Ieguldījumu fondi: iesācēja ceļš ieguldījumu pasaulē

Runājot par finanšu tirgiem, nereti dzirdam pieminam ieguldījumu fondus. Kas tie ir, kā strādā un kā izvēlēties sev piemērotāko fondu?

Daudziem ieguldītājiem, īpaši tiem, kuri finanšu tirgos ir iesācēji, fondi ir labs izejas punkts ieguldījumu pasaulē, uzskata Swedbank investīciju eksperts Rolands Zauls. Lai sāktu ieguldīt tajos, nav jābūt lielam ekspertam finanšu tirgos un nav arī nepieciešamas lielas naudas summas.

Kā darbojas ieguldījumu fondi?

Ieguldījumu fondi piesaista daudzu ieguldītāju līdzekļus, un tos pārvalda profesionāls pārvaldnieks. Ieguldītāju nauda fondā tiek ieguldīta vērtspapīros saskaņā ar izvēlēto stratēģiju - parasti uzņēmumu akcijās un valdību vai uzņēmumu obligācijās.

Fonds var koncentrēties arī uz nekustamo īpašumu, atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nacionālajām valūtām u.tml. Tieši tas fondus padara atšķirīgus - tie katrs darbojas atbilstoši savai plānotajai ieguldījumu stratēģijai. Izvēlētā fonda ieguldījumu stratēģija nosaka investīciju risku un līdz ar to sagaidāmo ienesīgumu.

Kādi ir ieguvumi, ieguldot fondos?

Atšķirība no citiem gatavajiem ieguldījumu risinājumiem lielākai daļai fondu nav noteikta ieguldījuma termiņa, kas nozīmē, ka fondu daļas var pārdot jebkurā laikā. Protams ir jāņem vēra, ka fondiem pastāv dažādas riska kategorijas, pēc kurām fondu pārvaldnieks nosaka rekomendējamo ieguldījuma termiņu, kurā viņš sagaida visslābāko atdevi. Taču nepieciešamības gadījumā klients var pārdot sev piederošās fondu daļas  arī sev vēlamajā termiņa.

Vēl viena fondu priekšrocība ir tā, ka jebkuram ir iespēja ieguldīt arī nelielas summas, pat sākot no 1 EUR.

Šāda veida ieguldījumiem katru mēnesi var novirzīt sev tīkamo summu. Bet ir jāņem vērā, ka, lai ieguldījumi ilgtermiņā veidotu tavu turīguma līmeni, ar 1 EUR mēnesi nebūs pietiekami. Tāpēc, tiklīdz ir aprasts ar savu līdzekļu ieguldīšanu finanšu tirgos, būtu vēlams sākotnējo summu pārskatīt. R. Zauls stāsta, ka starptautiski pieņemts zelta standarts būtu 10% no savas algas pirms nodokļu nomaksas novirzīt uzkrājumos vai ieguldījumos

Kādi ir populārākie ieguldījumu fondi?

Ir daudz un dažādi fondu veidi, no kuriem var minēt divas populārākās kategorijas.

Pirmā kategorija ir tā saucamie aktīvi pārvaldītie fondi - tajos aktīvus, kuri veido konkrētā fonda portfeli novērtē un izvēlas profesionāls fonda pārvaldnieks. Līdz ar to mazāk pieredzējušajiem ieguldītājiem nav jāvelta laiks uzņēmumu akciju atlasei un finanšu tirgus vai ekonomikas analīzei.

Tas ari ļauj izvairīties no kļūdainiem lēmumiem, kā arī negatīvas pieredzes ieguldīšanā finanšu tirgos. Jo viena no biežākajām kļūdām ir  “salikt visas olas vienā grozā”. Savukārt aktīvi pārvaldīta fonda portfeli parasti veido daudzu dažādu uzņēmumu akcijas no dažādām nozarēm, turklāt tiek veikta regulāra ieguldījumu portfeļa atjaunināšana.

Otra kategorijā ir pasīvie fondi, kas seko līdzi akciju biržu indeksiem, veidojot ieguldījumus proporcionāli konkrētajam biržas indeksa uzņēmumu akciju sastāvam.

