22. jūn, 2018

Populārākās nozares jauna biznesa uzsākšanai: tirdzniecība, pakalpojumi un būvniecība

Latvijas iedzīvotāji aptaujā par biznesa uzsākšanas plāniem kā TOP3 potenciālās uzņēmējdarbības nozares min tirdzniecību (20%), pakalpojumus (12%) un būvniecību (11%). Kā nākamās populārākās minētas ražošana, tūrisms un lauksaimniecība. Teju katrs piektais jeb 17% aptaujāto lolo sapni tuvākajā nākotnē uzsākt savu biznesu.

No kultūras uz tirdzniecību

Līdzīgā pētījumā 2012. gadā Latvijas iedzīvotāji kā jomas, kurās vēlētos uzsākt savu biznesu, visbiežāk minēja kultūru, mākslu un izklaidi (14%), tirdzniecību (13%), kā arī tūrismu, viesnīcas un ēdināšanu (12%). Salīdzinot aptaujās iegūtos datus, lielākais intereses kritums vērojams par uzņēmējdarbību izglītības un zinātnes jomā. Turklāt ir samazinājies to cilvēku skaits, kas vēlas sākt uzņēmējdarbību, bet vēl nezina vai nav izlēmuši, kādā jomā.

Pēdējos gados kopumā augusi iedzīvotāju pārliecība par jauno uzņēmēju spēju gan radīt dzīvotspējīgas un inovatīvas biznesa idejas, gan būt pietiekami drosmīgiem, lai tās īstenotu dzīvē.

Šogad uz ideju un drosmes trūkumu norāda 24% iedzīvotāju, kamēr 2012. gadā ideju trūkumu kā šķērsli uzņēmējdarbības uzsākšanai redzēja 32%, bet drosmes trūkumu – 29%.

Konkrētus plānus atvērt savu uzņēmumu jau tuvākā gada laikā pauž 6%, bet nedaudz vēlāk nekā pēc gada – 3% Latvijas iedzīvotāju. Aptauja rāda, ka šī respondentu grupa daudz biežāk apsver iespēju veidot savu biznesu tirdzniecības jomā. Savukārt tie, kas savu uzņēmējdarbību plāno uzsākt nedaudz vēlāk, vairāk raugās būvniecības un nekustamā īpašuma sektora virzienā.

Jaunā uzņēmēja profils

Gatavību veidot savu biznesu biežāk pauž vīrieši (20%) nekā sievietes (11%). Par savu uzņēmumu salīdzinoši vairāk domā arī gados jaunāki cilvēki (27% vecumgrupā līdz 25 gadiem; 24% vecumgrupā 25–34 gadi), kā arī respondenti ar vidēji augstiem (700–900 EUR) ienākumiem (31%). Viskonkrētākie jauna biznesa izveides plāni raksturīgi cilvēkiem, kuriem jau ir savs uzņēmums vai pieredze vadītāja darbā – šajā grupā sava biznesa izveidi tuvākā laikā apsver 17% iedzīvotāju.

Jūtami sarucis to jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņi nepārstāv “uzņēmēja tipu” – 2012. gadā šādi domāja vairāk nekā trešdaļa (36%) respondentu vecumā no 15 līdz 19 gadiem, bet 2018. gadā – vairs tikai katrs ceturtais šajā vecumgrupā.

Šķēršļi sava biznesa uzsākšanai

Kā galvenos šķēršļus, kas kavē uzņēmējdarbības uzsākšanu, Latvijas iedzīvotāji min sākumkapitāla nepietiekamību (56%), nepiemērotu ekonomisko situāciju (40%) un zināšanu trūkumu (25%). Salīdzinot šos datus ar 2012. gada aptaujā iegūtajiem, vērojams uzlabojums kapitāla pieejamības jomā jauna biznesa uzsākšanai: ja 2012. gadā šo argumentu kā būtisku šķērsli uzņēmējdarbības uzsākšanai minēja 67% iedzīvotāju, tad 2018. gadā – vairs tikai 56%. Tomēr, neraugoties uz šo pozitīvo tendenci, kapitāla pieejamība vēl joprojām tiek uzskatīta par būtisku šķērsli.

Tie aptaujātie, kas neplāno uzsākt savu biznesu, to argumentē galvenokārt ar privātiem apsvērumiem – iedzīvotāji arvien biežāk pauž pārliecību, ka nav “uzņēmēja tipa” cilvēki (42% pretstatā 36% 2012. gadā), kā arī norāda, ka viņus kavē citi personiski iemesli (20% pretstatā 15% 2012. gadā).

Par vienu procentpunktu sarucis to iedzīvotāju skaits, kuri neapsver sava biznesa izveidi tāpēc, ka, viņuprāt, valstī nav labvēlīga situācija uzņēmējdarbības uzsākšanai (17%).

Atbalsta iespējas

“Latvija Pasaules Bankas “Doing Business 2018” kategorijā “Jauna biznesa uzsākšana” ieņem 21. vietu. Tas kopumā ir labs rādītājs uz pasaules valstu fona un norāda, ka Latvijā ir uzņēmējiem labvēlīga vide darbības uzsākšanai. Tai pašā laikā vienmēr ir vieta pilnveidei – to apliecina arī mūsu kaimiņvalsts Igaunijas piemērs, kura šajā rādītājā ieņem 12. vietu. Savukārt Lietuva tajā ierindojas 27. vietā.

Swedbank kā jaunajiem uzņēmējiem draudzīga banka sniedz tiem dažādas papildu iespējas – e-grāmatvedības un biznesa plānošanas rīku, Google apmācības  par reklāmu un citas priekšrocības. Mēs labprāt dalāmies ar vērtīgām zināšanām un kontaktiem, kas uzņēmumam agrīnā attīstības stadijā ir būtiski. Turklāt no jūnija ir atvērta jauna “DoBe Residence” programma, kas piedāvā bezmaksas kopstrādes telpas jaunuzņēmumiem ar degsmi attīstīt savu produktu vai pakalpojumu."

Swedbank jaunās telpas “DoBe”, kas atrodas Swedbank centrālās ēkas 5. stāvā, ir izveidotas ar mērķi atbalstīt inovatīvus projektus un idejas,” saka Ieva Vīgante,Swedbank uzņēmumu pārvaldes vadītāja.

Par aptauju

Swedbank pētījums par biznesa uzsākšanas plāniem ir aptauja, kas veikta 2018. gada pavasarī sadarbībā ar “Snapshots”, aptaujājot vairāk nekā 700 respondentu vecumā no 15 līdz 74 gadiem Rīgā, citās Latvijas pilsētās un reģionos. Līdzīga aptauja tika veikta 2012. gada februārī, aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 60 gadiem.