Pieci tirgotākie Swedbank Robur fondi Swedbank klientu vidū

Periods: 2022. gada septembris, oktobris, novembris

Iespējams, pasīvas ieguldīšanas pieejas popularitāte palīdz Robur Access Edge fondu klāstam būt  pieprasītam arī Swedbank klientu vidū. Šie fondiem ir zemas pārvaldīšanas pastāvīgās  izmaksas, sākot no 0,2% gadā. Šīs izmaksas veido komisija, ko ietur fondu pārvaldītājs saskaņā ar fondu noteikumiem, aprēķinot fondu daļu vērtību.  Lai gan par pilnīgi pasīvi pārvaldītiem fondiem tos nevar saukt, jo Swedbank ņem vērā Vides sociālos un pārvaldības kritērijus (ESG) un īpašu uzmanību pievērš klimata pārmaiņu risināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu, kas citstarp nozīmē, ka ieguldījumu procesā tiek atbalstīti uzņēmumi ar zemu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju līmeni. Līdz 10% no šo fondu aktīviem tiek ieguldīti “sociālas ietekmes uzņēmumos”, kuri, piemēram, dod tiešu pienesumu pārejai uz atjaunojamas enerģijas sistēmu.

1. Swedbank Robur Access Edge Global

Globāls fonds varētu būt laba izvēle, jo piedāvā ieguldītājam globālu diversifikāciju un vistuvāk atbilst pasīvās (indeksu) ieguldīšanas principiem - fonds seko MSCI World indeksam. Aptuveni 2/3 no fonda tiek ieguldītas ASV lielākajos uzņēmumos, 1/3 – pārējās attīstītajās valstīs, piemēram, Japānā, Kanādā un Rietumeiropā. Nozaru griezumā lielākā ekspozīcija ir tehnoloģiju nozarei – aptuveni 1/4 no fonda.

2022. gads finanšu tirgos ir bijis izaicinošs. Pasaules centrālo banku politikas maiņas un Covid-19 nobeiguma ietekmē grūti klājās gandrīz visiem tirgus segmentiem, bet jo īpaši tehnoloģiju nozares akciju tirgus segmentam. Skatoties nākotnē, 2023. gads sāksies, visticamāk, līdzīgi – investoriem uztraucoties par recesiju ekonomikā. Tomēr vēlāk, visdrīzāk, centrālās bankas būs spiestas izbeigt ierobežojošo monetāro politiku, palīdzot akciju tirgiem. Pēdējo 50 gadu vēsture rāda, ka divi negatīva ienesīguma gadi pēc kārtas pasaules akciju tirgiem ir bijis retums – tikai 1973.–1974. gada un 2000.–2002. gada periodos.

2. Swedbank Robur Access Edge Europe

Fonds iegulda Rietumeiropas akciju tirgos – no Lielbritānijas (1/4 no fonda ieguldījumiem) un Skandināvijas līdz Spānijai un Itālijai, ievērojot pasīvu ieguldīšanas stratēģiju -  fonds seko MSCI Europe indeksam. Atšķirībā no citiem reģionu tirgiem lielāko nozaru sarakstā nav tehnoloģijas, bet gan veselības aprūpe, finanšu pakalpojumi un rūpniecība.

Tā saucamais “home bias” ir investora tendence izvēlēties ieguldījumus ģeogrāfiski tuvāk mājām – tuvāk zināmajam. Eiropas akciju tirgus atpalika no ASV tirgus 15 gadus – gandrīz katru gadu kopš 2007. gada, kopumā par 60%. Centrālo banku ierobežojošas politikas galvenie zaudētāji ir tā saucamie “growth” uzņēmumi – galvenokārt tehnoloģiju nozare, kas dominē ASV akciju tirgū. Eiropas akciju tirgū ir vairāk vecu, klasisku un lētu, tā saucamo “value” uzņēmumu. Eiropas energokrīze jau daļēji ir atrisināta un karam Austrumeiropā ar laiku vajadzētu beigties.

3. Swedbank Robur Access Edge USA

Šis ir ASV akciju tirgus fonds, kas seko MSCI USA indeksam, ievērojot pasīvu ieguldīšanas stratēģiju. Nozaru griezumā lielākā ekspozīcija ir tehnoloģiju nozarei – aptuveni 1/4 no fonda ieguldījumiem. Lielākajās pozīcijās ir plaši pazīstamie IT uzņēmumi – Apple, Microsoft, Amazon un Google.

Fonda dinamika ir līdzīga globāla fonda dinamikai, jo ASV ir pasaules lielākais akciju tirgus – 2/3 no pasaules akciju tirgus. Iespējams, šī ir laba ideja ieguldījumu diversifikācijai, ja lielākā daļa jūsu aktīvu ieguldīti Latvijā vai Eiropā. ASV akciju tirgus jau 15 gadus pārliecinoši apsteidz pārējo pasauli – ieguldot 2007. gada beigās ASV, jūs nopelnītu par 150% vairāk, nekā ieguldot akcijās pārējā pasaulē. Vienlaikus jāņem vērā, ka tik labus rādītājus ASV akciju tirgus nav uzrādījis vienmēr – šis tirgus par 70% atpalika no pārējās pasaules 70. un 80. gados (kad ASV zaudēja Vjetnamas karā un pēc naftas embargo, kas sekoja arābu un Izraēlas konfliktam), kā arī par 35% 2000. gadā (pēc IT burbuļa plīšanas).

