13. mar, 2024

Akola Grupa – Ilgtermiņa potenciāls neskarts

4. kalendārajā ceturksnī konsolidētie pārdošanas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saruka par 37,8% līdz 338 milj. EUR.

  • Tirdzniecības apjomi sarūk un samazina EBITDA par 80%
  • Fiskālais otrais pusgads dod cerību, bet drosmīgi mērķi nodrošina ilgtermiņa potenciālu
  • Mērķa cena samazināta līdz 1,4 EUR (no 1,5 EUR), iegādes ieteikums paliek spēkā

Ievērojama atpalikšana no prognozēm

Otrajā fiskālajā ceturksnī (4. kalendārajā ceturksnī) konsolidētie pārdošanas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saruka par 37,8% līdz 338 milj. EUR, ko galvenokārt ietekmēja pārdošanas apjomu samazināšanās graudu, eļļas sēklu un lopbarības segmentā (-47% gada griezumā). Likumsakarīgi bruto peļņa, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nokritās par 44,5% līdz 28,5 milj. EUR, savukārt konsolidētā EBITDA, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, – par 80% līdz 6,4 milj. EUR, atpaliekot no mūsu prognozētajiem rādītājiem par 65,6%. Šo ievērojamo atpalikšanu no prognozēm skaidrojam ar to, ka apjomi ir bijuši mazāki (vai drīzāk radušies vēlāk) nekā gaidījām, un ar zemāku rentabilitāti izejvielu tirdzniecībā. Tomēr fiskālais otrais pusgads sniedz zināmu cerību, un, mūsuprāt, ieguldījuma potenciālam tas nekaitē.

Drosmīgas ambīcijas

2. ceturkšņa rezultātu prezentācijas pasākumā Grupas finanšu direktors M. Šileika norādīja, ka 2023./2024. gada kapitālieguldījumi būs 70–85 milj. EUR diapazonā. Minētais daļēji atspoguļo Akola Grupas drosmīgās ambīcijas, ko intervijā laikrakstam “Verslo Žinios” (publicēta 23. janvārī) minēja tās vadītājs D. Zubass. Akola Grupas piecu gadu stratēģija paredz aptuveni 300 milj. EUR investīcijas un ieņēmumu pieaugumu līdz 3 miljardiem EUR (no 2 miljardiem EUR 2022./2023. gadā). Saskaņā ar mūsu aplēsēm šis mērķis nozīmē papildu peļņu pirms procentu un nodokļu nomaksas (EBIT) aptuveni 30 milj. EUR un izmantotā kapitāla atdeves (ROCE) rādītāju aptuveni 10% apmērā. Tomēr gaidīsim, kad tiks atklāta sīkāka informācija, un tikai pēc tam vērienīgos kapitālieguldījumus pilnībā ņemsim vērā.

Iegādes ieteikums paliek spēkā

Samazinām mūsu prognozētos 2023./2024. gada konsolidētos pārdošanas apjomus par 7% līdz 1,722 milj. EUR un konsolidēto EBITDA – par 5% līdz 71,3 milj. EUR, kas galvenokārt atspoguļo zemākas prognozes lauksaimnieku produktu un pakalpojumu segmentā. Mūsu ilgāka termiņa prognozes gan ir mainījušās minimāli – paredzam, ka konsolidētā EBITDA svārstīsies ap 80 milj. EUR, kas atbilst Grupas ilgtermiņa mērķa diapazonam 70–90 milj. EUR apmērā. Nedaudz zemāku prognožu dēļ mēs samazinām savu mērķa cenu, kas aprēķināta pēc DCF metodikas, līdz 1,4 EUR (no 1,50 EUR), tādējādi Grupas vērtējums atbilst prognozējamam 2023./2024. gada EV/EBITDA koeficientam 7.7x apmērā. Paliek spēkā mūsu ieteikums iegādāties.

Iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?