17. aug, 2020

Swedbank: izaudzinām speciālistus paši

Topošajiem speciālistiem vienmēr aktuāls jautājums ir prakses iespējas, savukārt darba devējiem – ieguvums, tās nodrošinot. Pirms diviem gadiem uzsāktā Swedbank jauno talantu programma “Kick Start your career” ir spilgts piemērs tam, kā uzņēmums, ieguldot resursus sabiedrības attīstībā, var palīdzēt jaunajiem censoņiem uzsākt darba gaitas un reizē gūt vērtīgu pieredzi uzņēmumam. Par ieguvumiem, ko programma sniedz abām pusēm, stāsta Swedbank Karjeras centra vadītāja Rita Majore.

Prakse ar perspektīvu

Swedbank izstrādātās jauno talantu programmas “Kick Start your career” mērķis ir spējīgu praktikantu piesaiste, lai iepazīstinātu ar darbu un karjeras iespējām bankā.

“Mēs piedāvājam ne tikai iespēju jauniešiem iegūt pirmo profesionālo darba pieredzi, bet ikvienam– “restartēt” savu karjeru, izmēģinot savus spēkus finanšu jomā. Pievienoties bankai “Kick Start your career” programmas ietvaros nozīmē noslēgt darba līgumu un iegūt atalgotu jaunākā asistenta vai jaunākā speciālista amatu. Svarīgi pieminēt, ka topošais praktikants var būt arī bez iepriekšējas darba pieredzes,” uzsver Rita Majore.

Dalība programmā var ne tikai sniegt nepieciešamo prakses pieredzi banku un biznesa skolu studentiem – tā var īstenoties arī kā līgumdarbs uz pāris vasaras mēnešiem vai uz ilgāku laika periodu. Tā var arī kļūt par atsvaidzinošu darba pieredzi pavisam citā jomā, ja ir vēlme pamēģināt ko jaunu.

Sabiedrības ilgtspējas vārdā

Atbildot uz jautājumu, kāpēc Swedbank uzsākusi šo projektu, Rita Majore kā galveno iemeslu min uzņēmuma sociālo atbildību: “Mēs to darām sabiedrības ilgtspējas vārdā – vieniem nodrošinot iespēju iegūt pirmo darba pieredzi, citiem – atgriezties darba tirgū vai mainīt specialitāti. Jaunie talanti lieliski dažādo mūsu darba ikdienu, jau esošo kolēģu pieredzi, bagātinot ar savu – svaigu pasaules skatījumu, viedokļiem, aktivitātēm un idejām, kā uzlabot ierastos procesus.”

Trešā daļa, precīzāk, 36% programmas dalībnieku, kuri darbu sāk kā jaunākie asistenti, izvēlas turpināt strādāt Swedbank. Tā uzņēmums izaudzina sev nepieciešamos speciālistus un nodrošina jaunu darbinieku piesaisti.

Viss iekļauts

“Darba mēnešos praktikants saņem vienkāršus uzdevumus un uzņemas atbildību par rezultātu, tiek iesaistīts komandas darbā, piekļūst visām nepieciešamajām sistēmām un izmanto piedāvātos labumus – vārdu sakot, darbojas un arī jūtas kā pilnvērtīgs darbinieks!” skaidro Karjeras centra vadītāja.

Darba līguma ilgums ir no 2 līdz 6 mēnešiem, bet to var pagarināt līdz vienam gadam, ja sadarbību nolemts turpināt. Praktikantam atkarībā no vienošanās ir iespēja strādāt pilnu vai daļēju slodzi. Atšķirībā no citiem darba devējiem, kuri prakses iespējas piedāvā galvenokārt tikai vasarā, Swedbank jaunākos asistentus pie sevis uzņem visu gadu.

Pelnīts atalgojums un karjeras iespējas

“Tā kā mēs jaunajiem darbiniekiem, kas pievienojas “Kick Start your career” programmai, uzticam reālu atbildību un no viņiem pretī sagaidām atbilstošus darba rezultātus, aktīvu iesaistīšanos komandas darbā, noderīgus viedokļus un ieteikumus darba uzlabošanai jeb tā saukto “reverse mentoring”, tad uzskatām, ka par šādu pievienoto vērtību jaunajiem talantiem ir arī jāsaņem atalgojums,” norāda Rita Majore.

Jaunie darbinieki iegūst ne tikai iespēju apliecināt praksē savas zināšanas, augt profesionāli un kā personības, bet arī iespēju saprast, vai tālākā izaugsme finanšu jomā viņiem šķiet pievilcīga. To novērtējot, viens no Swedbank praktikantiem ir atzinis: “Ja vien esi uzņēmīgs un mērķtiecīgs, šī ir lieliska iespēja ieraudzīt savu karjeras virzienu kādā no šeit esošajiem vairāk nekā 250 amatiem”.

Abpusējs ieguvums

Jauno talantu piesaistīšana un rūpes par tiem arī nenoliedzami spodrina darba devēja tēlu topošo speciālistu un ekspertu acīs. “Swedbank Latvija” dati liecina, ka darbā pieņemto praktikantu skaits pēdējo gadu divu laikā pieaudzis, sasniedzot ap 140 gadā (kopumā visā Swedbank Grupā – ap 600). Jaunos darbiniekus uzņem 70 dažādās nodaļās. Jaunākais pieņemtais praktikants bijis vien 16 gadus vecs, bet pieredzes bagātākā praktikanta vecums ir 51.

Atvērtība jaunajiem talantiem – potenciālajiem zīmola vēstnešiem – arī palīdz lauzt ārējos stereotipus par darbu bankā, piemēram, aplamos aizspriedumus, ka darbs bankā ir vienveidīgs vai ka tas ir piemērots tikai tiem, kas studējuši Banku augstskolā.

Pateicoties programmai “Kick Start your career”, uzņēmums iegūst arī noderīgus papildu resursus neparedzētas vai pārmērīgas slodzes gadījumiem un atvaļinājumu periodam.

Tāpat, piesaistot jauniešus darbam bankā, tiek veidota vērtīga talantu bāze dažādiem pastāvīgiem amatiem.

Stiprinot bankas kultūru

Reklāma ir svarīga ikviena mērķa realizēšanai, tādēļ programmā “Kick Start your career” piesaistītie jaunie talanti tiek acināti pastāstīt par savu pieredzei citiem. Ņemot vērā jauniešu atvērtību un vēlmi piedalīties dažādos izaicinājumos, sadarbība ir viegla un raita un dažiem tiek uzticēts arī kļūt par kampaņas sejām, jo kurš gan cits, ja ne viņi paši spēs vislabāk atspoguļot to, kas notiek uzņēmuma iekšienē.

“Mēs Swedbank tiecamies uz atvērtību, vienkāršību un izrādām rūpes cits par citu. Tā ir bankas kultūra, ko vēlamies stiprināt un nodot tālāk,” uzsver Rita Majore.

  • Ar Swedbank programmas “Kick Start your career” piedāvātajām iespējām un jauniešu atsauksmēm par pieredzi tajā varat iepazīties šeit.