18. okt, 2019

Dalība skolu programmā “Dzīvei gatavs” – ieguvums uzņēmējiem

Laiks, kad skolēni tika gatavoti konkrētām profesijām, ir palicis pagātnē. Mūsdienīga, kvalitatīva, konkurētspējīga izglītība nozīmē spēju pielietot skolā gūtās zināšanas un prasmes reālajā dzīvē. Tāpēc, veidojot mūsdienīgu mācību saturu, neatsverams palīgs ir darba devēju zināšanas par savas nozares un darba tirgus attīstību, jo tās skolēniem nodrošinās lielāku konkurētspēju nākotnē.

Dots devējam atdodas

Lai radītu visas Latvijas skolas aptverošu mūsdienīgu atbalsta programmu skolēnu mācību procesam, kas atbilst gan skolu, gan darba tirgus vajadzībām, dažādu nozaru – mazumtirdzniecības, farmācijas, finanšu sektora u.c. – vadošie uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citi darba devēji apvienojušies Skolu programmā “Dzīvei gatavs”. Tā ir pirmā sistēmiskā skolu programma ar darba devēju plašu līdzdalību un ļauj iepazīt izglītības programmā apgūstamās tēmas caur konkrētu profesiju prizmu.

Uzņēmumi, kas iesaistījušies Skolu programmā “Dzīvei gatavs”, atzīst, ka ne mazāk svarīgi par līdzdalību mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības veidošanā ir arī korporatīvie ieguvumi, ko sniedz iespēja pozicionēt sava uzņēmuma vērtības, uzrunāt potenciālos nākotnes darbiniekus, veicināt uzņēmuma darbinieku radošumu un izaugsmi, veidot pievilcīgu uzņēmuma tēlu u. c.

Ieguldījums sabiedrības labā

Viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā “Accenture” integrē profesionālās zināšanas skolu angļu valodas, matemātikas, programmēšanas, ekonomikas un psiholoģijas stundās. Uzņēmuma vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs atzīst – uzņēmēju pieredze rāda, ka darbinieki aizvien biežāk vēlas strādāt uzņēmumos, kas ne tikai nodarbojas ar veiksmīgu uzņēmējdarbību, bet arī sniedz ieguldījumu sabiedrības labā.

“Piedaloties Skolu programmā “Dzīvei gatavs”, mēs palīdzam saviem darbiniekiem būt sociāli aktīviem, paverot iespēju viņu zināšanas nodot tālāk,” stāsta uzņēmuma vadītājs.

Izglītība vienmēr ir bijusi “Accenture” gēnos – uzņēmums daudzus gadus ir investējis līdzekļus IT izglītības fondā Start(IT), kas izstrādājis bezmaksas materiālus datorikas apguvei Latvijas skolās. “Ticam, ka visi kopā varam panākt pozitīvas pārmaiņas izglītībā. Iesaistoties “Dzīvei gatavs” projektā, vēlējāmies ne tikai ieviest jaunas, labas vēsmas bērnu nākotnē, bet arī sekmēt, vairot mūsu darbiniekos vēlmi neturēt sveci zem pūra, bet dalīties savās zināšanās un iedvesmot jauniešus sasniegumiem,”piebilst Maksims Jegorovs. Vienlaikus tā ir lieliska iespēja darbiniekiem saglabāt radošumu, apdomāt jaunas idejas zināšanu pārnesē, kā arī paskatīties uz aktuālajiem jautājumiem no jauniešu perspektīvas, saprotot, kas viņiem ir aktuāls un svarīgs.

“Accenture” pie skolēniem dodas ar matemātikas, programmēšanas, angļu valodas, psiholoģijas un sociālo zinību vieslekcijām, kā arī piedāvā viņiem viesoties uzņēmumā, lai apgūtu vienu no tur ikdienā izmantotajām darba metodēm – dizaina domāšanu.

