30. mar, 2023

No jumtu ieklāšanas līdz ekskluzīvu materiālu tirdzniecībai - uzņēmēja pieredze

Uzņēmuma SIA “Jumti un Fasādes” dibinātājs Armands Liede ir pārliecināts, ka biznesa veiksmes atslēga ir godīga attieksme pret savu darbu un klientu, jo tikai tā varat būt droši, ka klients ne tikai atgriezīsies, bet arī ieteiks uzņēmumu citiem.

No jumiķa līdz pieprasītam nozares ekspertam un konsultantam

Armands Liede savu profesionālo karjeru sāka ar unikālu nišas pakalpojumu - niedru jumtu ierīkošanu (toreizējais uzņēmuma nosaukums SIA “Niedru jumti”). Kā stāsta uzņēmuma īpašnieks, lielākā daļa Brīvdabas muzejā redzamo ēku niedru jumti ir tieši Armanda un viņa apmācīto meistaru roku darbs. Ņemot vērā, ka iegūtās zināšanas Vācijā par jumtu uzklāšanu ietvēra sevī ne tikai niedru, bet arī citu materiālu izmantošanu, uzņēmējs sācis sniegt eksperta un konsultanta pakalpojumus dažādiem jumta segumiem, piedāvājot arī apmācības to ieklāšanā. Uzņēmēja ieguldītajam darbam parādījās arī pirmie rezultāti, un cilvēki, kuri vēlējās savu īpašumu jumtiem izmantot labākus vai ekskluzīvākus materiālus un arī profesionālu to ieklāšanu, sāka vērsties pie Armanda.

“Lai klientam nodrošinātu augstākās kvalitātes materiālus, palēnām arī paši sākām nodarboties ar pārdošanu. Tikai tad varējām būt pilnīgi droši par izvēlētā materiāla kvalitāti un iespējām. Skaidri noteicām, ka arī pārdošanā izvēlēsimies konkrētu nišu - ekskluzīvo un augstvērtīgo materiālu grupu. Mūsu pasūtītāji vēlas augstākās kvalitātes darbu un materiālu, meklējot ko oriģinālu un citādāku. Līdz ar prasībām un gaidām, pasūtītājs ir gatavs arī par to maksāt nedaudz vairāk nekā par standarta jumta segumu.”

Foto no uzņēmuma Facebook lapas: jumti.lv | Riga | Facebook

Šobrīd SIA “Jumti un Fasādes” vairs nepiedāvā jumtu ieklāšanu, taču aktīvi sadarbojas ar uzņēmumu SIA “Jumtu Ekspertīžu birojs”, kurā Armands darbojas kā vadošais eksperts, piedāvājot jumtu ekspertīzes, būvuzraudzību un citus ar materiālu pārdošanu nesaistītus pakalpojumus. Kā stāsta Armands, jumta ieklāšanas biznesā joprojām ir daļa uzņēmumu, kuri nodarbojas ar negodīgu uzņēmējdarbību, nenomaksājot nodokļus un turpinot atalgojumu daļēji maksāt aploksnēs. Tas arī licis mainīt SIA “Jumti un Fasādes” darbības jomu, kam šobrīd uzņēmuma vadītājs saredz vairākas priekšrocības.

“Ņemot vērā, ka jumta ieklāšanā vairs neesam konkurenti, varu būt neatkarīgs eksperts, kurš ir izdevīgs gan pasūtītājam, gan darbu veicējam. Varu objektīvi izteikties, kā ir patiesībā, nedomājot, ka es tagad mēģinu pierunāt klientus par labu savam pakalpojumam. Diemžēl, šādas situācijas joprojām tirgū notiek ļoti daudz. Ja ir celtnieki, kuri vienu vai otru materiālu neprot tik labi ieklāt, es piedāvāju apmācības, kurās iemācu strādāt ar konkrēto materiālu, šādi arī darbu veicējiem dodot iespēju paplašināt savu piedāvājumu.”

Iedot klientam vairāk par kvalitatīvu materiālu

Šobrīd materiālu pārdošanā uzņēmumā strādā septiņi cilvēki. Rūpīgi tiek atlasīti sadarbības partneri, izvērtējot gan piedāvāto materiālu kvalitāti, gan partnera lojalitāti un atbalstu, ja nepieciešami kādi uzlabojumi un tehniskais atbalsts. Arī SIA “Jumti un Fasādes” komunikācijā ar klientiem nozīmīga loma ir ne tikai piedāvātā materiāla kvalitātei, bet arī piedāvājuma sagatavošanā, kad uzņēmuma komanda iedziļinās klientu iesūtītajos projektos un prasībās.

