Pensiju plāns Huba Buba un kasešu magnetofonu paaudzei

Vai tu savus pirmos mūzikas ierakstus klausījies kasešu magnetofonā, košļājot Huba Buba, Turbo vai Donald Duck košļeni? Tad jaunais pensiju 2. līmeņa plāns “1990+” ir piemērots tieši tev!

Tā kā Latvijā ir triju līmeņu pensiju sistēma, dalība pensiju 2. līmenī ir automātiska visiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Tā nerada papildu izmaksas, jo uzkrājums tiek veidots no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Taču pensiju 2. līmeņa pārvaldnieku gan katrs var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Un uzkrātā pensijas kapitāla apmērs ir atkarīgs ne vien no algas lieluma un sociālo iemaksu likmes, bet arī no izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja, ieguldījumu plāna un dalības ilguma šajā pensiju līmenī.

Īpaši izdevīgs ieguldījumu plāns

Swedbank pensiju 2. līmeņa plāns “1990+” ir īpaši izveidots 1990. gadā un vēlāk dzimušajiem. Tas mainās līdzi pensiju kapitālam un ir īpaši izdevīgs, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka ilgākā laika posmā ieguldījumi akcijās ir bijuši ienesīgāki un pelnījuši vairāk nekā ieguldījumi obligācijās.

“Līdz ar to ieguvums mūsu klientiem ir tāds, ka plānā “1990+” akciju būs vairāk. Turklāt, izvēloties šo plānu, cilvēkam arī nav vajadzības kādā brīdī plānu mainīt, jo stratēģija ir aprēķināta līdz pat vecumdienām,” skaidro Pēteris Stepiņš, Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītājs.

Šis dzīves ciklā balstītais plāns  nozīmē, ka tuvojoties cilvēka aktīvo darba gaitu izskaņai, ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās.

Tas dos iespēju veidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu vecumdienām un vienlaikus saglabāt ieguldījumu drošību, tuvojoties naudas saņemšanas brīdim.

Citiem vārdiem sakot, iedzīvotājiem, kuri dzimuši 90. gados vai ir gatavi uzņemties lielāku risku, sākumā tiek piedāvāta aktīvāka ieguldījumu stratēģija, bet, tuvojoties vecumdienām, akciju ieguldījumi tiek samazināti.

Swedbank pensiju 2. līmeņa plāna “1990+” darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs no 55% līdz 75%, bet, tuvojoties plāna beigu datumam, var svārstīties no 0% līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.

Zināšanai

  • Apskatīt pensiju 1. līmeņa uzkrājumu, kā arī pieteikties izvēlētajam pensiju 2. līmeņa plānam var portālā Latvija.lv vai jebkurā VSAA nodaļā.

Pensiju 2. līmenis ir valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma, un tā ir iespēja palielināt savu pensiju, daļu sociālās apdrošināšanas iemaksu novirzot profesionālam līdzekļu pārvaldītājam, kas tos investē vērtspapīros un gādā par peļņu.