Darbinieku profesionālā izaugsme

“Mēs dalību šajā programmā uztveram kā ieguldījumu zinošu un ekonomiski spējīgu darbinieku izaugsmē – gan izglītojot savus potenciālos nākotnes kolēģus, gan mudinot mācīties savus jau esošos speciālistus, kas īsā un vidējā termiņā varbūt ir pat vēl svarīgāk,” atklāj Inga Tilhena, AS “Sadales tīkls” pārstāve.

Programmā iesaistītie uzņēmuma speciālisti integrē 6. klases mācību priekšmeta “Dabaszinības” saturā elektrodrošības nodarbības. Inga Tilhena stāsta, ka darbiniekiem tā ir jauna noderīga pieredze savas personības, komunikācijas un sadarbības prasmju attīstībai, kā arī iespēja iejusties skolotāja lomā. Stājoties klases priekšā, uzņēmuma darbinieki pilnveido savas profesionālās prasmes, turklāt ļoti vērtīga ir atgriezeniskā saite par viņu sniegumu – uzstāšanos, līderības prasmēm, spēju rast risinājumus neikdienišķās situācijās. Dalība programmā arī veido darbinieku izpratni par uzņēmuma darbu un nepieciešamajām profesijām, lepnumu par piederību uzņēmumam un sava darba vērtības apzināšanos. “Šeit ļoti būtisks ir arī sociālais aspekts. Ja, pateicoties šīm nodarbībām, izdosies novērst kaut vienu elektrotraumu vai nelaimes gadījumu, mēs būsim izglābuši kāda bērna dzīvību un līdzcilvēkus no ciešanām. Un elektrotraumas nenotiks, ja bērni pārzinās elektrodrošību,” skaidro Inga Tilhena.

Uzrunāt nākotnes darbiniekus

Ar vieslekcijām un ekskursijām tiek veicināta arī uzņēmuma atpazīstamība. Uzņēmumu darbinieki vieslekcijās stāsta skolēniem par nepieciešamajām profesijām un zināšanu pielietojumu profesionālajā dzīvē un vienlaikus iepazīstina ar uzņēmuma vērtībām, iekšējo un komunikācijas kultūru. Savukārt ekskursijas uzņēmumos ļauj skolēniem redzēt un novērtēt priekšrocības, ko ietver darba devēja zīmols, – un tas viņiem var būt izšķirošs arguments nākotnes profesijas un darbavietas izvēlē.

Kristaps Eglītis, “Dzīvei gatavs” projekta vadītājs tehnoloģiju un konsultāciju uzņēmumā “EVRY Latvia”, stāsta: “Piedaloties projektā, mēs vēlamies palīdzēt skolēniem saskatīt mācību jēgu un parādīt, kā skolā apgūstamās zināšanas var noderēt nākotnē, kas var būt ļoti interesanta un inovatīva. Vismaz mūsu uzņēmumā noteikti!"

"Dalība programmā ir gan korporatīva sociālāla atbildība, gan ieguvums mūsu darbiniekiem – viņi iegūst prasmes sagatavot mācību saturu, to prezentēt, strādāt ar auditoriju, un visu vainago labi padarīta, jēgpilna darba sajūta, kas noteikti nāk par labu pašu motivācijai.”

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” pamatlicēji ir Swedbank un Izglītības kustība “Iespējamā misija”. Divarpus mācību gadu laikā programmas pamati pārbaudīti jau gandrīz 2200 vieslekcijās skolās visā Latvijā. Kopš 2019. gada sākuma programmā iesaistījusies virkne uzņēmumu un iestāžu, ar vieslekcijām un ekskursijām sniedzot skolēniem priekšstatu par to, kā šo uzņēmumu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Skolu programmai “Dzīvei gatavs” aicināti pievienoties arī citi uzņēmumi un iestādes, kas ar savām zināšanām un prasmēm ir gatavi bagātināt mācību apguvi skolās.

  • Arī jūsu uzņēmums var parādīt skolēniem, kā skolā mācīto pielietot dzīvē! Papildu informācija par Skolu programmu pieejama www.dziveigatavs.lv/