“Ja klients mums atsūta savu objektu aprakstu un pieprasījumu, vienmēr izvērtējam tā tehnisko pusi - vai viss pareizi aprēķināts un vai projektā nav ieviesusies kāda kļūda. Tādējādi mēs klientam palīdzam rast labāko risinājumu - piedāvājam vairākus variantus, norādām uz iespējamām kļūdām ieteiktajos risinājumos, kas var nepamatoti sadārdzināt projektu, vai tehniskām problēmām, kas var rasties ieklāšanas vai ekspluatācijas procesā. Tādējādi klientam iedodam ko vairāk nekā tikai materiālu tālākam darbam. Sniedzam viņam pārliecību un drošības sajūtu, ka īstenotais projekts veiks savas funkcijas kā paredzēts.”

jumti.lv | Riga | Facebook

Veiksmes atslēga - atklātība un savu kļūdu atzīšana

Jautāts, kas nodrošina uzņēmuma attīstību un veiksmi, Armands pārliecinoši norāda uz uzņēmēja godīgumu un atbildību.

“Svarīgi ir nemēģināt apkrāpt savu klientu. Ja esi ko apsolījos vai pat kļūdījies finanšu aprēķinos, ir jāatzīst sava kļūda un bez papildus izmaksām klientam, tā jāizlabo. Es to uzskatu par zaudējumu, kas ir ieguldījums skolā. Skola maksā naudu, tāpēc nevajag mēģināt izdabūt pēdējo centu no klienta, ja kaut kas tavas nezināšanas pēc nebija izdarīts. Cilvēks drīkst kļūdīties, taču katram ir savas kļūdas jāatzīst un jālabo, un to novērtēs arī klients.”

Tāpat Armands iesaka nemēģināt uzspiest savu viedokli kā vienīgo patiesību:

“Svarīgi ir ieklausīties dažādos viedokļos un prast tos analizēt, lai atrastu pareizāko risinājumu. Ja tomēr izteiktajam viedoklim nepiekrīti, ir svarīgi, ka savu redzējumu spēj pamatot ne tikai no pieredzes, bet arī tehniskās literatūras. Dažkārt, lai lēmums no manas puses būtu pietiekoši kompetents un neitrāls, cenšos pārliecināties par to ne tikai vienu, bet pat divas un trīs reizes. Analizējot visu pieejamo informāciju, paiet ilgāks laiks, taču rezultātā piedāvātais risinājums ir par labu klientam ilgtermiņā.”

Faktorings kā risinājums uzņēmuma naudas plūsmas plānošanai un risku samazināšanai

Sadarbībā ar Swedbank uzņēmuma SIA “Jumti un Fasādes” dibinātājs visaugstāk novērtē faktoringa iespējas. Visbiežāk uzņēmumi faktoringu izmanto, lai saņemtu finansējumu un tādā veidā nodrošinātu nepārtrauktai saimnieciskajai darbībai nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus. Kā kredīta nodrošinājums šādā gadījumā ir uzņēmumu debitoru parādi. Papildus, lai pasargātu uzņēmumu no pircēju maksātnespējas riska, iespējams izmantot apdrošināšanu.

Foto no uzņēmuma Facebook lapas: jumti.lv | Riga | Facebook

Faktoringa pakalpojumu izmantošana uzņēmējiem nodrošina vienmērīgāku naudas plūsmu, atvieglo tās plānošanu un debitoru uzraudzības procesu, kam piekrīt arī uzņēmējs A. Liede:

“Iepriekš diezgan lielas naudas summas nācās zaudēt, uzticoties būvniekiem un dodot viņiem preces uz pēcapmaksu. Diemžēl, vēlāk nesaņēmām atmaksu par šiem materiāliem, jo nozarē joprojām ir arī daudz negodīgu uzņēmumu, kuri vai nu neprot skaitīt savu naudu, vai arī šo ceļu iet ar nolūku. Novirzot pārdošanu uz būvmateriālu veikalu tīkliem un izmantojot faktoringa pakalpojumu, šo bēdīgo stāstu varu pārvērst pozitīvā pieredzē. Faktoringa gadījumā mūsu pircēji ir būvmateriālu veikali ar kuriem esam iepriekš atrunājuši mūsu sadarbības principus, kas tālāk preces pārdot gala pircējiem.”

Faktiski jebkura faktoringa veida pamatdarbības shēma ir šāda:

  • uzņēmums (pārdevējs) piegādā preces vai pakalpojumus pircējiem un nosūta vēl neapmaksāto rēķinu kopijas faktoram (kredītiestādei vai līzinga sabiedrībai),
  • kredītiestāde vai līzinga sabiedrība izmaksā avansa maksājumu pārdevējam par akceptētiem rēķiniem (avansa maksājums var būt dažādā apmērā, visbiežāk tas ir 80–90 procentu apmērā no rēķinu summas),
  • pēc tam kad pircēji ir pilnībā apmaksājuši savus rēķinus, faktors samaksā atlikušo summu un iekasē no pārdevēja procentus par avansa maksājumu finansēšanu.