Kā darbojas ilgtspējīgie ieguldījumu fondi?

Sociāli atbildīga un ilgtspējīga uzņēmējdarbība nu jau kļuvusi teju par normu, un tam pielāgojas arī investīciju pasaule.

Paredzams, ka 2021. gads varētu kļūt par uzrāviena gadu ieguldījumu fondiem, kuri tiek pārvaldīti ilgtspējīgi, balstoties uz vides aizsardzības, sociālās un korporatīvās pārvaldības kritērijiem. Tāpēc šī gada sākums iezīmē labu sākumpunktu, lai aplūkotu, kā strādā un kā tiek veidoti ilgtspējīgie ieguldījumu fondi.

Trīs būtiskākie kritēriji – vide, sociālā un korporatīvā pārvaldība

Lai arī ir daudz dažādu kritēriju, pēc kuriem var spriest, vai ieguldījums ir ilgtspējīgs (tie var būt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi), tomēr pamatā tiek ņemts vērā, vai uzņēmums ievēro vides, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības standartus, ko investoru valodā saīsina kā ESG (environment, social, governance). Līdz ar to tiek vērtēts, piemēram, cik ļoti uzņēmuma darbība piesārņo vidi un cik lielā mērā tas ievēro ētikas principus attieksmē pret saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, kā arī – cik caurskatāmi darbojas uzņēmums.

Vides ilgtspējas jomā fondi izvērtē, kā attiecīgais uzņēmums cenšas samazināt piesārņojumu, piemēram, izvēloties videi nekaitīgāku iepakojumu vai ieviešot energoefektivitāti veicinošu politiku.

Risinājumi, kādā uzņēmumi samazina radītā piesārņojuma apmēru vai ekoloģiskās pēdas nospiedumu, var būt pavisam vienkārši, taču nest finansiālus ieguvumus. Piemēram uzņēmums, H&M ir samazinājis savas enerģijas patēriņa izmaksas par 10%, tikvien kā nomainot vecās apgaismojuma spuldzes pret efektīvākām. Tā rezultātā samazinājās uzņēmuma izdevumi, kas tiek uzrādīti ikgadējos investoriem un akcionāriem iesniegtajos aprēķinos, un uzņēmums sev tādējādi ir nodrošinājis konkurences priekšrocības.

Sociālās atbildības kritērijos tiek vērtēts, kā uzņēmumi tiek galā ar sociālajiem izaicinājumiem un kādā mērā tie dod pienesumu visas sabiedrības labklājībai. Savukārt labas pārvaldības prakses izvērtējumā tiek ņemta vērā uzņēmuma vadība, vienlīdzīgas darbinieku tiesības un caurspīdīgums.

Ilgtspējīgo fondu portfelis pārsniedz triljonu

Šobrīd jau var droši teikt, ka šo trīs augstāk minēto kritēriju ietekme uz investoru lēmumiem par ieguldījumiem vai, tieši pretēji, atteikšanos no investīcijām vienā vai otrā uzņēmumā turpinās palielināties.

Turklāt arī  Covid-19 pandēmija ir mudinājusi investorus sākt meklēt patvērumu no riskiem gan vērtībā balstītu, gan finansiālu apsvērumu dēļ.

Tostarp 2020. gadā ilgtspējīgo fondu portfelis pirmo reizi bija pārsniedzis 1,65 triljonus ASV dolāru. Dati liecina, ka vēl salīdzinoši nesen ilgtspējīgu fondu vērtība bija vien puse no šīs summas. Taču tagad slavenā ASV investīciju pārvaldes sabiedrība BlackRock paredz, ka līdz 2028. gadam ilgtspējas fondu vērtība teju divkāršosies.

Swedbank viens no līderiem ilgtspējas jomā

Swedbank Grupa ir viens no ilgtspējīgu fondu pionieriem. Pagājušajā gadā aktīvu pārvaldnieks Swedbank Robur izziņoja pasaulē pirmos ieguldījumu fondus, kuru noteikumi ir balstīti uz 2015. gadā Parīzē panākto starptautisko vienošanos cīņai ar klimata pārmaiņām.

Līdz 2025. gadam visi Swedbank Robur fondi pilnībā atbildīs Parīzes Vienošanās paredzētajam, proti, visi bankas investīciju fondi, kuru vērtība šobrīd ir vairāk nekā 100 miljardu ASV dolāri, ieguldīs tikai tādos uzņēmumos, kuru emisiju līmenis ir zem tirgus vidējā radītāja, un kuri turpinās samazināt savu emisiju līmeni par vismaz vēl 7% gadā.

Arī dažādas pasaules lielvalstis īsteno dažādas iniciatīvas vides ilgtspējas atbalstam.

Piemēram, Eiropas Savienība papildus jau esošajai rīcībpolitikai šajā jomā plāno uzņēmumiem noteikt pienākumu mērīt un publiski ziņot, cik lielā mērā to ieguldījumi atbilst ilgtspējas prasībām.

Tas uzņēmumiem atvieglos sadarbības partneru izvēki, un ieguldītājiem – lēmumus par investīcijām.

Tādējādi finanšu tirgos vajadzētu palielināties ne tikai ieguldījumu izvēles iespējām, bet arī caurskatāmībai, dodot labumu visiem finanšu tirgus dalībniekiem.