4. Swedbank Robur Technology

Šīs ir aktīvi pārvaldīts fonds, kas ieguldījumus visā pasaulē galvenokārt veic lielos un vidējos IT nozares uzņēmumos (fonda salīdzinošais indekss ir MSCI World IT Sector Capped Index). Šī nozare ietver uzņēmumus, kuri nodarbojas ar programmatūru izstrādi, datoru ražošanu, komunikācijas ierīcēm, pusvadītājiem un IT pakalpojumiem. Tā kā šajā sektorā dominē ASV uzņēmumi, lielākā daļa fonda aktīvu parasti tiek ieguldīti ASV. Fonds tiek pārvaldīts ar aktīvu ieguldīšanas stratēģiju, koncentrējoties uz tādu uzņēmumu atlasi, kas ietver reģionālo un tematisko analīzi kā neatņemamas stratēģijas sastāvdaļas. Fonds ievēro Swedbank Robur Atbildīgu ieguldījumu politiku.

2022. gads ir bijis relatīvi sliktākais gads tehnoloģijas nozarei vismaz kopš IT burbuļa plīšanas 2000. gadā. Tam ir divi iemesli. Pirmais, Covid-19 ēras beigas – Covid-19 laikā šī nozare uzrādīja fantastiski labu dinamiku, jo investori rēķinājās ar to, ka cilvēki pavadīs “tīklā” daudz vairāk laika, tomēr Covid-19 vismaz pagaidām ir beidzies. Otrais, beidzot rodoties inflācijas draudiem, centrālās bankas reversēja atbalstošo politiku, kuru ieturēja kopš 2008. gada – sāka celt procentlikmes un mazināt obligāciju iepirkšanas apjomus. Naudas sistēmā ir palicis mazāk, un investori ir sākuši pieprasīt peļņu no uzņēmumiem tagad, nevis pēc 10 gadiem. Tas izraisīja dramatisku kritumu tehnoloģiju jaunuzņēmumu vērtībā, inovatīvo uzņēmumu akciju fondiem zaudējot līdz pat 70% 2022. gadā. Vecākiem un pelnošiem IT uzņēmumiem gājis labāk, bet tāpat sanācis ciest. Agrāk vai vēlāk šī lejupslīde varētu kļūt pat pievilcīgu ieguldīšanas iespēju.

5. Swedbank Robur Corporate Bond Europe

Šis ir aktīvi pārvaldīts obligāciju fonds, kas galvenokārt veic ieguldījumus Eiropas uzņēmumu emitētās korporatīvajās obligācijās ar augstu kredīta kvalitāti (fonda salīdzinošais indekss ir Iboxx Euro Corporate Overall Total Return). Fonds ir elastīgs nozaru, valūtu, termiņu un kredītreitinga ziņā, kas pārvaldītājiem dod iespēju nodrošināt labu ienesīgumu. Vidējais kredītreitings fondā nedrīkst būt zemāks par BBB -, tomēr fonds var ieguldīt atsevišķās obligācijās ar B- kredītreitingu. Visiem ieguldījumiem tiek veikta valūtas riska ierobežošana. Fonds ievēro Swedbank Robur Atbildīgu ieguldījumu politiku.

2022. gads obligāciju tirgiem ir izrādījies ļoti īpašs. Centrālo banku pēkšņa monetārās politikas maiņa no atbalstošas uz ierobežojošu, cīnoties ar inflāciju, izraisīja lielāko obligāciju tirgus kritumu visā tā pastāvēšanas vēsturē. Investori vairs nebija ar mieru aizdot uzņēmumiem par nulles procentu likmēm un turēt obligācijas ar nulles ienesīgumu, kad inflācija uzkāpa līdz pat 20% un centrālās bankas pacēla etalona procentu likmes. Pēc liela krituma obligāciju tirgi ir sākuši piedāvāt samērā pievilcīgu nākotnes ienesīgumu – augstas kvalitātes Eiropas uzņēmumu obligācijas, kas 2022. gada sākumā piedāvāja 0% ienesīgumu, taču līdz dzēšanai gada beigās piedāvāja jau 4% ienesīgumu.

***

Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumu

Šis informatīvais pārskats ir mārketinga informācija, ko sagatavojusi “Swedbank” AS (Swedbank).  Šeit izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank grupas uzņēmumu paustajiem viedokļiem. Pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo Swedbank izpratni par attiecīgo informāciju pārskata sagatavošanas brīdī, kas var mainīties tirgus apstākļu izmaiņu iespaidā. Pārskats ir sagatavots, izmantojot Swedbank darbinieku labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis pārskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī neviens Swedbank grupai piederošs uzņēmums, nedz arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ja pārskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.

Šis pārskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka pārskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo pārskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties jebkādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas pārskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.

Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citādāka, nekā pieņemts pārskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu

nākotnē, kā arī peļņa no jebkādiem jūsu iespējamiem ieguldījumiem nav garantēta. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu. No ieguldījumiem sagaidāmo rezultātu ietekmē arī ienākumiem piemērojamie nodokļi, kuros laika gaitā iespējamas likumdevēja ieviestas izmaiņas.

Swedbank Robur fondu pārvaldītājs ir Robur Fonder AB. Ar fondu noteikumiem, informācijas brošūrām un svarīgāko informāciju lūdzu iepazīstieties šeit vai sev ērtākajā Swedbank filiālē. Plašākai informācijai aicinām vērsties pie Swedbank konsultanta.

JA ESAT IZLĒMUŠI RĪKOTIES, PAMATOJOTIES UZ ŠO PĀRSKATU, LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA, ŠĀDI RĪKOJOTIES, VISU AR TO SAISTĪTO RISKU JŪS PILNĪBĀ UZŅEMATIES PATS UN JŪSU PIENĀKUMS IR PAŠAM PĀRBAUDĪT UN IZVĒRTĒT ATTIECĪGĀS RĪCĪBAS EKONOMISKO PAMATOTĪBU UN SAISTĪTOS RISKUS.