5. apr, 2022

Video: Pilsēta izaugsmei - māju renovācija Jelgavā

Statistikas dati liecina, ka kopumā Latvijā ir atjaunotas tikai 6% daudzdzīvokļu mājas. Ekonomikas ministrija ziņojumā “Ēku ilgtermiņa atjaunošanas stratēģija” min, ka kopumā valstī būtu jāatjauno ap 23 000 daudzdzīvokļu ēkas. 

Pēdējo 10 gadu laikā Jelgavā nosiltinātas 25 daudzdzīvokļu mājas un vairākas no tām ieguvušas godalgotas vietas ikgadējā konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā”. Ēku siltināšanu Jelgavā dzīvokļu īpašniekiem jau no 2007. gada palīdz veikt pašvaldības uzņēmums SIA Jelgavas Nekustamo īpašumu pārvalde. Šajā laika periodā atjaunotas vairāk kā 25 mājas, nodrošinot kompleksu atjaunošanu un realizējot dzīvē pilsētas saukli “Pilsēta izaugsmei”. Atjaunošanu gaida vēl 22 daudzdzīvokļu mājas, un darbs pie daudzdzīvokļu māju sagatavošanas atjaunošanai turpināsies.

Jelgavas Nekustamo īpašumu pārvaldes Tehniskais direktors Oļegs Kukuts stāsta:

“Dzīvokļu īpašniekus mudinājām pieņemt lēmumu, rīkojot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, atvērto durvju dienas, aicinājām dzīvokļu īpašniekus uz atjaunotajām ēkām, organizējām sapulces un seminārus kopā ar Ekonomikas ministriju. Stāstījām dzīvokļu īpašniekiem par ieguvumiem, tādā veidā panākot, ka arvien vairāk dzīvokļu īpašnieki piekrita ēku siltināšanai un piedalījās šajā valsts atbalsta programmā. Rezultātā mēs pilnībā atjaunojam ēku- ēka paliek droša ekspluatācijā un tai pagarinās dzīves cikls.”

  • Māju atjaunošana tiek veikta ar ES fondu ALTUM programmas atbalstu un Swedbank AS aizdevumu.