Nauda

Pašvaldības līdzfinansējums auklītes algai – no 45 līdz 188 eiro

Auklīšu algas lielākoties tiek maksātas aploksnē, lai gan reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju nav sarežģīti, nodokļu slogs nav liels, turklāt ir pašvaldības, kas līdzfinansē sertificētu aukļu pakalpojumu.

Pašvaldību piešķirtais līdzmaksājums samaksai par auklītes darbu ir no 45 līdz pat 188 eiro, atkarībā no tā, cik dāsna ir jūsu pašvaldība. Tiesa gan, lai pretendētu uz šo līdzmaksājumu, auklītei jāreģistrējas ne vien kā saimnieciskās darbības veicējai, bet arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējai. Bet nu par visu pēc kārtas!

1. Jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam

Lai auklīte par savu darbu varētu saņemt oficiālu atalgojumu, viņai jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai,  norādot jomu, kurā tiks veikta saimnieciskā darbība. Šajā gadījumā jānorāda profesija “auklis”.

2. Jāizvēlas nodokļu maksāšanas veids

VID mājaslapā sadaļā “Nodokļu piemērošanas kārtība” norādīti plusi un mīnusi katram nodokļu maksāšanas režīmam. Vienkāršākais un ērtākais veids, lai strādātu par auklīti oficiāli, ir izvēlēties patentmaksas nodokļu režīmu, kas auklītēm ir 43 eiro mēnesī. Turklāt, ja auklīte ir pensijas vecumā, ir iespēja maksāt samazināto patentmaksu. Samazinātā patentmaksa sešiem kalendāra mēnešiem ir 9 eiro, bet samazinātā patentmaksa vienam kalendāra gadam ir 17 eiro.

Būtiskākais, kas jāzina patentmaksas maksātājiem


Patentmaksas maksātājs nedrīkst nodarbināt citas personas, un ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro gadā.

Patentmaksu var maksāt par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu, un patentmaksas maksājuma termiņš nevar būt mazāks par vienu kalendāra mēnesi.

Kādos gadījumos pašvaldības sedz daļu auklītes algas?

Ja auklīte reģistrējusies arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, pastāv iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, ja vien jums laimējies dzīvot kādā no 19 pašvaldībām, kas piedāvā šādu atbalstu jaunajiem vecākiem jau no brīža, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Tiesa gan, vecākiem un viņu atvasēm arī ir jāatbilst pašvaldības noteiktajiem kritērijiem.  Katras pašvaldības ziņā ir lemt, vai piešķirt un pēc kādiem kritērijiem piešķirt līdzfinansējumu. Ja visi kritēriji atbilst, tad vecāki ar auklīti var informēt pašvaldību. 

Šogad bērnu uzraudzības pakalpojuma līdzfinansējumu atbalsta 19 pašvaldības:

 

Pašvaldības līdzmaksājums / eiro

Mārupe

188,00

Olaine

187,78

Stopiņi

176,00

Tukums

175,25

Ikšķile

171,67

Salaspils

170,00

Ķekava

156,00

Ādaži

150,00

Saulkrasti

144,00

Garkalne

136,00

Baldone

135,00

Rīga

116,00

Sigulda

112,86

Liepāja

100,00

Carnikava

86,00

Ozolnieki

80,00

Ogre

60,00

Jelgava

60,00

Vecumnieki

43,00

Kas var reģistrēties par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju?

Par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju var būt jebkura persona, kas nav bērna vecāks vai aizbildnis. Likums pieļauj iespēju, ka reģistrēties var arī bērna pilngadīgā māsa, brālis vai vecmāmiņa, ja vien šī persona atbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Taču par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju nevar kļūt bērna māte, tēvs vai bērna likumīgie aizbildņi.

Kā notiek reģistrēšanās IKVD

  • Ja bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja ir reģistrējusies IKVD un auklē bērnu, kas ir piereģistrēts pašvaldībā, kuras budžetā ir iekļauts līdzfinansējums, tad ir tiesības pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu.
  • Vispirms jāpārliecinās par atbilstību likumā norādītajām profesionālās kvalifikācijas un drošības prasībām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai.
  • Pēc tam jāiesniedz rakstisks iesniegums IKVD (tā formu var lejupielādēt IKVD mājaslapā) un ar sertifikātiem jāapliecina pirmās palīdzības sniegšanas prasmju apguve un profesionālās pilnveides izglītības programmas apguve.
  • Ja auklei nav vidējās profesionālās pedagoģiskās izglītības vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai aukles profesionālās kvalifikācijas, viņai jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programma bērnu aprūpes jomā ne mazāk kā 40 stundu apjomā.
  • Reģistrēšanās par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju ir bez maksas.
  • Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju vai reģistrācijas atteikšanu IKVD pieņem viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, un tas tiek publicēts IKVD vietnē ikvd.gov.lv.
  • Pēc sertifikāta saņemšanas un darba uzsākšanas aukļu darbu atbilstību normatīvajiem aktiem ne retāk kā reizi gadā pārbauda Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
  • Plašāku informācija var saņemt, rakstot uz IKVD e-pastu: vai zvanot +371 67222504, kā arī vēršoties konkrētajā pašvaldībā.
  • *Patentmaksas apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri”.