Karjera

Kas vecākiem jāzina par skolēnu vasaras darbu?

Daudzi skolēni vasaras brīvlaikā priecājas par iespēju nopelnīt naudiņu. No cik gadiem to var darīt? Kur meklēt darbu, un kas par skolēnu nodarbinātību jāzina vecākiem?

Kur meklēt iespēju strādāt?

Darba likums paredz, ka vasaras brīvlaikā var nodarbināt bērnus tikai, sākot no 13 gadu vecuma, ne ilgāk par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Savukārt pusaudžus (15–18 gadi) nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.

Darbu var meklēt caur draugiem un paziņām, jo vasara ir atvaļinājumu laiks, un, iespējams, ir darba devēji, kas tieši lūkojas nevis pēc pastāvīgiem darbiniekiem, bet gan palīgiem uz vienu vai vairākiem mēnešiem vasarā. Turklāt ir vairāki uzņēmumu tīkli, piemēram, Cirkle K, McDonald’s un citi, kas darba piedāvājumos uzsver, ka darbu iespējams apvienot ar mācībām ne vien vasaras brīvlaikā, bet arī skolas laikā.

Labs variants pusaudžiem ir interesēties par vasaras darba iespējām savā pašvaldībā, jo atsevišķas pašvaldības atbilstoši savām finanšu iespējām piedāvā skolēniem vasaras darbu ar iespēju saņemt garantētu atalgojumu – ieskatieties savas pašvaldības mājaslapā.

Arī Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā īpašas atbalsta programmas skolēnu darbam vasarā. Informācijai var sekot nva.gov.lv. Tiesa gan, iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka vakances tiek aizpildītas ļoti ātri, tāpēc lielākas izredzes ir tiem, kas piesakās pirmie.

Vēl Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā Darbnīcu jauniešiem – tā ir sešu nedēļu ilga apmācība 15−24 gadu veciem jauniešiem, kuras laikā jaunieši var apgūt trīs dažādas profesijas un saņemt par to nelielu stipendiju.

No 9. klases iespējams dibināt skolēnu mācību uzņēmumu Junior Achievement programmas ietvaros.

No 17 gadu vecuma jaunieši var iesaistīties brīvprātīgajā darbā un doties uz kādu no Eiropas valstīm pilnīgi bez maksas (tikai atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams ieguldījums ceļa izmaksu segšanā). Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču viņam tiek segti visi apstiprinātie izdevumi, kas saistīti ar viņa projektu: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, darbam nepieciešamā apmācība un valodu kursi, kā arī neliela kabatas nauda personiskiem tēriņiem. Vairāk informācijas meklē vietnes jaunatne.gov.lv sadaļā Eiropas brīvprātīgais darbs.

Kas jāzina vecākiem?

Kā redzams, iespējas meklēt vasaras darbu ir, un visbiežāk aktīvākie jaunieši to arī atrod, taču ir arī dažas nianses, kas jāņem vērā vecākiem.

Par apgādību. Bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā. Taču ar darbu vasaras brīvlaikā tagad ir citādi – kā informē Valsts ieņēmumu dienests, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja viņš strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam). Tātad, ja runa ir par darbu tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski. Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 165 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Par algas nodokļa grāmatiņu. No 2014. gada 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, un arī visas manipulācijas, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir veicamas elektroniski – izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) (algas nodokļa grāmatiņas sadaļā Apgādājamie, atverot Pievienot apgādībā esošu personu).

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas reģistrēšanai, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Skolēniem, kas strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņa dod tiesības algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 75 eiro mēnesī.

Pirmā alga – naudas kartē. Lai darba devējam būtu ērtāk pārskaitīt nopelnīto algu, būtu svarīgi, lai bērnam ir sava naudas karte.

Par nodokļiem. Nodokļu nomaksas nosacījumi atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā

  • Skolēnam sākot strādāt darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 35,09 %.
  • Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem. Citos gadījumos 11,00 % darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 24,09 % sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
  • Skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmējis savu darba vietu.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 euro un ir piemērots VID prognozētais maksimālais mēneša neapliekamais minimums 200 euro, skolēns pēc nodokļu nomaksas saņem 324,80 euro.

  • Skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā VID prognozētā neapliekamā minimuma starpības.
  • Vecāks šajā gadījumā saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu 

  • Strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 euro katrā nodarbinātības dienā.

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 400 euro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 euro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 340 euro.

  • Vecāks šajā gadījumā saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā.


Ja skolēns (neatkarīgi no viņa vecuma) vasarā strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja

  • No skolēna ienākuma darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 euro, summa, ko saņems skolēns, būs 400 euro.

  • Laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 euro apmērā.
  • Vecāks šajā gadījumā zaudē tiesības piemērot atvieglojumu – tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”, bet par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli – metodiskajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”.