Kam pievērst uzmanību, izvēloties pensijas 2. līmeņa pārvaldnieku?

Latvijā ir izveidota trīs līmeņu pensiju sistēma, kas balstās gan uz paaudžu solidaritāti, gan katra cilvēka personisko ieinteresētību un atbildību savu vecumdienu nodrošināšanā.

Pensiju sistēmā iesaistāmies, no savas algas valstij maksājot sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas tiek pārdalītas starp pensiju 1. un 2. līmeni. Pensijas 2. līmenī šobrīd tiek ieskaitīta nauda 6% apmērā no bruto darba algas, kas atbilstīgi izvēlētā pensiju 2. līmeņa pārvaldnieka stratēģijai tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2. līmeņa dalībnieka personīgajā kontā.

Latvijas pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaits šobrīd pārsniedz jau 1,2 miljonus cilvēku, bet uzkrāto līdzekļu apjoms – 2,6 miljardus eiro.* Šis uzkrātais kapitāls mums visiem būs nozīmīga pensijas sastāvdaļa, tādēļ lēmums par pārvaldnieka izvēli ir jāpieņem atbildīgi.

Trīs galvenie faktori, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties pensijas 2. līmeņa pārvaldnieku:

  • Pārvaldnieka spējai nodrošināt pozitīvu pensijas kapitāla dinamiku ilgtermiņā. Portālā www.manapensija.lv ikviens var salīdzināt dažādu pensijas pārvaldnieku ienesīguma datus ne vien šobrīd, bet arī pirms mēneša, aizvadītajā gadā un vēl agrāk.

  • Pārvaldnieka pieredzei un uzticamībai, jo pensiju 2. līmeņa uzkrājums tiek veidots un pārvaldīts ilgtermiņā.

  • Bieža pensiju pārvaldītāju maiņa var negatīvi ietekmēt uzkrājuma vērtības pieaugumu, ja maiņa izdarīta nepiemērotā laikā. Lai savu uzkrājumu ne tikai nosargātu, bet arī vairotu, ir svarīgi turēties pie viena pensiju plāna ilgtermiņā, jo pensijas uzkrājums ir ilgtermiņa ieguldījums, kuru uzrauga uzticams sadarbības partneris.

Kopumā pensiju 2. līmeņa kontā uzkrātās naudas daudzumu ietekmē gan algas lielums un iemaksu apjoms 2. līmenī, gan dalības laiks pensiju 2. līmenī, gan arī peļņa, kas atkarīga no izvēlētā pensiju 2. līmeņa pārvaldītāja un ieguldījuma plāna. Tāpēc izvēlies savu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu un tā pārvaldītāju atbildīgi!

Plašākai informācijai noskaties video par pensiju 2. līmeni.

*Dati: 2016. gada 9. novembris, www.manapensija.lv.