22. mar, 2022

Uzņēmumu vieslekcijas skolās: iegūst gan skolēni, gan darbinieki

Laiks, kad skolēni tika gatavoti konkrētām profesijām, ir pagātnē – mūsdienīga, kvalitatīva, konkurētspējīga izglītība nozīmē izpratni un gatavību skolā gūtās zināšanas un prasmes izmantot reālajā dzīvē. Brīžos, kad skolēni jautā “Bet kā man šīs zināšanas noderēs dzīvē? Kāpēc man tas ir jāmācās?”, uzņēmēju un speciālistu stāsti par savas jomas ikdienu un nepieciešamajām prasmēm ir neatsverams palīgs mūsdienīga mācību satura veidošanā.

Taču ieguvēji nav tikai skolēni. Uzņēmējiem iespēja jauniešiem pastāstīt par savu nozari ir labs instruments, lai iepazīstinātu ar uzņēmuma vērtībām, pieredzi, sasniegumiem un jau laikus veidotu pievilcīga darba devēja tēlu jauniešu vidū. Vieta, kur šīs intereses un vajadzības satiekas, ir skolu programma “Dzīvei gatavs” – platforma, kas savieno dažādu nozaru uzņēmumu, organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu profesionāļus ar vairāk kā 500 skolotāju klasēm visā Latvijā. Platforma ar vairāk kā 20 uzņēmumu palīdzību trīs gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 60 000 skolēnu visā Latvijā labāk ieraudzīt saikni starp mācībām un turpmāko profesionālo dzīvi.

Darbinieku izaugsmes veicināšana

Stāšanās klases priekšā ir jauna noderīga pieredze savas personības, komunikācijas un sadarbības prasmju attīstībai: darbinieki iegūst prasmes sagatavot mācību saturu, to prezentēt, strādāt ar auditoriju, un visu vainago labi padarīta, jēgpilna darba sajūta, kas noteikti nāk par labu pašu motivācijai. Skolotāja loma arī mudina profesionāļus papildināt un padziļināt savas zināšanas par nozari, kas savukārt pēc tam palīdz ikdienas darbā.

Turklāt ļoti vērtīga ir atgriezeniskā saite par uzņēmumu pārstāvju sniegumu – uzstāšanos, līderības prasmēm, spēju rast risinājumus neikdienišķās situācijās. Dalība programmā arī veido darbinieku izpratni par uzņēmuma darbu un nepieciešamajām profesijām, lepnumu par piederību uzņēmumam un sava darba vērtības apzināšanos.

“Gatavojoties “Dzīvei gatavs” stundām, es it kā no malas ieraudzīju savu attīstības un pieredzes ceļu – kas ir ietekmējis to, kāds profesionālis un kāda personība esmu pašreiz. Tā ir iespēja caur savu stāstu sniegt iedvesmu, atklāt jauniešiem “aha” momentus, ļaut ieraudzīt to, cik daudz patiesībā skolas ikdiena un mācību stundās iegūtais var būt noderīgs tagad un nākotnē. Nenoliedzami, šīs stundas ir arī lielisks pārbaudījums prezentēšanas prasmēm un spējai izveidot kontaktu ar mūsu potenciālajiem kolēģiem nākotnē,” stāsta Swedbank Karjeras centra vadītāja Laura Sticere, kura skolēniem vada stundas par 21. gadsimta prasmēm un darba tirgus attīstību.

Intereses radīšana par nozari

Laikā, kad pasaule piedāvā milzīgu virspusējas informācijas apjomu, svarīgāk nekā jebkad ir palīdzēt jauniešiem gūt padziļinātu izpratni par dažādām nozarēm un specialitātēm, un mērķtiecīgi virzīt interesi par nākotnes profesijām. Jebkuram uzņēmumam un iestādei ir vajadzīgi motivēti darbinieki, kuri apzinās savu izvēli, nevis izmēģina kaut ko tāpēc, ka izveidojies attāls priekšstats par nozares ikdienu, kas nereti noved pie vilšanās un nodarbošanās maiņas.

Dalība Skolu programmā “Dzīvei gatavs” ir uzņēmumu iespēja uzrunāt un izglītot savus potenciālos nākotnes kolēģus, veidojot ilgtermiņa attiecības ar topošo jauno profesionāļu paaudzi. Savukārt īsā un vidējā termiņā tas mudina mācīties un pilnveidoties jau esošos speciālistus.

