Desmitiem tūkstošu iedzīvotāju zaudē nākotnes ienākumus, ieguldot naudu sev nepiemērotā pensiju 2.līmenī

Katrs iedzīvotājs, kurš uzsāk darba gaitas un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, automātiski kļūst par investoru, jo ik mēnesi 6% no savas algas iegulda pensiju 2. līmenī.

Ieguldot pensiju 2. līmenī atbilstoši savam vecumam un riska apetītei, ir iespēja pelnīt un audzēt savu nākotnes kapitālu, ko tērēsim vecumdienās. 

Taču diemžēl joprojām desmitiem tūkstošu iedzīvotāju naudu iegulda savam vecumam neatbilstošā ieguldījumu plānā. Tas nozīmē – zaudē savus nākotnes ienākumus.

VSAA apkopotie dati par pensiju 2. līmeņa ieguldījumiem dažādos ieguldījumu plānos 2023. gada jūnijā rāda, ka, piemēram, "Swedbank" pensiju 2. līmeņa plānā “Stabilitāte”, šobrīd iegulda apmēram 42 tūkstoši cilvēku, kuru vecums un līdz ar to arī ieguldījumu stratēģija ne tuvu nav atbilstoša šim plānam. Šis plāns ir piemērots iedzīvotājiem sākot no 60 gadu vecuma, un tā mērķis ir saglabāt nopelnīto un neriskēt ar ieguldījumiem īsi pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Taču jaunajiem profesionāļiem, kuri iegulda šajā plānā, tas nepelna neko. Līdzīga situācija vērojama arī "Swedbank" ieguldījumu plāna “Dinamika” demogrāfiskajā griezumā - plānā, kas piemērots iedzīvotājiem pēc 50 gadu vecuma, iegulda ap 34 tūkstošiem iedzīvotāju, kuri vēl nav sasnieguši pat 30 gadu vecumu. Kāpēc tas ir tik būtiski? 

Jo šie plāni daudz mazāku daļu naudas iegulda, un attiecīgi to ienesīgums ir daudz zemāks, nekā, piemēram, savam vecumam atbilstošiem dzīves cikla plāniem. 

Tā 2023. gada divos ceturkšņos ieguldījumu plāns “Dinamika” nopelnīja 5% turpretī plāna “1990+” ienesīgums bija 11%. Tātad, ja savos 30 gados ieguldīji konservatīvākā pensiju 2. līmeņa plānā, zini, ka zaudēji ievērojamu daļu no nākotnes ienākumiem un potenciālās peļņas.

Gadiem ejot, potenciāli neiegūtā ienākuma daļa paliek tikai lielāka

Uzsākot darba gaitas, katrs strādājošais tiek ielikts kādā no pensiju 2. līmeņa plāniem pēc automātiska principa, ja līdz tam brīdim pats nebija veicis sev piemērotākā plāna izvēli. No 2023. gada jaunpienācēju uzkrājumi var nonākt kādā no 100% akciju plāniem, kas ir daudz piemērotāka uzkrājumu veidošanas stratēģija jauniem cilvēkiem. Jāpiebilst, ka tas attiecas tikai uz jaunajiem pensiju krājējiem, bet tie, kuri pensiju 2. līmenim pievienojās pēdējo gadu laikā, iespējams, nemaz nezina, ka atbilstoši iepriekšējai kārtībai iekļauti konservatīvajos ieguldījumu plānos.

Taču būtiski ir tas, ka katrs pats var mainīt savu esošo ieguldījumu plānu par labu aktīvākai vai piesardzīgākai ieguldīšanas pieejai. Šo lēmumu nevajadzētu atlikt, jo, gadiem ejot, potenciāli neiegūtā ienākuma daļa paliek tikai lielāka.

Labā ziņa ir tāda, ka no 2024. gada 1. jūlija stājas spēkā izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā, kas tostarp sniegs iespēju bankām ļaut klientiem ar internetbankas palīdzību ērti redzēt savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu. Tāpat līdzekļu pārvaldniekiem būs iespēja izvērtēt plāna piemērotību konkrētajam dalībniekam un informēt par atbilstošākām izvēles iespējām.

Kam jāpievērš uzmanība?

Tāpēc, primāri pensiju plāna izvēlē vajadzētu pievērst uzmanību, vai ieguldījumu plāns atbilst vecumam un vēlmei riskēt. Ieguldījumu plāni veidoti atbilstoši tam, cik tuvu vai tālu ir pensionēšanās vecums un attiecīgi iespējas riskēt un pelnīt vairāk, vai saglabāt jau nopelnīto. Otrs aspekts – kādas ir ieguldījuma plāna izmaksas. Ja cena jeb komisiju līmenis plāna izvēlē ir galvenā, tad aicinātu skatīties gan uz fiksētajām komisijām, gan mainīgajām, kas jānopelna, pārspējot valsts noteikto mērauklu. Trešais nozīmīgais faktors ir – kur un kā iegulda attiecīgais ieguldījumu plāns. Ja izmaksu sadaļa nosaka, cik es maksāšu, tad šī – cik es potenciāli pelnīšu, un te noteikti jāpievērš uzmanība ilgtspējas faktoram.

Vispiemērotākā ieguldīšanas stratēģija ir lielāks risks jaunībā, pakāpeniski to mazinot brieduma gados un saglabājot saprātīgās minimālās robežās neilgi pirms pensijas.

Tāpēc ieguldot klasiskajos ieguldījumu plānos, kuriem ieguldīšanas stratēģija nemainās atkarībā no jūsu vecuma, kaut kādā brīdī pašam būtu jāveic aktīva plāna maiņu uz konservatīvāku. Savukārt, pievienojoties dzīves cikla plāniem, nav jāuztraucas, kad mainīt savu aktīvo plānu uz konservatīvāku plānu, jo ieguldījumu stratēģija līdz ar gadiem pārvaldītāja uzraudzībā automātiski kļūst konservatīvāka.

  • Pārbaudīt un kontrolēt savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu, kādā plānā un pie kāda pārvaldnieka tas uzkrājas, var portālā www.latvija.gov.lv.
Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?

Kalkulatori & rīki