veids/pieeja un izplatīšanas kanāli;
  6. konkurence;
  7. juridiskie un normatīvie jautājumi, iespējamās birokrātiskās barjeras.

Noderīgi!

  • Eksporta tirgus izpētei noderīgs interneta resurss būs mājaslapa, kurā ir apkopota un regulāri tiek atjaunota informācija par 228 pasaules valstīm, skatieties šeit.
  • LIAA oficiālajā mājaslapā ir pieejams eksporta e-ceļvedis, kur secīgi izklāstīti nepieciešamie soļi eksporta uzsākšanai, skatieties šeit.

Tirgus apgūšanas rezultātā uzņēmums nosaka savus potenciālos partnerus un uzsāk reālas sarunas par iespējamo sadarbību. Kā vienu no galvenajiem soļiem tirgus apzināšanā eksperti uzņēmumiem iesaka aktīvu piedalīšanos nozaru izstādēs un konferencēs ārzemēs, jo tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā parādīt savu produktu, iegūt kontaktus un veiksmīga iznākuma gadījumā noslēgt sadarbības līgumus ar jaunām partnervalstīm.

Noderīgi!
Mājaslapā www.expodatabase.com ir pieejama aktuālā informācija par dažādu jomu profesionālajām izstādēm visā pasaulē. Tajā ir atrodama informācija par to, kur notiek pasākums, kas var pieteikties dalībai šajā pasākumā, ir norādīta dalības maksa u.c.

Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) mājaslapas sadaļā „Pasākumi” ir pieejama informācija par aktuālajām izstādēm un konferencēm, kurās bez maksas ir aicināti pieteikties uzņēmumi no Latvijas.

Uzņēmumiem, kas plāno uzsākt eksportu un ir nepieciešami finanšu resursi starptautiskās tirdzniecības finansēšanai, Swedbank aicina konsultēties par piemērotāko risinājumu, zvanot 67444444. Informāciju par visiem finansējuma risinājumiem Jūs varat saņemt šeit.