19. mar, 2024

Ignitis Grupė – nepietiekami izcelts panākumu faktors

4. ceturksnī Grupas koriģētā EBITDA pieauga par gandrīz ceturtdaļu gada izteiksmē līdz 139,4 milj. EUR, apsteidzot prognozi par veseliem 42%.

  • Koriģētais EBITDA rādītājs pārsniedz paša uzņēmuma prognozes
  • Hidroaktīvi dod spēcīgu konkurences priekšrocību
  • Paliek spēkā 33 EUR mērķa cena un iegādes ieteikums

Vēl viens spožs gads

4. ceturksnī Grupas koriģētā EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) pieauga par gandrīz ceturtdaļu gada izteiksmē līdz 139,4 milj. EUR, apsteidzot mūsu prognozi par veseliem 42%, kas noticis, pateicoties tam, ka krietni uzlabojies rezultāts klientu risinājumu (C&S) segmentā (+29,2 milj. EUR gada izteiksmē līdz 9,5 milj. EUR) un tīklu segmentā (+3,5 milj. EUR gada izteiksmē līdz 51,3 milj. EUR). Jāatzīmē, ka Ignitis ir paziņojis par koriģēto EBITDA 484,7 milj. EUR apmērā, pārspējot pats savas prognozes, kas bija 430–480 milj. EUR. Visbeidzot Grupa iepazīstināja ar savām prognozēm 2024. gadam, norādot koriģētā EBITDA prognozes 440–470 milj. EUR apmērā.

Hidroaktīvi kā konkurences priekšrocība

Uzskatām, ka Ignitis hidroaktīvi ir nepietiekami izcelts panākumu faktors, kas ir pamatā uzņēmuma spējai noteikt augstas elektroenerģijas cenas, kas nesaņem pelnīto atzinību no investoriem (papildus spējai strukturēt iekšējos elektroenerģijas iegādes līgumus (PPA)). Tieši Krones hidroakumulācijas elektrostacija (PSHP) zema pieprasījuma un lētas elektroenerģijas periodā iesūknē ūdeni 303 ha lielajā ūdenskrātuvē un pēc tam to izlaiž pieprasījuma maksimuma periodā, tādējādi ražojot un pārdodot elektroenerģiju par ļoti izdevīgām cenām. Tātad Krones PSHP darbojas kā dabisks līdzsvarotājs starp piedāvājumu un pieprasījumu, palīdzot Ignitis pārvarēt tradicionālos zaļās enerģijas ražotāju darbības mīnusus (mainīgi vēji un saules pieejamība). Skat. 4.–5. lpp.

Iegādes ieteikums paliek spēkā

Saglabājam savu prognozi par 2024. gadu koriģēto EBITDA 470 milj. EUR apmērā, kas atbilst Grupas prognozētā 440–470 milj. EUR diapazona augstākai pusei. Arī mūsu ilgāka termiņa koriģētās EBITDA prognoze mainās minimāli. Paturam spēkā savu pēc SOTP (daļu summēšanas) metodikas aprēķināto mērķa cenu 33 EUR par akciju, līdz ar to uzņēmuma novērtējums atbilst 2024. gada paredzamajam koriģētajam EV/EBITDA (uzņēmuma vērtība/peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) koeficientam 7,7x apmērā un P/B (peļņa/uzskaites vērtība) koeficientam 1x apmērā (ņemot vērā normalizēto 10% ROE (pamatkapitāla atdeve)). Pašreizējā akciju cena nozīmē 2023. gada paredzamo dividenžu ienesīgumu aptuveni 7% apmērā (ap 1,30 EUR par akciju). Paturam spēkā mūsu iegādes ieteikumu.

Lūdzu iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?