Kāpēc pensiju 3. līmenis ir izdevīgs un drošs ieguldījums

Latvijā pensiju uzkrājumi notiek trīs līmeņos. Divi no tiem ir obligāti, trešais – brīvprātīgas iemaksas.

Pensiju 1. līmenis ir mūsu solidaritāte ar esošajiem pensionāriem – cik daudz mēs tajā iemaksājam ar saviem nodokļiem, tik labi vai slikti viņi dzīvo šodien. Vienīgais, ko mēs šeit varam ietekmēt, kārtīgi maksāt nodokļus. Daļa no tiem aiziet esošajiem pensionāriem, bet otra daļa nonāk pensiju 2. līmenī, kas veido mūsu uzkrājumus vecumdienās. Šeit jau parādās iespēja kaut ko ietekmēt – mēs varam izvēlēties uzticamāku pensiju fonda apkalpotāju, kā arī atbilstošāko pensiju plānu. Pensiju 3. līmenis ir brīvprātīgs pasākums. Mēs visi vēlētos kā zviedru vai vācu pensionāri vecumdienas pavadīt ceļojumos, baudīt gardas maltītes restorānā un neuztraukties par komunālajiem maksājumiem. Diemžēl, lai to nodrošinātu ar pensiju 2. līmeni, sociālajām iemaksām jābūt krietni virs vidējām.

Nodokļu atlaides – jau tūlīt

Šeit talkā nāk pensiju 3. līmenis, kurš gan nodrošina lielāku nākotnes pensiju, gan arī piedāvā nodokļu atlaides jau šodien. Kādas ir pensiju 3. līmeņa ieguldījumu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem finanšu instrumentiem, un kādas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides mums pienākas?

Par privāti veiktajām iemaksām iespējams saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā. Privāto iemaksu limits nodokļa atmaksai gadā ir 10% no bruto algas, bet ne vairāk kā 4000 EUR. Šajā limitā tiek ieskaitītas arī iemaksas dzīvības apdrošināšanas līgumos ar līdzekļu uzkrāšanu.

Savukārt, ja iemaksas darbinieku 3. pensiju līmenī veic darba devējs, tās netiek apliktas ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iemaksas veikšanas brīdī arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja iemaksas nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba samaksas gada laikā.  Darba devēja veikto iemaksu limits ir atsevišķi no privātām iemaksām un ir 10% no darbinieka bruto algas un bez summārā ierobežojuma. Šajā limitā tiek ieskaitītas arī iemaksas dzīvības apdrošināšanas līgumos ar līdzekļu uzkrāšanu.

Ieguldījumu drošību garantē likums

Svarīgi, ka pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var saņemt no 55 gadu vecuma, un, lai būtu spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa, veiktajām iemaksām jābūt ieguldītām pensiju uzkrājumā iemaksu veikšanas gadā un arī nākamajā kalendārajā gadā.

Tomēr ne jau tikai nodokļu atlaides padara pievilcīgus ieguldījumus pensiju 3. līmenī.

  • Tie ir aizsargāti ieguldījumi – saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” uzkrājums pensiju 3. līmenī nekādā gadījumā nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja īpašumu. Tas nozīmē, ka ieguldītājs necietīs arī gadījumos, ja kaut kas notiks ar līdzekļu pārvaldītāju vai turētājbanku. Turklāt aizsargāts ir viss uzkrājums neatkarīgi no summas.
  • Brīvas iemaksas – iespējams brīvi izvēlēties iemaksu apmēru un regularitāti, pieslēgt vai mainīt regulārās iemaksas, kā arī jebkurā laikā papildināt uzkrājumu. Turklāt to vienkārši un ērti var izdarīt internetbankā, neejot uz banku.
  • Pieejamas gatavas ieguldījumu stratēģijas – pensiju plāni. Ir iespējams atrast savām iespējām un mērķiem atbilstošu plānu – konservatīvu, sabalansētu vai aktīvu.
  • Uzkrājumu var atstāt mantojumā izvēlētam cilvēkam vai vairākiem cilvēkiem, brīvi izvēloties uzkrājuma sadalīšanas proporcijas.

No kā atkarīgs pensiju 3. līmeņa ienesīgums?

Pensiju 3. līmeņa rezultāts būs ļoti atkarīgs no situācijas un ienesīgumiem pasaules finanšu tirgos. Tādi notikumi kā, piemēram, Brexit vai tirdzniecības jautājumi starp ASV un Ķīnu var radīt būtiskas svārstības finanšu tirgos. Ja šie jautājumi atrisināsies veiksmīgi, tad tas finanšu tirgos var tikt uztverts pozitīvi un var sekmēt pieaugumu un peļņu arī ieguldītājiem pensiju 3. līmenī. Vienlaikus, ja pensiju plāna ieguldījumi ir diversificēti un veikti arī citās aktīvu klasēs (piemēram, nekustamajā īpašumā), tie var mazināt svārstību risku.

Pensiju pārvaldīšanā svarīgi pieturēties pie ilgtermiņa stratēģijas:

‑ konservatīvajos plānos, kas ir piemēroti iedzīvotājiem pensijas vecumā vai neilgi pirms tā, svarīgākā ir ieguldījumu drošība, līdz ar to gandrīz visi šo plānu līdzekļi tiek ieguldīti drošos fiksēta ienākuma vērtspapīros;

-  aktīvajos plānos, kas ir piemēroti iedzīvotājiem ar ilgu krāšanas laiku, svarīgs ir pēc iespējas lielāks ienesīgums ilgtermiņā, tāpēc šie plāni tiek pārvaldīti aktīvi un tirgus krituma brīži bieži vien tiek izmantoti, lai iegādātos aktīvus par zemākām cenām un palielinātu sagaidāmo ienesīgumu ilgtermiņā.

Ieguldītājam, kuram līdz pensijai vēl ir ilgs laiks, tirgus krituma brīžos ir svarīgi atcerēties par savu mērķi (uzkrājums pensijai) un pieturēties pie savas izvēlētās stratēģijas, turpinot veikt iemaksas esošajā plānā.

Faktori, kas ietekmē iedzīvotāju interesi par pensiju 3. līmeni

Viens no galvenajiem faktoriem ir iedzīvotāju ekonomiskās situācijas uzlabošanās. Pieaugot Latvijas ekonomikai, redzams, ka palielinās arī mājsaimniecību finanšu uzkrājumi un aizvien vairāk iedzīvotāju sāk veidot uzkrājumus dažādos finanšu instrumentos un veidos, tostarp arī pensiju 3. līmenī.

Svarīgs faktors ir iedzīvotāju zināšanas un pieejamā informācija par dažādiem uzkrājumu veidiem un to priekšrocībām, salīdzinot ar klasiskajiem banku depozītiem.

Svarīgi saprast, ka nozīmīgu kapitālu var izveidot arī uzkrājot. Piemēram, regulāri katru mēnesi uzkrājumiem novirzot noteiktu naudas summu, laika gaitā var izveidoties būtisks uzkrājums. Bieži vien iedzīvotāji nezina vai nenovērtē “salikto procentu likuma” spēku – tas ir, ka veiktās iemaksas tiek ieguldītas un pelna procentus, savukārt nopelnītie procenti turpina tikt ieguldīti un arī pelna procentus. Tādā veidā, laikam ejot, uzkrājums aug aizvien straujāk.

Kā uzkrāt savai nākotnei, ikdienā ne no kā neatsakoties? Kur slēpjas nauda, kuru tu izdod velti? Un kā, to uzkrājot, aug tavs veselais saprāts?  Noskaidro, pieņemot Veselā saprāta izaicinājumu!