Paplašinātas iespējas ģimenēm ar bērniem saņemt atbalstu mājokļa iegādei

Lai uzlabotu mājokļu pieejamību, no jūnija paplašinātas iespējas ģimenēm ar bērniem saņemt atbalstu mājokļa iegādei, īpašu atbalstu paredzot tieši daudzbērnu ģimenēm. Kādas atbalsta iespējas būs pieejamas turpmāk?

  • Būtiskākais jaunums paplašinātajā atbalsta programmā mājokļa iegādei ir tas, ka atbalstu varēs saņemt arī ģimenes, kas ir bērna gaidībās. Tas ļaus lēmumu par lielāku mājokli pieņemt vēl pirms bērniņa piedzimšanas.

Ģimenes, kurās aug viens bērns vai kas vēl ir pirmā bērna gaidībās, varēs saņemt finanšu institūcijas ALTUM garantiju 10% apmērā. Savukārt, ja ģimene ir otrā bērna gaidībās, būs pieejama garantija līdz 15% apmēram, kas šobrīd pienākas divu bērnu ģimenei. Trešā bērna gaidībās esošai ģimenei garantija jau būs līdz 20% apmēram.

Būtiski, ka palielināts arī maksimālais garantijas apmērs, un tas būs līdz 30% (līdzšinējo 20% vietā) personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērni.

Ja ģimene izvēlēsies iegādāties vai būvēt energoefektīvu mājokli, tad garantijas procentuālo apmēru būs iespējams palielināt par vēl 5%, papildus jau augstāk minētajam. Taču jāatceras, ka garantijas apmēra pieaugums neizslēdz likuma prasību par vismaz 5% sava līdzfinansējuma esamību.

Tāpat no 200 uz 250 tūkstošiem eiro palielināti darījuma summas griesti. Tas dos iespēju ģimenēm  iegādāties vajadzībām atbilstošāku mājokli, jo būvniecības izmaksas un attiecīgi mājokļa gala cena ir augušas.

Atbalstam varēs pieteikties atkārtoti

Turpmāk ģimenes ar bērniem, kuras pēc dalības Altum atbalsta programmā būs kļuvušas vēl kuplākas jeb būs sagaidījušas vēl kāda bērniņa ienākšanu ģimenē un būs radusies nepieciešamība pēc plašāka mājokļa, atbalstam mājokļa iegādei varēs pieteikties arī atkārtoti.

Valdības noteikumos ietverta iespēja ģimenēm pretendēt uz garantiju atkārtoti ne ātrāk kā pēc 3 gadiem kopš iepriekš piešķirtās garantijas, ja ir palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās.

Kā norāda Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis:

“Atbalsta programmas paplašinājums būs nozīmīgs daudzām ģimenēm Latvijā, jo redzam, ka ģimenes par jauna mājokļa iegādi nereti sāk domāt jau esot bērna gaidībās. Ģimenes vēlas sagatavoties lielajam notikumam, kā arī nodrošināt ērtākus dzīvošanas apstākļus citiem ģimenes locekļiem, ja ģimenē jau ir viens vai vairāki bērni. Lai mēs kā banka izvērtētu pieteikumu mājokļa iegādei ar ALTUM garantiju, grūtniecības gadījumā nepieciešams apliecinošs izraksts no ārsta. Citkārt kredīta pieteikuma izvērtēšanas un piešķiršanas process norit kā līdz šim.”

Plašāka informācija par iespēju saņemt hipotekāro kredītu mājokļa iegādei pieejama Swedbank mājaslapā. Pārskatāmiem aprēķiniem noderēs arī Altum kalkulators.