Inga Tilhena, Sadales Tīkla komunikācijas speciāliste norāda, “Lai veicinātu skolēnu interesi par enerģētikas nozari un izglītotu elektrodrošībā, AS "Sadales tīkls" 2019. gadā atsaucās AS "Swedbank" un nodibinājuma "Iespējamā misija" iniciatīvai iesaistīties Latvijas uzņēmumu praktisko mācībstundu Skolu programmā "Dzīvei gatavs". Programmas ietvaros no 2019. gada marta uzņēmuma darbinieki elektrodrošības nodarbības integrē 6. klašu mācību priekšmeta "Dabaszinības" saturā.  Aicinām iesaistīties un būt par lektoriem arī citus uzņēmumus- pirmkārt, tā ir iespēja uzrunāt un, iespējams, pat mainīt dzīvi kādam bērnam gan attiecībā uz nākotnes profesijas izvēli, gan kopējo dzīves skatījumu. AS "Sadales tīkls" gadījumā tā ir iespēju pasargāt kādu bērnu no smagām elektotraumām un, iespējams, pat izglābt dzīvību. Otrkārt, katras nodarbības plānošana un vadīšana – tā ir sevis pilnveidošana un izkāpšana no komforta zonas, jo īpaši pēdējie divi gadi, vadot tiešsaistes nodarbības. Dalība projektā ir interesants izaicinājums, tā ir ikdienas rutīnas nomaiņa pret kaut ko jaunu un nezināmu. Treškārt, tā ir iespēja darbiniekiem iekāpt skolotāju kurpēs, saprast un iedziļināties, cik nozīmīgs ir skolotāja darbs. Ceturtkārt- tā ir lieliska iespēja paviesoties sava bērna skolā, satikt skolotājus un redzēt, kāds ir paša bērns vienaudžu vidū. Visbeidzot – tā ir lieliska iespēja pēc vairākiem gadiem paviesoties savā skolā!"

Arī skolotāji savās atsauksmēs atzīst, ka dažādība, ko mācību procesā ienes vieslektoru mācību stundas, ir efektīvs veids, kā veicināt skolēnu interesi par mācību priekšmetu un konkrēto nozari.

Uzņēmuma tēla veidošana

Uzņēmēju pieredze rāda, ka darbinieki aizvien biežāk vēlas strādāt uzņēmumos, kas ne tikai nodarbojas ar veiksmīgu uzņēmējdarbību, bet arī sniedz ieguldījumu sabiedrības labā. Iesaistīšanās “Dzīvei gatavs” ir iespēja ne tikai ieviest jaunas, labas vēsmas jauniešu nākotnē, bet arī vairot darbiniekos vēlmi “neturēt sveci zem pūra” un dalīties savās zināšanās, iedvesmojot jauniešus sasniegumiem, saglabāt radošumu, apdomāt jaunas idejas zināšanu pārnesē, kā arī paskatīties uz aktuālajiem jautājumiem no jauniešu perspektīvas, saprotot, kas viņiem ir aktuāls un svarīgs.

Ar vieslekcijām un ekskursijām tiek veicināta arī uzņēmumu atpazīstamība. Uzņēmumu darbinieki vieslekcijās stāsta skolēniem par nepieciešamajām profesijām un zināšanu pielietojumu profesionālajā dzīvē un vienlaikus iepazīstina ar uzņēmuma vērtībām, iekšējo un komunikācijas kultūru. Savukārt ekskursijas uzņēmumos ļauj skolēniem redzēt un novērtēt priekšrocības, ko ietver darba devēja zīmols, – un tas viņiem var būt izšķirošs arguments nākotnes profesijas un darbavietas izvēlē.

“Pasniedzot “Dzīvei gatavs” vieslekcijas un darbojoties ar jauniešiem, esmu ieguvusi daudz. Pirmkārt, krietni uzlabojušās runas spējas un daudz labāk jūtos uzstājoties publikas priekšā. Otrkārt, jaunieši ar saviem jautājumiem un atvērto prātu liek paskatīties uz lietām no cita skatupunkta un māca šķietami sarežģītas lietas paskaidrot vienkāršāk. Treškārt, iespējams, jaunietim šī ir pirmā pieredze saskarsmē ar banku, vai vismaz bankas darbinieku aci pret aci - šī tikšanās ļauj lauzt stereotipus gan par banku kā iestādi, gan par cilvēkiem, kas tajā strādā. Vēl kas ne mazāk būtiski – runājot ar jauniešiem par tādām svarīgām tēmām kā, piemēram, naudas plānošana un uzkrājumu veidošana, mēs jau skolas vecumā ieliekam šīs zināšanas, kas vēlāk ļaus neapjukt pieaugušo pasaulē un vairos sabiedrības labklājību kopumā,” atklāj Dana Zālīte, Swedbank Finanšu institūta Jaunākā projektu vadītāja, kura “Dzīvei gatavs” ietvaros novadījusi neskaitāmas skolēnu ekskursijas Swedbank Finanšu laboratorijā un tiešsaistes stundas par finanšu pratību.

  • Skolu programmas “Dzīvei gatavs” pamatlicēji ir Swedbank un Izglītības kustība “Iespējamā misija”. Skolu programmā "Dzīvei gatavs" šobrīd iesaistījušies 22 uzņēmumi no dažādām nozarēm un seši sadarbības partneri, piedāvājot ekskursijas, vieslekcijas un tiešsaistes nodarbības, kas kļuvušas aktuālas kopš attālināto mācību prakses ieviešanas. Kopā "Dzīvei gatavs" programmā kopš aizsākumiem 2017. gadā ir sasniegti vairāk kā 60 000 skolēni, sniedzot priekšstatu par to, kā šo uzņēmumu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.
  • Programmai aicināts pievienoties ikviens uzņēmums, kurš ir gatavs skolēniem parādīt, kā skolā mācīto pielietot dzīvē!