Ar uzkrājumiem pret CO2

Pensijas krāšana mums parasti asociējas ar obligātām sociālajām iemaksām vai arī pašu veiktiem ikmēneša maksājumiem kādā no pensiju līmeņiem.

Retāk – ar ietekmi uz klimatu. Tomēr izrādās, ka mūsu kopīgi veidotais pensijas kapitāls ir kļuvis par nozīmīgu instrumentu cīņā pret klimata pārmaiņām un par ilgtspējīgu, atbildīgu biznesa vidi.

Lai arī atbildīguma jēdziens biznesa pasaulē pazīstams krietni sen, vien dažās pēdējās desmitgadēs atbildīgums ir kļuvis par organisku un pašsaprotamu biznesa pamatprincipu visā pasaulē.

Uzņēmumu ikdienā tas ir ienesis augstus korporatīvās pārvaldības principus; cīņu pret korupciju un ēnu ekonomiku; rūpes par darbinieku drošību, darba vidi, veselību, izglītību; vienlīdzīgas iespējas un dažādību; kā arī aktivitātes piesārņojuma samazināšanai un zaļās enerģijas izmantošanai.

Atbildīgums kā kritērijs investīciju ieguldīšanā ļauj iedzīvināt minētās pārmaiņas, jo investēts tiek tādā biznesā, kur ilgtspējas principi patiešām ir ieviesti un ievēroti.

Tieši šāda ir Swedbank pieeja ieguldījumiem. Pirms teju diviem gadiem Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība (IPS) ilgtspējas kritērijus sāka pastiprināti izmantot savu klientu līdzekļu pārvaldīšanā. Ieguldīšana saskaņā ar atbildīgu investīciju principiem tiek attiecināta uz visiem Swedbank 2. un 3. līmeņa pensiju plāniem.

Tas nozīmē, ka 1,71 miljardi eiro (gandrīz 80% no mūsu pārvaldīto 2. un 3. līmeņa pensiju plānu kopējiem līdzekļiem) ir ieguldīti atbilstoši augstākajiem ilgtspējas kritērijiem.

Atsevišķiem pensiju plāniem (piemēram, Dinamika+100) pat 97% aktīvu ieguldīts uzņēmumos, kas rūpējas par ilgtspējīgu biznesa izaugsmi un ir apņēmušies iesaistīties globāla mēroga problēmu risināšanā.

Jāuzsver, – ilgtspējīgs bizness šādā izpratnē nav tikai tāds, kas nepiesārņo vidi. Tam piemīt visas augstāk minētās kvalitātes (rūpes par darbiniekiem, augsti pārvaldības standarti, u.c.), ko pasaulē pazīst ar abreviatūru ESG (Environmental. Social. Governance). Un atbildīgu investīciju principu ievērošana ļauj mums visiem kopā – Swedbank pensiju plānu klientiem – dot savu artavu ilgtspējīgā pasaules attīstībā. Protams, viens no būtiskākajiem pasaules sabiedrības izaicinājumiem ir klimata pārmaiņas, ko izraisa oglekļa dioksīda (CO2) uzkrāšanās planētas atmosfērā. Tātad, pensiju pārvaldniekam atturoties no ieguldījumiem vidi piesārņojošos uzņēmumos, pensiju krājēji palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām visā pasaulē, kā arī veido atbildīgāku biznesa vidi.

Ikviena pensiju plānu pārvaldnieka pamata mērķis ir ieguldījumu ienesīgums ilgtermiņā. Prakse rāda, ka ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem var nopelnīt vairāk. Kāpēc tā? Jo uzņēmumi, kas investē resursu un vides risku pārvaldībā, rīkojas atbildīgi un caurspīdīgi, investoru acīs ir drošāki un pievilcīgāki. Tas atspoguļojas ienesīguma rādītājos. Interesanti, ka, skatoties caur Covid-19 finanšu satricinājumu prizmu, – ilgtspējīgu ieguldījumu vērtība saruka mazāk un arī šogad uzrāda labākus rezultātus, nekā tradicionālie ieguldījumi. Atturoties no investīcijām uzņēmumos un nozarēs, kas ir pakļautas ilgtspējas riskiem, var samazināt ieguldījumu riskus un potenciālos zaudējumus.

Tāpēc Swedbank priekšroku dod tādiem ieguldījumu fondiem, kuru pārvaldnieki ir pievienojušies ANO atbalstītajai deklarācijai par Atbildīgas ieguldīšanas principiem. Esam arī pievienojušies  organizācijai “Principles for Responsible Investment”, kas apvieno vairāk nekā 2400 investoru visā pasaulē.

To pārvaldīto līdzekļu apjoms pārsniedz 100 triljonus ASV dolāru. Izpratne par to, ko nozīmē atbildīgs bizness, ir gājusi plašumā un dziļumā. Tā nudien ir laba ziņa visiem pensiju krājējiem, kuru veiktie uzkrājumi ļaus baudīt nopelnīto atpūtu patīkamā un veselīgā vidē.