Vai zināji, ka 6% no tavas algas aiziet pensiju 2. līmenī?

Vai zināji, ka, uzsākot darba gaitas, mēs katrs kļūstam par investoru? Jo 6% no mūsu algas tiek ieguldīti finanšu tirgos, kur tie pelna tavu pensiju.

Tas ir pensiju 2.līmenis, kas paredz regulārus ieguldījumus no tavām sociālajām iemaksām, lai palielinātu tavu nākotnes pensiju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, paskatīties, kur šie ieguldījumi nonāk un kas to veic.

Diemžēl šobrīd desmitiem tūkstošu iedzīvotāju naudu iegulda savam vecumam neatbilstošā pensiju plānā. Tas nozīmē – zaudē savus nākotnes ieteikumus.

  • Swedbank Blog saturs pieejams arī audio formātā - klausies kur un kad tev ērtāk!

Ja esi jauns, neesi konservatīvs, bet aktīvs, lai nezaudētu naudu

VSAA apkopotie dati par pensiju 2. līmeņa ieguldījumiem dažādos pensiju plānos 2021.gadā rāda, ka, piemēram, Swedbank pensiju 2. līmeņa plānā “Stabilitāte”, šobrīd iegulda apmēram 60 tūkstoši cilvēku, kuru vecums un līdz ar to arī ieguldījumu stratēģija ne tuvu nav atbilstoša šim plānam. Šis plāns ir konservatīvs un piemērots iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma, un tā mērķis ir saglabāt nopelnīto un neriskēt ar ieguldījumiem īsi pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Taču jaunajiem profesionāļiem, kuri iegulda šajā plānā, tas nepelna neko. Līdzīga situācija vērojama arī Swedbank pensiju plāna “Dinamika” demogrāfiskajā griezumā - plānā, kas piemērots iedzīvotājiem pēc 50 gadu vecuma, iegulda desmitiem tūkstošu iedzīvotāju, kuri vēl nav sasnieguši pat 30 gadu vecumu. Kāpēc tas ir tik būtiski?

Jo šie plāni daudz mazāku daļu naudas iegulda akcijās (vai “Stabilitāte” gadījumā neiegulda nemaz), un attiecīgi to ienesīgums ir daudz zemāks, nekā, piemēram, savam vecumam atbilstošiem dzīves cikla plāniem “1970+”, “1980+”un “1990+”, kas savas darbības sākumā ir aktīvi un iegulda akcijās līdz 100%.

Kāpēc izveidojusies tāda situācija? Ja vēl nesen visus jaunpienācējus, ja vien tie paši neveica sava plāna izvēli, “automātiski” ievietoja tā saucamajos konservatīvajos plānos (ieguldījumi ar zemu ienesīgumu), tad turpmāk, pateicoties jaunām likuma izmaiņām, no 2023. gada jaunpienācēju uzkrājumi varēs nonākt arī 100% akciju plānos, kas ir daudz piemērotāka uzkrājumu veidošanas stratēģija jauniem cilvēkiem.

Jāpiebilst, ka tas attiecas tikai uz jaunajiem pensiju krājējiem, bet tie, kuri pensiju 2. līmenim pievienojās, uzsakot darba gaitas pēdējo gadu laikā, iespējams, nemaz nezina, ka ir iekļauti konservatīvajos pensiju plānos.

  • Būtiski, ka katrs pats var pārliecināties, vai uzkrājums atrodas vecumam atbilstošā plānā un, ja nepieciešams, mainīt to par labu aktīvākam vai konservatīvākam ieguldījumu plānam, izvēloties kādu no piedāvātajiem pensiju 2. līmeņa plāniem. Šo lēmumu nevajadzētu atlikt, jo, gadiem ejot, potenciāli neiegūtā ienākuma daļa paliek tikai lielāka.

Izpēti ieguldījumu iespējas

Latvijā kopumā ir plašs dažādu ieguldījumu plānu ieguldījumu klāsts. Ir gan aktīvi, gan pasīvi pārvaldītie pensiju plāni. Ir atšķirīgas komisijas kā vieniem, tā otriem. Atšķiras arī šo plānu pārvaldītāju izvēlētās stratēģijas un pieejas. Atšķirīga stratēģija nozīmē arī atšķirīgu rezultātu pat tad, ja valsts mēraukla visiem viena.

Tāpēc primāri pensiju 2. līmeņa plāna izvēlē ieteiktu pievērst uzmanību, vai šis ieguldījumu plāns atbilst vecumam un vēlmei riskēt.

Pensiju plāni veidoti atbilstoši tam, cik tuvu vai tālu ir pensionēšanās vecums un attiecīgi iespējas riskēt un pelnīt vairāk, vai saglabāt jau nopelnīto.

Arī vēlme pašam daļēji pārvaldīt savus līdzekļus var būt noteicošs faktors.

Otrs aspekts – kādas ir ieguldījuma plāna izmaksas. Ja cena jeb komisiju līmenis pensiju plānu izvēlē ir galvenā, tad aicinātu skatīties gan uz fiksētajām komisijām, gan mainīgajām, kas jānopelna, pārspējot valsts noteikto mērauklu.

Trešais nozīmīgais faktors ir – kur un kā iegulda attiecīgais ieguldījumu plāns. Ja izmaksu sadaļa nosaka, cik es maksāšu, tad šī – cik es potenciāli pelnīšu, un te noteikti jāpievērš uzmanība, vai ieguldījumi veicina ilgtspēju.

Jāatzīmē, ka, ieguldot pensiju 2. līmenī, pašam finanšu tirgi nav jāpēta, visu nepieciešamo paveic pensiju plānu pārvaldnieks.

Ņemot vērā to, ka šī nauda krāsies visai ilgi, lēmums par labu aktīvākam vai konservatīvākam ieguldījumu plānam reiz rezultēsies papildu ieguvumā vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā (vai, tieši pretēji – neiegūtā ienākumā). Vispiemērotākā ieguldīšanas stratēģija ir lielāka peļņas iespēja, līdz ar to arī lielāks svārstību risks jaunībā, pakāpeniski to mazinot brieduma gados un saglabājot saprātīgās minimālās robežās neilgi pirms pensijas.

  • Kad līdz pensijai 5 gadi vai mazāk, tas būtu īstais laiks pārejai uz konservatīvajiem pensiju plāniem. Pārbaudīt un kontrolēt savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu, kādā plānā un pie kāda pārvaldnieka tas uzkrājas, var portālā www.latvija.lv.

Nebūsim vienaldzīgi, sakārtosim savu pensiju 2. līmeni un parūpēsimies par savu naudu iztikai vecumdienās.