Piemēram, kāds fonds var sekot līdzi ASV akciju indeksam MSCI USA, savukārt kāds cits fonds var sekot Eiropas indeksam MSCI Europe vai Āzijas MSCI Asia(izņemot Japānu) valstu indeksiem. Pasīvie fondi būtu jau piemēroti tādiem ieguldītājiem, kas jau izprot tirgus tendences, un ir gatavi arī veltīt daļu laika konkrēto reģionu, nozaru vai ekonomikas izpētē. Šādā risinājumā arī pašam ieguldītājam pastāvīgi jāvērtē sava izvēle un jāpieņem lēmumi, vai nav laiks mainīt savu izvietojumu uz citiem reģioniem vai nozarēm. Aktīvi pārvaldīto fondu gadījumā to tavā vietā dara pārvaldnieks.

Vai fondi ir arī orientēti uz ilgtspēju?

Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk ieguldītājus piesaista fondi, kuri ieguldījumu objektus atlasa, balstoties uz vides, sociālās atbildības un labas pārvaldības prakses kritērijiem. Īpaši izteikti tas ir vērojams Eiropas Savienībā.

Šādas intereses rezultātā 2020. gadā uz ilgtspēju orientēto fondu portfelis pirmo reizi vēsturē sasniedza 1 triljonu ASV dolāru. Pagājušajā gadā fondu pārvaldes sabiedrība Swedbank Robur izziņoja pasaulē pirmos Parīzes Vienošanās noteiktajam atbilstošus ieguldījumu fondus, kuru noteikumi ir balstīti uz 2015. gadā Parīzē panākto starptautisko vienošanos cīņai ar klimata pārmaiņām.

Kāds fonds man būtu piemērots?

Izvēlies fondus pēc sev vēlamās ieguldījumu stratēģijas, ģeogrāfiskās teritorijas, darbības sektora (enerģētika, nekustamais īpašums, biotehnoloģijas u.tml.).

Atceries – jo fonda akciju īpatsvars augstāks, jo lielākas būs fonda daļu vērtības svārstības un līdz ar to arī lielāks risks. Fonds ar lielāku obligāciju īpatsvaru visdrīzāk būs stabilāks, bet arī potenciālais ienesīgums ir zemāks.  

Tāpēc uzmanīgi izvērtē attiecīgos riskus atbilstoši saviem ieguldījumu mērķiem - vai tie būtu koncentrēšanās uz augstāku ienesīgumu vai koncentrēšanās uz savu esošo uzkrājumu pasargāšanu pret inflāciju. Salīdzini fonda ieguldījumu rezultātus, tomēr paturi prātā, ka vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu arī nākotnē. Tomēr tas ļaus saprast svārstību līmeni, kāds sagaidāms no konkrētā fonda.

Tāpēc, ja esi iesācējs, vienmēr vari izvēlēties kādu no bankas rekomendējamiem fondiem, kurus pārvalda profesionālī portfeļu pārvaldnieki.

Kā spert pirmos soļus?

Lai varētu sākt ieguldīt, vispirms jāatver ieguldījumu konts vai vērtspapīru konts. Kad tas ir izdarīts, var izdarīt izvēli par labu kādam no lielā fondu daudzuma saskaņā ar saviem ieguldījumu mērķiem.

Turklāt, izvēloties Swedbank Grupas pārvaldītos fondus, netiks piemērota maksa par fondu daļu pirkšanu, pārdošanu, maiņu un Swedbank Grupas fondu daļu turēšanu.

Piemērotāko fondu tu varēsi sev atrast aizpildot ieguldījumu anketu, kuras ietvaros tiks izvērtēta tava pieredze un zināšanas, plānotais ieguldījuma termiņš, finanšu situācija un iespējas/vēlme uzņemties riskus.

Viens veids, kā sākt, ir izvēlēties automātisko ieguldījumu, nosakot sev vēlamo summu, kas katru mēnesi tiks automātiski ieguldīta izvēlētajā fondā vai vairākos fondos. Otrs variants, ir tā saucamais vienreizējais ieguldījums, kuru nepieciešamības gadījumā vari papildināt vai periodiski lietot kopā ar automātisko ieguldījumu. Šis variants būt noderīgs, ja tev jau ir uzkrāta lielāka naudas summa, kas pārsniedz 3 vidējas darba algas.

Ir pieejamas neskaitāmas iespējas, bet nenobīsties no šīs plašās izvēles - tu savu ceļu ieguldījumu pasaulē vari sākt ar nelielām summām un ar maziem solīšiem!

Facebook diskusija

  • Nauda pelna naudu - kur ieguldīt savus iekrājumus?