27. jūl, 2022

Video: Privātā un publiskā partnerība – glābšanas riņķis vai ekonomikas dzinējspēks?

Pieaugošā slodze Latvijas tautsaimniecībai, ko radījusi Covid-19 pandēmija un saspīlētā ģeopolitiskā situācija, kas valstij uzliek pienākumu novirzīt lielus finanšu resursus drošībai un aizsardzībai, palielina nenoteiktību ekonomikā, apdraud izaugsmes tempus un samazina investīciju potenciālu tādās nozarēs kā veselība, enerģētika, izglītība, transports, un citās.

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar domnīcu Futurum Latvia pirmajā “Futurum sarunas” diskusijā Privātā un publiskā partnerība – glābšanas riņķis vai ekonomikas dzinējspēks?” runāja par publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošanas stiprināšanu veselības, enerģētikas, izglītības, infrastruktūras attīstības, tūrisma, drošības un citās nozarēs līdz 2026. gadam un vēlāk, īstenojot valsts un pašvaldību projektus.

Pasākumā ieskatu publiskās un privātās partnerības (turpmāk- PPP) aktuālajos jautājumos sniedza arī Swedbank Latvija Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja un Publiskās un privātās partnerības asociācijas valdes locekle Ilze Kukute.

  • Kā ekonomisko aktivitāti veicināt, valsts un pašvaldību projektos iesaistot privāto sektoru?
  • Kā palielināt zināšanas un pieredzi par PPP jomu, realizējot projektus Latvijā un mācoties no ārvalstu ekspertiem?
  • Kā nodrošināt attīstību, nepalielinot valsts ārējo parādu?
  • Kā PPP realizēt ne tikai tradicionālos infrastruktūras projektos, bet paplašināt tvērumu uz veselības, enerģētikas, izglītības, kultūras, tūrisma, drošības un citām nozarēm?

Pilnu diskusijas ierakstu aicinām skatīt uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) Facebook lapā šeit

“Futurum sarunas” formāta mērķis ir sekmēt diskusiju par Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgām iniciatīvām, kuru gaitā jārod pieredzē, datos un ekspertīzē balstītus risinājumus Latvijas tautsaimniecības ilgtermiņa izaugsmei.

Plašāk: www.futurum.lv